Waterverdeling door aanhoudende droogte - nu op niveau 2=nationaal watertekort

Topic gezien door 1297 bezoekers
Gestart door 4seasons, wo 03 aug 2022 - 14:57

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

4seasons

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte


Nieuwsbericht | 03-08-2022 | 14:15

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren.
De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen.
Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) te beleggen.


Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW).
Zij bereiden eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden.
Op dit moment zijn die maatregelen nog niet nodig, maar dat zou de komende weken wel het geval kunnen zijn.
De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio's, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan en die bestuurlijk goed afgestemd moeten zijn. Dat is de rol van het MTW.


CiteerMichèle Blom (DG Rijkswaterstaat en voorzitter van het MTW): "We zien al enkele weken dat het in Nederland steeds droger wordt. Dat komt enerzijds door veel verdamping in ons eigen land en anderzijds door een zeer lage rivieraanvoer vanuit het buitenland. Waterschappen hebben dus al maatregelen getroffen om het water vast te houden en zo goed mogelijk te verdelen. Bijvoorbeeld een verbod om gewassen te besproeien met oppervlaktewater of sluisbeperkingen voor schepen. Door nu vanuit het MTW een zwaardere coördinerende rol te nemen, kunnen we – wanneer dat nodig is - sneller en op maat beslissen over hoe we watertekorten kunnen oplossen."


Zoals elk jaar houden Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries de watertoestand sinds maart in de gaten.
Sinds 13 juli 2022 is opgeschaald naar het niveau "dreigend watertekort" (niveau 1).
Vanaf vandaag geldt een nationaal "feitelijk watertekort" (niveau 2).


Waterverdeling afstemmen
Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart, want sommige vaarwegen zullen worden belemmerd en gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid.
Daarnaast wordt de natuur geraakt, aangezien rivieren, sloten en meren minder zoet water aanvoeren. Er is geen tekort aan water uit de kraan.


De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen moeten nemen om de droogte het hoofd te bieden.
Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt.
Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.


Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld (zie bijlage).
Hierin is bepaald dat we als eerste prioriteit geven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur.
Daarna zorgen we dat onze drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren.


Drinkwater
Er is en blijft voldoende drinkwater beschikbaar. Het is wel belangrijk dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. Als vast advies van de drinkwaterbedrijven geldt dat minder water gebruiken altijd beter is, het hele jaar door.


CiteerMinister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): "Het watertekort heeft nu al een nadelig effect op met name scheepvaart en landbouw, ook in de natuur wordt de droogte steeds zichtbaarder. Op basis van de huidige ontwikkelingen is het denkbaar dat de droogte meer maatschappelijke belangen gaat raken. Dat vind ik enorm vervelend voor de betrokkenen. We proberen samen met alle waterpartners het watertekort beheersbaar te houden, maar iedereen kan een steentje bijdragen. Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen. Nederland is een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar."Stand van zaken droogteproblematiek (bijlage)
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/08/03/stand-van-zaken-droogteproblematiek/stand-van-zaken-droogteproblematiek.pdfBron: Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatAFTH14

Rijn op punt te worden gesloten voor transport door lage waterstand

De Duitse Rijn is door de lage waterstand maar enkele dagen verwijderd van sluiting voor commercieel verkeer, dat waarschuwen de autoriteiten en industrie. Door de dreigende crisis staan energiebedrijven langs de rivier op het punt hun productie, die momenteel cruciaal is voor Duitsland, terug te schroeven. Ook andere bedrijven die afhankelijk zijn van de Rijn voor vervoer en ontvangst van goederen waarschuwen dat ze genoodzaakt zijn ook hun activiteiten terug te schroeven door de lage waterniveaus.

JRP 06-08-22, 14:57 Bron: The Guardian
 0 REACTIES
De Rijn is na de Donau de grootste rivier in Midden- en West-Europa en is een van de belangrijkste waterwegen in Europa. Het grootste deel van de bijna 200 miljoen ton goederen die over de Duitse rivieren worden vervoerd - van kolen tot auto-onderdelen en van levensmiddelen tot chemicaliën - wordt over de Rijn vervoerd.

In 2018 werd het verkeer op de rivier zes maanden stilgelegd door droogte. De Keulse autoriteit voor scheepvaart en waterwegen heeft verklaard dat de "ongewoon lage niveaus" voor deze tijd van het jaar betekenen dat binnenschepen hun lading hebben moeten verminderen "om de rivier te kunnen bevaren", dat meldt de Engelse krant 'The Guardian'. Dat zal de prijzen verhogen en de snelheid waarmee goederen kunnen worden vervoerd verminderen.

Europese dreiging
Lage waterniveaus komen gewoonlijk veel later in het jaar voor, maar weerspiegelen de droogte die grote delen van Europa treft.

Deze week zei de Franse energieleverancier EDF dat het de productie van zijn kerncentrales aan de rivieren de Rhône en de Garonne tijdelijk verlaagde omdat het door de hitte minder goed in staat was rivierwater te gebruiken om de centrales te koelen.

In het Duitse Keulen, de grootste stad aan de Rijn bedroeg het waterpeil donderdag 1,03 meter. Experts verwachten geen veranderingen hierin en denken zelfs dat het peil nog verder zal dalen door het gebrek aan regen.

Ondertussen werd in het VK gemeld dat de bron van de Theems voor het eerst sinds het begin van de metingen was opgedroogd als gevolg van een gebrek aan regenval.

Maatregelen

Er zijn plannen voor de bouw van laaggelegen binnenschepen en schepen, voor het uitdiepen van de Rijn en voor een betere voorspelling van het waterpeil als gevolg van de crisis van 2018, maar deze maatregelen worden slechts langzaam gerealiseerd.

Het tijdstip waarop de Rijn krimpt, kon vanuit economisch oogpunt nauwelijks slechter zijn. Veel bedrijven die van de Rijn afhankelijk zijn, zijn in een race verwikkeld om de door pandemie verstoorde bevoorradingsketen te herstellen en proberen dringend hun voorraden weer op peil te brengen.

https://www.hln.be/buitenland/rijn-op-punt-te-worden-gesloten-voor-transport-door-lage-waterstand~aab0953c9/

Powered by EzPortal