ILT doet dringend beroep provincies veiligstellen beschikbaarheid drinkwater

Topic gezien door 761 bezoekers
Gestart door 4seasons, ma 15 jan 2024 - 16:01

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

4seasons

Nou, regeren is vooruitzien :-X
Met al dat water dat al (maanden) en jaren gevallen is.


ILT doet dringend beroep op provincies voor veiligstellen beschikbaarheid drinkwater
Drinkwater wordt steeds schaarser.
Als er geen actie wordt ondernomen ontstaat er vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater in Nederland.

Vanwege moeizame vergunningstrajecten ervaart de helft van de drinkwaterbedrijven nu al problemen om hun reserves op peil te houden.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat drinkwaterbedrijven dit niet alleen kunnen. Provincies moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Zie verder:
https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2024/01/15/ilt-doet-dringend-beroep-op-provincies-voor-veiligstellen-beschikbaarheid-drinkwaterGevolgen drinkwatervoorziening
In de praktijk blijkt dat de uitbreiding van winningen en het aanboren van nieuwe bronnen ingewikkeld is en te langzaam gaat.

Er zijn diverse gevolgen door het uitblijven van maatregelen:
• De huidige vraag naar drinkwater leidt in droge jaren al tot overschrijding van de vergunningen voor het oppompen van grondwater voor drinkwaterbereiding.
• Er kan niet overal worden voorzien in de extra drinkwatervraag die ontstaat door bevolkingsgroei en de woningbouwopgave.
• Aanvragen voor levering van drinkwater aan bedrijven die niet onder de wettelijke leveringsplicht vallen, worden in bepaalde gebieden geweigerd.
• Drinkwaterbedrijven blijven interen op hun reservecapaciteit.

Om de levering van drinkwater op de korte termijn (tot 2030) te waarborgen, werken Vewin en IPO met ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een Actieprogramma Beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030.

Voor de langere termijn gaat het om meer prioriteit voor het waarborgen van de drinkwatervoorziening, de wettelijke zorgplicht.
De ILT heeft de drinkwaterbedrijven opgedragen om bij de eerstvolgende actualisatie van de leveringsplannen (in 2024), risico's (zoals leveringszekerheid) en bijbehorende beheersmaatregelen beter in beeld te brengen. ILT laat dit zwaar meewegen in de beoordeling van de leveringsplannen.

Zie verder:
https://www.ilent.nl/documenten/leefomgeving-en-wonen/drinkwater/drinkwater/signaalrapportages/signaalrapportage-drinkwater-steeds-schaarser


Powered by EzPortal