Onweerskansen 2020 - Algemene vooruitzichten

Topic gezien door 10762 bezoekers
Gestart door Armand, do 30 apr 2020 - 16:27

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Hoeveel onweersdagen verwacht jij dit jaar?

< 10  (Wordt weer drama, net als vorig jaar)
3 (13.6%)
10-15 dagen (Zeer weinig)
4 (18.2%)
20-25 dagen (Iets minder dan normaal)
2 (9.1%)
25-30 dagen (Normaal)
5 (22.7%)
30-35 dagen (Iets meer dan normaal)
6 (27.3%)
35-40 dagen (Veel)
2 (9.1%)
40-45 dagen (Zeer veel)
0 (0%)
45+ dagen (Laten we 2019 vergeten!)
0 (0%)

Totaal aantal stemmen: 22

Joep

Noodweer in Haelen


flyineddy

Vanaf morgenavond is er misschien weer een kans op onweersbuien, voornamelijk in het westen. Het is nog erg onzeker, maar laten we alvast even vooruit kijken met de KNMI Guidance van vanochtend vroeg:

CiteerGuidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 20 augustus 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een complex lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan koerst langzaam richting Ierland. Bij dit laag bevinden zich twee randstoringen, een nabij Land's End en een tweede op enige afstand ten westen van Portugal. Beide storingen koersen noordoostwaarts en worden ingevangen door het eerder genoemde laag. Het bijbehorende golvende frontale systeem gaat ons land wel bereiken. Het NW-ZO georiënteerde warmtefront bereikt woensdagavond het zuidwesten en passeert in de nacht naar donderdag het noordoosten. Hier vooruit ligt nog een restant van een occlusie, actueel zichtbaar als enkele wolkenvelden boven het noorden van Frankrijk. Bijbehorend koufront (in warmteadvectie) is zwak, maar vertoont wel golfvorming. Mogelijk komt het noordwestelijk deel hierdoor donderdagochtend tijdelijk aan de "koude" kant te liggen. Donderdagmiddag ontwikkelt er boven Noord-Frankrijk mogelijk een thermisch laag dat noordwaarts trekt noordwaarts, bereikt donderdagavond het zuidwesten en trekt opvullend als trog over het westen van het land.

Modelbeoordeling:
Grootste onzekerheid is de mate van golfvorming van het koufront. Dit is van belang voor de grootte van het gebied waarin het tropisch warm kan worden. Hoe verder het koufront het land op komt, hoe kleiner dit gebied is. Het bovengenoemde thermisch laag is overigens alleen in EC duidelijk aanwezig, in de overige modellen is het meer een vore. Verder valt op dat donderdagavond er grote verschillen blijven tussen de modellen qua buienactiviteit. HAP1 heeft dan al onweersbuien boven het westen van het land.

Aandachtspunten
Temperatuur:

Tx geleidelijk weer oplopend, donderdag in het zuidoosten en oosten tropisch warm. Het is op dit moment nog onzeker waar die grens komt te liggen.

Wind:
Ten westen van het koufront neemt de wind toe naar 6 Bft. Dit is een kleinschalig windveld dat woensdagavond boven het zuiden van de Noordzee ligt en vervolgens noordoostwaarts naar de Wadden trekt.

Bewolking:
Basis van de bewolking bij de occlusie en op nadering van het warmtefront komt boven land waarschijnlijk niet lager dan SC-niveau. Boven de Noordzee dus wel kans op stratus. Bij de occlusie mogelijk een enkele TCu met toppen FL100 (inzaaiing). Donderdag overdag vrij veel velden hogere en middelbare bewolking. Donderdagavond nabij de vore kans op Cb's met toppen FL300.

Neerslag:
Vanmiddag en vanavond van het zuidwesten uit perioden met regen, verder landinwaarts mogelijk met wat lichte regenbuien (inzaaiing). In de nacht naar donderdag van het zuidwesten uit intensiverend. Donderdag overdag droog. Vanaf de avond toenemende kans op onweersbuien, met name in het westen van het land. Dit is op dit moment nog erg onzeker.

Zicht:
Goede zichten, in neerslag matig. Eerst nog lokaal mistbanken, vooral in het oosten en zuidoosten. Boven de Noordzee mogelijk matig, mogelijk ook slecht bij de stratus.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 19/08/2020 05.18 uur LT.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

Joep

De regen in het westen is door geen enkel model voorzien. Hopelijk stijgt de kans op onweer eind van de dag  :) 

Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.l

flyineddy

De onzekerheid is nog steeds erg groot.
Het kan zijn dat er geen buien ontstaan.
Het kan ook zijn dat er wel buien ontstaan en dat deze gelijk fors uitpakken. Er is namelijk mogelijk veel CAPE en veel schering, maar er zijn ook enkele inversies die de deksel op de pan kunnen houden.

Zie hieronder de KNMI Guidance van vanochtend vroeg:
CiteerGuidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 21 augustus 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een complex lagedrukgebied nabij Ierland koerst langzaam noordoostwaarts. Bijbehorend NW-ZO georiënteerd warmtefront boven het noorden verlaat de komende uren het noordoosten. Evenwijdig aan het warmtefront bevindt zich boven het midden van het land een oude occlusie waarop een windsprong zichtbaar is. Het koufront in warmteadvectie is zwak, ligt vrijwel evenwijdig aan de bovenstroming en vertoont enige golfvorming. Op hoogte ligt het koufront bovendien oostelijker dan aan de grond. Hierdoor is de analyse van de positie niet recht toe recht aan. Met behulp van Td2m, RV2m en in mindere mate tijd-hoogtediagrammen en wolkenbasisvelden leggen we het koufront, over het algemeen NO-ZW georiënteerd, vanmiddag tegen het noordwesten van het land, waarna het koufront noordelijker komt te liggen als een thermische vore vanmiddag het zuidwesten bereikt, vervolgens langs de westkust noordwaarts trekt en in de nacht naar vrijdag het luchtruim verlaat. Na deze passage trekt het golvende koufront oostwaarts en verlaat vrijdagmiddag het zuidoosten. Tijdens de passage van het koufront trekt er een golf langs het koufront noordoostwaarts.

Modelbeoordeling:
Alle modellen onderschatten de St op nadering van en nabij het warmtefront. Verschillen blijven met name zichtbaar in de neerslagberekeningen nabij de vore. Met name HAP1 en HAP3 berekenen iedere run buien die ontstaan ter hoogte van Noord-Frankrijk, die vervolgens over ons land heen trekken. De overigen modellen hebben de buien vooral boven zee. Aangezien er sprake is van een regime met forse CAPE waarden en eveneens veel schering, is er dan meteen sprake van goed georganiseerde en forse buien. Veel onzekerheden rondom deze ontwikkeling, dit moet de komende runs goed in de gaten gehouden worden. Het wordt vanmiddag vooral in de gaten houden of de buien inderdaad boven Noord-Frankrijk/West-België ontstaan. Deze situatie is er weer een waarbij de onzekerheid groot is, maar waarbij de potentiële weerimpact groot is. Ook bij de golf zien we verschillen in de modellen. Harmonie houdt houdt het vrijwel droog.

Aandachtspunten
Temperatuur:

Tx vandaag tot lokaal 32°C in het zuidoosten. Vrijdag voor het koufront uit eveneens weer tropische waardes in het oosten en zuidoosten. Zeer warme nachten, zeer hoge dauwpunten.

Wind:
Aandachtspunt is de kans op zware windstoten vanmiddag bij de mogelijke buien in de thermische vore, HAP1 en HAP3 berekenen bij de buien boven land >75 km/u, lokaal 100-120 km/u. HAP2/KEPS heeft geen buien boven land. Bijdrage aan de windstoten wordt geleverd door de waterinhoud en de relatief droge lucht onder de buien. Daarnaast is de windsnelheid op enige hoogte ook vrij hoog (ca. 35 kn). Achter het koufront neemt de wind in de kustdistricten toe naar ZZW 7.

Bewolking:
Frontale bewolking op nadering van het warmtefront. St (ook beneden 500 vt) vooral op de Noordzee. Vanochtend verdwijnt de dikkere frontale bewolking, al zorgt het zwakke koufront op hoogte nog wel voor Ac-velden. Later in de middag en in de avond in de westelijke helft van de FIR weer frontale bewolking, met name Ac-bewolking en hoge Sc. Progtemp in het westen van de FIR laten een (potentieel) onstabiel profiel zien. De kans op Cb's is reëel gezien de buienontwikkeling in de diverse modellen op de Noordzee. Tophoogtes FL350 of 400. Boven land is het zeer de vraag of de Cb's tot ontwikkeling gaan komen: Boven België zou het net warm genoeg kunnen worden, daarnaast lijkt er wel een trigger nodig om de buien echt te kunnen vormen aangezien er wat subtiele inversies zichtbaar zijn op hoogte (temp Vlissingen bijv.). De vore zou dit kunnen bewerkstelligen.

Neerslag:
De frontale neerslag verlaat het noordoosten in de eerste helft van donderdagochtend. Later in de middag en in de avond toenemende kans op buien, op de Noordzee mogelijk ook stratiforme neerslag. CAPE-waardes in de loop van de middag en in de eerste helft van de avond zeer hoog met 2500+ J/kg (indicatie Harmonie), met een schering van ca. 40 kn zijn goed georganiseerde multicellen/supercellen mogelijk. Als de buien ontstaan gaat dit meteen gepaard met onweer en lokaal veel regen, (grote) hagel is dan ook waarschijnlijk. Triggers zijn de nabijheid van de frontale golf (op hoogte zien we voor het koufront uit enkele gebieden met koudere lucht, zie bijvoorbeeld tijd-hoogtediagram van Vlissingen) en uiteraard de convergentie bij de vore + bereiken convectietemperatuur.

Zicht:
Goede zichten, in neerslag mogelijk matig, vooral in het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee. Vanavond bij de zwaardere buien kortdurend slechte zichten.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 20/08/2020 05.40 uur LT.

Ook nog even de bijbehorende weerkaarten:
Analyse donderdag 06Z:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Verwachting donderdag 12Z:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Verwachting vrijdag 00Z:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Verwachting vrijdag 12Z:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Kortom, een dagje om in de gaten te houden.
Waarschijnlijk ook een dag om niet al te hoge verwachtingen te hebben, aangezien er een grote kans is dat je teleurgesteld wordt.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

flyineddy

Estofex komt met een Level 1 voor heel Nederland met uitzondering van Limburg. Ook west-België, Denemarken en het uiterste noorden van Frankrijk bevinden zich in de Level 1.

Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Citaat van: undefinedA level 1 was issued across the south-eastern North Sea and Denmark mainly for severe wind gusts.

Citaat van: undefinedNorth-Sea

A plume of warm air spreads north-east ahead of the west-European trough. Steep lapse rates spread across the warm-air advection regime with rich low-level moisture along the cool side of the warm front. Models indicate that elevated CAPE forms over the North Sea. Current thinking is that isolated storms form agead of the approaching cold front across France that intensify in the warm air advection regime across the North Sea. Although these storms will likely stay elevated, strong vertical wind shear supports rapidly moving, possible bowing lines of storms, capable of some severe wind gusts. Storms may reach Denmark and southern Norway on Friday morning.

Het KNMI heeft inmiddels ook code geel afgegeven voor het (zuid) westen en noorden voor onweer:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

X-treme

In het zuidwesten is duidelijk te zien, hoeveel invloed de zon nog heeft op de temperatuur.
Hoek van holland ging bijvoorbeeld van 23,3 naar 26,6 in 50 minuten.
Dit kan mogelijk het verschil maken voor wel of geen onweer?
Aantal stormen: 3 + 1 zware storm.

dennis089

en alweer een 30tiger erbij zonder onweer en afkoeling. Gelukkig heb ik dit jaar gestemd voor 'wat een drama, net als vorig jaar'.. Verschrikkelijk die onweerseizoenen de laatste jaren.. jammer.. ach ja.. nu terug de 20graden in wat op zich wel lekker is.. Hopelijk dat seizoen 2021 beter is..

X-treme

Er ontstaan momenteel wel buitjes  boven noord Frankrijk, waar het KNMI het over had.
Aantal stormen: 3 + 1 zware storm.

flyineddy

Citaat van: X-treme op do 20 aug 2020 - 17:01Er ontstaan momenteel wel buitjes  boven noord Frankrijk, waar het KNMI het over had.

Inderdaad, het borrelt daar al een tijdje, maar de buien willen nog niet echt doorzetten.
Kijkend naar de satelliet beelden dan denk ik dat het slechts een kwestie van tijd is voordat daar een fikse bui ontstaat die het wel volhoudt. De buienwolken daar worden steeds iets dikker.

Daar waar in NL de zon doorbreekt loopt de temperatuur snel op. In Zeeland is inmiddels ook al de 30 graden bereikt (Westdorpe).

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

Energizer85

Citaat van: dennis089 op do 20 aug 2020 - 16:35en alweer een 30tiger erbij zonder onweer en afkoeling. Gelukkig heb ik dit jaar gestemd voor 'wat een drama, net als vorig jaar'.. Verschrikkelijk die onweerseizoenen de laatste jaren.. jammer.. ach ja.. nu terug de 20graden in wat op zich wel lekker is.. Hopelijk dat seizoen 2021 beter is..

1 onweer kan nog komen
2 zo verschrikkelijk is het misschien bij jou helaas maar niet overal
3 van negatief zijn wordt het niet "beter"

Neem het weer zoals het komt en wie weet zit het mee is mijn advies.

Ontopic, benieuwd of die buien gaan door ontwikkelen in noord Frankrijk, zou zomaar een interessante avond kunnen worden. Nowcasten dus!

Maxim

Ja ik zei het gisteren ook nog. Ik krijg zo goed als geen sneeuw meer en de laatste jaren pakken ze mijn onweer ook nog af.

flyineddy

KNMI heeft inmiddels code geel uitgebreid naar het hele land:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

EDIT (18:08 uur):
Estofex komt nu met een mesoscale discussion voor Nederland, (noord-)west België en noord Frankrijk:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

CiteerMesoscale Discussion
Valid: Thu 20 Aug 2020 16:00 to Thu 20 Aug 2020 22:00 UTC
Issued: Thu 20 Aug 2020 15:58
Forecaster: GATZEN

Strong warm air advection is in place across the Benelux countries. Strongly veering profiles have formed with southerly to easterly flow at low levels and strong south-westerly flow aloft. At the same time, latest observations indicate rich boundary layer moisture with dewpoints in the upper 10s and locally lower 20s. Finally, convergence at low levels is stronger as expected, with a well defined boundary entering Belgium from the west.

Current thinking is that these ingredients are sufficient to break the cap in the next hour, with convection initiation across northern France and Belgium quickly spreading into the Netherlands. Given 10 m/s low-level shear and high SRH values, rotating updrafts are forecast with a chance of tornadoes with any isolated storm that forms. Large hail and severe wind gusts are also forecast. Chance of storms decreases towards the south of Belgium where drier air at low levels is present.

Later in the period, storms will travel across the North Sea where they will gradually become elevated. Still, severe wind gusts are expected with this convection. Right moving storms can also travel towards north-western Germany where capping is stronger but still, tornadoes are not ruled out.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

benjamin112

Estofex heeft een MD uitgegeven.

-Strong warm air advection is in place across the Benelux countries. Strongly veering profiles have formed with southerly to easterly flow at low levels and strong south-westerly flow aloft. At the same time, latest observations indicate rich boundary layer moisture with dewpoints in the upper 10s and locally lower 20s. Finally, convergence at low levels is stronger as expected, with a well defined boundary entering Belgium from the west.

Current thinking is that these ingredients are sufficient to break the cap in the next hour, with convection initiation across northern France and Belgium quickly spreading into the Netherlands. Given 10 m/s low-level shear and high SRH values, rotating updrafts are forecast with a chance of tornadoes with any isolated storm that forms. Large hail and severe wind gusts are also forecast. Chance of storms decreases towards the south of Belgium where drier air at low levels is present.

Later in the period, storms will travel across the North Sea where they will gradually become elevated. Still, severe wind gusts are expected with this convection. Right moving storms can also travel towards north-western Germany where capping is stronger but still, tornadoes are not ruled out.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

boxer

Citaat van: flyineddy op do 20 aug 2020 - 17:09Inderdaad, het borrelt daar al een tijdje, maar de buien willen nog niet echt doorzetten.
Kijkend naar de satelliet beelden dan denk ik dat het slechts een kwestie van tijd is voordat daar een fikse bui ontstaat die het wel volhoudt. De buienwolken daar worden steeds iets dikker.

Daar waar in NL de zon doorbreekt loopt de temperatuur snel op. In Zeeland is inmiddels ook al de 30 graden bereikt (Westdorpe).

Eddy.

Een fraaie MCS is welkom hoor, die sla ik niet af😉👌

TMCThomas

Huidige Arome (voorgaande run was nog net wat enthousiaster)

flyineddy

Ik zat net op de website van het KNMI even te kijken naar de weerkaarten en ik zag dat er een nieuwe analyse was van vandaag 12Z. Hierop is te zien dat het golvende koufront/warmtefront verder het land op is gekomen dan in de eerdere verwachting. Wat dit precies gaat betekenen voor de onweerssituatie, dat weet ik niet. Maar gezien het feit dat verschillende weermodellen juist de buien op dit front lieten ontstaan, denk ik dat dit niet ongunstig is.

De oude verwachting van het front vandaag om 12Z:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Hier de nieuwe analyse:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Eddy.

PS: Joepie, post nummer 500!  ;D
Bliksems wat een gedonder.

boxer

Wellicht toch die langverwachtte MCS.
Daarvan zijn we gewend dat die pas rond dit soort tijdstippen ontstaan, maar zo lekker lang doorgaan🤞

TMCThomas

hmm, we zouden nu onderhand toch iets moeten gaan zien in het zuiden. Zeker als je kijkt naar Arome

Eric

Er komt iets naar Zuid Limburg?
Aardig donker hier.

X-treme

Op het moment van typen, dat ik niks meer verwacht, spontaan ineens een paar druppels hier.
Ik kan ze op 1 hand tellen, maar er zit toch iets in de lucht.
Ook hele aparte lucht hier te zien, af en toe.
Aantal stormen: 3 + 1 zware storm.

Powered by EzPortal