Meteo Service Forum

Discussie omtrent het weer => Het weer in het algemeen => Topic gestart door: Wghstrfg op za 30 sep 2017 - 10:01

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op za 30 sep 2017 - 10:01
Inleiding
Winterenthousiastelingen wensen zich ieder jaar opnieuw een koude winter, maar koude winters zijn een zeldzaamheid. Bijvoorbeeld een koudegolf of zelfs een simpele vorstperiode zijn geen vanzelfsprekendheid. Dat geldt voor het huidige opgewarmde klimaat en zelfs voor het vroegere klimaat. Vergelijking van het huidige klimaat met dat van vroeger behoeft wel een kanttekening, de verhoudingen zijn niet zo simpel als ze lijken. In het reecnter verleden hebben we een behoorlijk aantal koude en zelfs strenge winters mogen beleven, te denken aan de tijd van 1938 tot en met 1987. Echter in de periode daarvoor, neem 1896 tot en met 1937, was het winterweer behoorlijk minder koud, vergeleken met de halve eeuw erna: slechts 6 koudegolven bijvoorbeeld van 1901 tot en met 1937 tegenover 24 van 1938 tot en met 1987. De winters van 1963, 1947 1940 en 1942 (extreem veel sneeuw) kunnen gewoon wedijveren met de hele 19e eeuw, zelfs met de tijd ervoor, zeer extreem was trouwens ook  februari 1956. Alleen 1929 komt in de buurt daarvan.

(https://i.imgur.com/jQK1IeF.png) plaatje van het Algemeen Handelsblad van 17 februari 1940; Loosdrechtse Plassen.

Daarom heeft de recente opwarming van klimaat voor het gevoel ook zo hard toegeslagen, omdat we van een zo hoog niveau winterweer komen. Daar komt nog bij dat de huidige periode, begonnen in 1988, ongeëvenaard zacht is. Niet is alleen de vorst veel minder, zo mogelijk nog harder worden we gepakt op de sneeuw. Vaak blijft het bij maar een paar sneeuwdekdagen per seizoen; sneeuwloze winters – ik bedoel winters zonder sneeuwdek van meer dan 1 centimeter - zijn inmiddels al geen bijzonderheid meer (https://www.weerwoord.be/m/2177150). Alleen 2010 tot en met 2013 brachten enige verlichting in de sneeuwarmoede.

Winterverwachtingen opstellen in dit licht is tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo moeilijk meer, je verwacht gewoon een zachte winter en je zit bijna altijd goed. Toch is er niet zo heel veel nodig om het winterseizoen interessant te maken. Een beetje goede blokkade doet al wonderen, zoals de surprise van 2012 aantoonde. 2013 viel te laat, maar bracht desondanks ongekend koud weer voor de tijd van het jaar. Het wachten is op een doorbreking van de sterke zonalitiet van de winter, voor mijn gevoel kan het nog steeds. Een mooie in deze vind ik de uitspraak van Helga de Leur, die bij haar laatste weerpraatje doodleuk nog een Elfstedentocht aankondigde, zowaar vóór 2030. Als dat nou eens zou kunnen...

Het opstellen van winterverwachtingen is tegenwoordig ook een serieuze wetenschappelijke bezigheid en niet langer exclusief voorbehouden aan hobbyisten. Verschillende methodes zijn er ontwikkeld om tot een verwachting te komen. In drie delen breng ik in deze inleiding op ons topic dit onderzoeksveld in kaart; eerst bespreek ik de numerieke methode, dan volgt een beschouwing over verwachtingen op basis van wetenschappelijk onderzoek naar verbanden met met name de stratosfeer, de zonne-activiteit, de sneeuwbedekking en zeewatertemperaturen en als laatste komt de methode aan bod, die zoveel mogelijk informatie met elkaar te combineert. Voor zover mogelijk kijk ik tussendoor ook even naar de effectiviteit van de verwachtingen.

De numerieke methode, via computermodellen, uitgaande van de meest recente synopsis. Ik som er een aantal op:

1.   Winterverwachtingen metoffice op basis van het model GLOSEA5
http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/ens-mean  (http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/ens-mean)
2.   Het CFS, met maand-op-maand berekeningen, zie http://meteociel.fr/  (http://meteociel.fr/)
3.   Het NOAA, zie http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/CFSv2_body.html  (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/CFSv2_body.html)
4.   Het NMME, zie http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/seasanom.shtml (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/seasanom.shtml)
Het NMME is een ensemble (Numerical Multi Model Ensemble). In de laatste link worden ook een flink aantal andere modellen weergegeven. Het ECMWF doet ook winterverwachtingen, maar die zijn niet publiekelijk toegankelijk. Een bepreking uit tweede hand is te vinden op youtube, zoekterm gavsweathervids. Van alle modellen is de betrouwbaarheid voor zover mij bekend niet erg groot, op die van het NMME wordt later ingegaan. Enige skill zou GLOSEA5 hebben, de verwachting van Metoffice. Afgelopen winter viel de prestatie echter tegen:

(https://i.imgur.com/tbVW2uL.png) (https://i.imgur.com/shOKYxv.png). (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/ (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/))

Geen optimale verwachting. De kou van Zuidoost-Europa en West-Rusland, evenals westelijk VS ontbreekt, Noord-China wordt koud berekend, maar was warm. Noord-Scandinavië is wel OK. Het ECMWF scoorde ook niet geweldig, afgelopen winter, daarvan heb ik geen preciese data.

Verwachtingen op basis van wetenschappelijk onderzoek naar verbanden.
Er is aardig wat onderzoek gedaan naar alternatieve methodes, anders dan de puur numerieke, om tot een goede winterverwachting te komen. Ik bespreek er drie.

1.   De sterkte van de stratosferische poolwervel is van betekenis voor het windveld in de troposfeer, ook in de gematigde gebieden, met name in de winter. Een sterke stratosferische poolwervel begunstigt de westelijke winden in de troposfeer, in de gematigde gebieden. De Duitse wetenschapper Karin Labitzke stelde eind tachtiger jaren vorige eeuw vast dat de temperatuur van de stratosfeer boven de Noordpool (en dus de kracht van de poolwervel) afhankelijk is van de Quasi-Biennial Oscillation (de QBO is de stratosferische windrichting boven de equator) zowel als van de activiteit van de zon gemeten naar de elfjarige zonnevlekcyclus. Veel zonne-activiteit met een westelijke QBO geeft een zwakke poolwervel, weinig zonne-activiteit en een oostelijke QBO geeft eveneens een zwakke poolwervel. Het laatste verband is wel veel minder significant dan het eerste.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/GL014i005p00535/abstract (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/GL014i005p00535/abstract) een vervolgartikel: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.393.7345&rep=rep1&type=pdf (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.393.7345&rep=rep1&type=pdf)
(https://i.imgur.com/rJklH1z.png)
Ondanks kritiek hierop staat dit verband nog steeds overeind. De te zachte winters van de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld passen goed in het beeld van het onderzoek van Labitkze. Hoe staan we er dit jaar voor? Deze winter beleven we een oostelijke QBO  (http://www.geo.fu-berlin.de/en/met/ag/strat/produkte/qbo/ (http://www.geo.fu-berlin.de/en/met/ag/strat/produkte/qbo/) ). Daarnaast zitten we nog steeds in de dalende trend voor de zonnevlekken, maar de zonneactiviteit is inmiddels al tamelijk laag (http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression (http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression), zie plaatje). Gecombineerd is de uitgangspositie dit jaar beter voor koud winterweer dan in de afgelopen vier jaar.

(https://i.imgur.com/zwOp3s8.png)

2.   Een tamelijk recent Fins onderzoek (V. Maliniemi e.a.) legt een veel directer verband met de activiteit van de zon. Daarbij wordt het winterweer van het noordelijk halfrond onderzocht voor verschillende fases van de elfjarige zonnecyclus. Het duidelijkste patroon wordt niet gevonden tijdens het maximum of minimum van de cyclus, maar in de dalende fase. Dan matcht het temperatuurpatroon sterk met een positieve NAO, een slechte uitgangspositie voor koud winterweer dus. Het maakt niet uit hoe hoog het maximum geweest is, hetzelfde verband blijkt ook aanwezig bij cyclussen met een lage zonneactiviteit (onderzoek vanaf 1868). In de plaatjes hieronder zie je de uitkomsten van het onderzoek. Links de temperatuurafwijking van normaal in de winter per fase, midden de NAO per zonnecyclus onderverdeeld per fase (nu zitten we in cyclus 24), rechts de temperatuurafwijking bij positieve en negatieve NAO.
(https://i.imgur.com/yKBdkLj.png) (https://i.imgur.com/JHSZV0W.png)] (https://i.imgur.com/g31y7rD.png)

Sinds de daling van de zonneactiviteit vanaf het laatste zonnevlekkenmaximum hebben we opnieuw te maken gehad met overwegend positieve NAO in de winters, dit is te lezen als een bevestiging van de uitkomst van het Finse onderzoek (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013JD021343/abstract).

3.   Judah Cohen richt zich net als Karin Labitzke op de veranderingen in de stratosfeer voor zijn winterverwachting, maar hij oordeelt de oorzaak daarvan in de toename van de sneeuwbedekking in een specifiek gebied van Eurazië, in oktober. Simpel gezegd heeft veel sneeuwtoename een negatieve AO tot gevolg, andersom een positieve. Een hele reeks publicaties heeft hij aan dit onderwerp gewijd en ieder jaar brengt hij op grond hiervan en van factoren als de ijsbedekking, zeewatertemperaturen inclusief de fase van de ENSO (Southern Oscillation) en een index voor de kracht van het Siberische hogedrukgebied een verwachting uit (http://www.vwkweb.nl/index.php?page=1325 ). Zijn verwachtingen kunnen gevonden worden op https://www.nsf.gov/news/special_reports/autumnwinter/predicts.jsp

Zijn visie op het weer houdt hij regelmatig bij op zijn weblog:http://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation (http://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation)
Voor de ontwikkeling van de sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond: http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2017&ui_day=259&ui_set=2  (http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2017&ui_day=259&ui_set=2)

Judah Cohen heeft een uitgebreide analyse van zijn winterverwachting gegeven op zijn weblog (http://www.aer.com/winter2017 en http://www.aer.com/winter2016). Hieronder geef ik de temperatuurverwachtingen van Cohen voor 2016 en 2017, samen met de werkelijk opgetreden temperaturen. Daaronder de verwachtingen van een numeriek model, van het NMME, overgenomen van Cohen.
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi67.tinypic.com%2F29dh2q8.jpg&hash=0d27b9f7844df74e95409a684ee7b99e5e208fe4)             (https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F2rnvaeo.jpg&hash=c21156ea032ee80579119caaca3010fb7c1334d8)
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F9se32e.jpg&hash=c808f0f133c2170c923156d63876760345efe437)                                                 (https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.com%2F6ei2dd.jpg&hash=f49e6214f92cdaeecdb078663641b8ff30f35453)

De verwachting voor 2016 was niet goed, 2017 was wel beter, maar nog steeds niet goed genoeg. Voor onze regio voldeed hij redelijk. In beide gevallen viel er veel sneeuw in Siberië, in de herfst, maar kwam dat niet tot uitdrukking in de winter die erop volgde. De sneeuwbedekking had wel invloed op het winterweer, aldus Cohen, maar niet zo dat het er in de daarvoor gevoelige gebieden kouder door werd. In 2017 wijt hij de discrepantie (min of meer in lijn met de theorie van Labitzke) aan de negatieve QBO.
De NMME doet het overall beter dan Cohen, voor deze twee jaar, maar berekent wel systematisch te hoge temperaturen, globaal genomen. Een pluspunt van Cohen dat in dit verband nog vermeld mag worden is dat hij publiekelijk zijn verwachtingen evalueert. Seizoenverwachtingen zijn in hoge mate experimenteel. Daarom hoort weerbureau dat zich met dit soort verwachtingen bezighoudt zijn prestaties naar zijn publiek te evalueren.

[Edit] Aansluitend hierbij is er door Chinese onderzoekers ook een index voor de sneeuwbedekking van China ontwikkeld, die voor november goed correleert met blokkades boven de Grote en Atlantische Oceaan http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-16-0830.1 (http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-16-0830.1). [/edit]

De combinatiemethode.
Het combineren van wetenschappelijke theorieën zoals die van Labitze en Cohen met de resultaten van de numerieke modellen is een alternatieve methode die gebruikt wordt door veel opstellers van winterverwachtingen. Ik bespreek de verwachting van Netweather en Meteogroup van het afgelopen seizoen:

Verwachting Netweather  http://www.netweather.tv/index.cgi?action=winter-forecast-2016;sess=
In december en januari verwachtte Netweather een vergrote kans op kouder dan normaal weer (60%-70%) als hogedruksystemen gesitueerd zullen zijn in de buurt van het Verenigd Koninkrijk, of ten noorden ervan. Dit wijst in de richting van een verhoogd risico op koude luchtmassa's uit het noorden of oosten. Een lagere kans is er dat de temperaturen in deze periode de temperaturen omstreeks normaal zullen zijn, maar zelfs dan nog relatief koude periodes kunnen bij tijden worden verwacht, zeker vergeleken met december 2015 en januari 2016. Er is een potentie voor een overgang naar zachter weer later in de winter, maar dat is op het moment dat deze verwachting wordt opgesteld nog onzeker. 
Voor wat betreft Engeland is deze verwachting zeker niet uitgekomen, met uitzondering van februari. Koud werd het wel in Midden-Europa, wij in Nederland kregen hiervan ook een veeg mee (vergelijk bovenstaande plaatje Judah Cohen).

Winterverwachting Meteogroup: Een winter in twee delen? http://www.weer.nl/nieuws/detail/2016-11-16-wordt-het-een-winter-in-twee-delen/ (http://www.weer.nl/nieuws/detail/2016-11-16-wordt-het-een-winter-in-twee-delen/) :

Gooien we nu alles op een hoop, dan zijn er (zoals we in het verhaal van oktober ook al schreven) nog steeds veel parameters die wijzen op een zachte (vooral tweede helft van de) winter. Voor de eerste helft is het beeld (door de ontwikkelingen in oktober) nu een stuk gecompliceerder geworden. Misschien moeten we het inderdaad maar op een winter in twee delen houden, met de grootste kans op één of twee opvallend winterse perioden in december en in januari. Maar met tegelijkertijd tussendoor toch ook zoveel zacht weer, dat het geheel uiteindelijk wel als zacht en relatief nat de boeken in zal gaan. Zonder enige vorm van garantie, dat wel. Maar dat mag intussen duidelijk zijn.

Een tussenevaluatie: http://www.weer.nl/nieuws/detail/2016-12-27-december-was-zacht-en-de-rest-van-de-winter/ (http://www.weer.nl/nieuws/detail/2016-12-27-december-was-zacht-en-de-rest-van-de-winter/). Men is teleurgesteld in de uitkomst van de verwachting.

Uiteindelijk is de forecast helemaal niet slecht, gezien de winterse periode in januari. Het latere deel van de winter was inderdaad zacht, zoals verwacht.
Meteogroup doet het niet slecht voor Nederland, Netweather faalt voor het VK. Alles bij elkaar genomen blijkt opnieuw dat het opstellen van winterverwachtingen een uitdagende professie is. Het opstellen van winterverwachtingen verkeert nog steeds in de experimentele fase en dat zal nog wel een aantal jaren (zo niet langer) zo blijven.

Samenvatting voor de komende winter:
1.   Nemen we Labitzke, dan hebben we met lage (hoewel niet helemaal minimale) zonne-activiteit en een oostelijke QBO, beslist een betere uitgangspositie voor een boeiende winter dan de afgelopen vier winters.
2.   De zonne-activiteit kent nog steeds een dalende trend, vergelijkbaar met elf/twaalf jaar geleden is dat in de cyclus vergelijkbaar met 2006/2007, niet best. Kijkende naar het genoemde Finse onderzoek, dan hebben we, zij het minder van in voorgaande jaren, nog steeds last van de voorkeur van de atmosfeer voor een positieve NAO.
3.   De sneeuwindex van Judah Cohen moet nog bepaald worden, eind oktober weten we meer. De geringe ijsbedekking noordwestelijk van Siberië is op zich wel bevorderlijk voor een snelle sneeuwaangroei, net als de voorgaande jaren, maar dan moet de synopsis wel meewerken.
4.   De numerieke modellen zijn voor het merendeel pessimistisch voor de aanstaande winter. Metoffice is zeer pessimistisch in zijn berekeningen (zie plaatje), evenals het NOAA. Alleen de ECMWF toont kans op winterweer, met een duikende jet en een depressiekerkhof boven onze omgeving. Zoals altijd geeft het CFS wisselende kansen, niet per se zacht. 


(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F331zuop.jpg&hash=05b8bbb73720a709cad37c0d0522cb7de50db602)

Aan de numerieke verwachtingen hecht ik minder waarde dan aan de andere indicatoren, zeker op deze termijn. Op grond van de andere twee indicatoren ben ik licht positief gestemd voor winter, winterser zou het moeten kunnen worden vergeleken met wat we de afgelopen vier jaar beleefd hebben. Voor wat het waard is natuurlijk, want de marge is (nog?) altijd groot, bij winterverwachtingen, en zeker in dit stadium.
Later in de herfst wordt het beeld waarschijnlijk duidelijker, en ook minder tegengestrijdig. In ieder geval wordt begin november de sneeuwindicator van Cohen (SAI) bepaald (op twitter @judah47). Hopelijk schuiven de modellen in oktober en november ook wat meer richting een koude winter.

Met deze aftrap van het winterseizoen zullen we het wat mij betreft vooralsnog moeten doen. Ongetwijfeld ben ik niet volledig geweest in mijn opsomming en commentaar, ik verheug me op eventuele suggesties en aanvullingen, of gewoon jullie eigen winterverwachting. Veel forumplezier in ieder geval gewenst, voor het komende winterseizoen!

Edit Marsel: topic op verzoek verplaatst naar 'het weer in het algemeen'.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op za 30 sep 2017 - 12:50
Mooi topic! Altijd leuk dat winter gerelateerde leesvoer!  :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op zo 01 okt 2017 - 11:35
Bedankt Wghstrfg voor de zeer duidelijke en uitgebreide intro van het winterdiscussie topic! Nu oktober is aangebroken begint het 'stiekem' vooruitkijken naar de winterverwachtingen toch te komen. Het blijft inderdaad makkelijk om te zeggen dat we een te zachte winter krijgen, maar ik hoop dat we weer eens een uitzondering in die regel krijgen ;)

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op zo 01 okt 2017 - 15:41
Een goed artikel van Reinier van den Berg, waarin de betekenis en invloed van de stratosferische poolwervel wordt uitgelegd. Ook een oorzaak, waardoor hij sterker of minder sterk is, in de winter. In het kort en in eenvoudige woorden wordt de theorie van Judah Cohen onder de aandacht gebracht.

Ik citeer:

Poolwervel

Als de Poolwervel goed is ontwikkeld, staat er in de stratosfeer een zeer sterke westelijke stroming die als het ware rond de Noordpool raast. Deze sterke westenwind bevordert de westelijke stroming in de troposfeer. En dat is de luchtlaag die bepalend is voor het weer. Als we daarin een sterke westelijke stroming zien op noordelijke breedten, blijft de ijzige kou goed geconcentreerd in het Poolgebied zelf. Met een sterke westelijke stroming is de kans op zacht en wisselvallig winterweer in ons deel van Europa groot. Zodra de Poolwervel gaat verzwakken of zelfs geheel verdwijnt, zie je weldra ook dat de westelijke stroming op geringere hoogte gaat verzwakken. Zodra dit gebeurt, ontstaan er grote lussen in de westcirculatie. Takken waar de lucht noordwaarts stroomt, maar ook takken waar de lucht juist vanuit het (hoge) noorden naar het zuiden beweegt.

Vroege sneeuw

Wetenschappers vermoeden een verband tussen de opwarming van de aarde en het verzwakken van de poolwervel.  Nu er steeds minder ijs in de poolzeeën overblijft, kan er, zeker in de herfst, meer warmte ontsnappen vanaf open zee naar de atmosfeer erboven. Deze extra warmte zou het ontstaan van de poolwervel tegenwerken, is de gedachte. In een recent onderzoek wordt zelfs geconstateerd dat de winters in 'EurAzië' (Scandinavië en het westelijke deel van Siberië) sinds de negentiger jaren kouder zijn geworden. Wat in ieder geval ook een gevolg blijkt te zijn van meer open zee in de herfst, is sneeuwval! In de herfst bevordert open zee ten noorden van Siberië de hoeveelheid vocht in de atmosfeer, en dat resulteert op het snel afkoelende continent in met name oktober in hevigere sneeuwval. Waardoor de winter in feite eerder kan invallen in delen van Siberië. Op dit moment zien we ook dit jaar op de kaarten al het relatief koude Siberië in vergelijking met de kustwateren ten noorden hiervan. Ongetwijfeld is er ook al heel wat sneeuw gevallen inmiddels.


De link naar het volledige artikel: http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-09-30-winterkou-door-smeltend-poolijs/ (http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-09-30-winterkou-door-smeltend-poolijs/)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Energizer85 op zo 01 okt 2017 - 22:19
Wat een super leuk stuk om te lezen. Ook voor de iets minder kundige weerfanaten (zoals moi ????) prima te volgen!

Bedankt!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op ma 02 okt 2017 - 08:41
Ge-wel-dig leesvoer! Ja kriebelt enorm. Vooral na het noodweer in de Zaanstreek van afgelopen vrijdag groeit het besef dat de winter in aantocht is.

De twintig-graden-dagen verdwijnen uit de weersverwachtingen, de lampen kunnen vlak na en soms tijdens het avondeten alweer aangezet worden, de thermostaat is weer ingesteld, de kermis van Assendelft is begonnen, aankomend weekend is de Zaanse Bokketocht..... het wordt langzaamaan winter.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op di 03 okt 2017 - 16:39
De sneeuw gaat hard in Oost-Azië. Kaartje van het GFS voor +120 uur, 06 run.

Veel te koud weer ook voor heel de regio, vertrouwd patroon is het inmiddels voor deze tijd van het jaar.

(https://i.imgur.com/b43zAdp.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op wo 04 okt 2017 - 09:43
Koffiedik kijken blijft leuk :) CFS van gisterochtend 6Z geeft de volgende koude-uitbraak voor 5 januari. In de run van 12Z komt-ie een week later maar ach, wat is nou een week op die termijn ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op wo 04 okt 2017 - 10:04
Citaat van: GeneralDuke op wo 04 okt 2017 - 09:43
Koffiedik kijken blijft leuk :) CFS van gisterochtend 6Z geeft de volgende koude-uitbraak voor 5 januari. In de run van 12Z komt-ie een week later maar ach, wat is nou een week op die termijn ;D

Zou een herhaling kunnen betekenen van het wintertje van afgelopen januari, voor wat het waard is  ;).

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi65.tinypic.com%2Ff3at0l.jpg&hash=6f95f15e3dd25eff0b2f76d44fa9a5d4085dec23)

Een volle week schaatsgenot bracht de afgelopen januari hier in het midden van het land, kort onderbroken door een lichte dooi. Weinig winters hadden zo prachtig schaatsijs als de afgelopen winter. Spiegelglad, kilometers lang, zonder enige drukte. En dat in een schitterend berijpt landschap. Geweldig gegleden heb ik, zelfs de laatste zaterdag nog, voordat de dooi inviel.

Hier een sfeerplaatje geknipt van RTV Oost, zoals je ze maar weinig ziet.

Vergelijkbaar mooi was de schaatservaring in de winter van 2008/2009, ook toen rijp en spiegelglad ijs, zonder sneeuwperikelen. Een andere prachtige schaatsperiode was natuurlijk die van 1996/1997, wel een maand lang kon je toen vrijuit schaatsen, ook nog op sommige dagen nadat de dooi die licht bleef ingevallen was.

Als er sneeuw valt, kun je die het beste hebben bij aanvang van een vorstperiode, en daarna gewoon sneeuwloze vorst. Zoals in 1976, wat was die prachtig. Jammer alleen dat ik toen nog niet zo goed kon schaatsen  :-[.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Giso84 op do 05 okt 2017 - 23:09
Ik als zomerliefhebber kijk toch ook stiekem uit naar een koude en witte winter.

Sneeuw met onweer, wat ik meerdere malen heb gezien afgelopen jaren is zéér welkom, wat een machtig fenomeen is dat om te zien!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op wo 11 okt 2017 - 12:15
Oostelijke La Nina grote kans op negatieve NAO, centrale La Nina lage kans.
Samenvatting van onderzoek uit 2015:

Abstract
The present work identifies two types of La Niña based on the spatial distribution of sea surface temperature (SST) anomaly. In contrast to the eastern Pacific (EP) La Niña event, a new type of La Niña (central Pacific, or CP La Niña) is featured by the SST cooling center over the CP. These two types of La Niña exhibit a fundamental difference in SST anomaly evolution: the EP La Niña shows a westward propagation feature while the CP La Niña exhibits a standing feature over the CP. The two types of La Niña can give rise to a significantly different teleconnection around the globe. As a response to the EP La Niña, the North Atlantic (NA)–Western European (WE) region experiences the atmospheric anomaly resembling a negative North Atlantic Oscillation (NAO) pattern accompanied by a weakening Atlantic jet. It leads to a cooler and drier than normal winter over Western Europe. However, the CP La Niña has a roughly opposing impact on the NA–WE climate. A positive NAO-like climate anomaly is observed with a strengthening Atlantic jet, and there appears a warmer and wetter than normal winter over Western Europe. Modeling experiments indicate that the above contrasting atmospheric anomalies are mainly attributed to the different SST cooling patterns for the two types of La Niña. Mixing up their signals would lead to difficulty in seasonal prediction of regional climate. Since the La Niña-related SST anomaly is clearly observed during the developing autumn, the associated winter climate anomalies over Western Europe could be predicted a season in advance.

Impacts of two types of La Niña on the NAO during boreal winter. Available from: https://www.researchgate.net/publication/271737956_Impacts_of_two_types_of_La_Nina_on_the_NAO_during_boreal_winter [accessed Oct 11 2017].

(https://i.imgur.com/v6Khoog.png)

https://www.researchgate.net/publication/271737956_Impacts_of_two_types_of_La_Nina_on_the_NAO_during_boreal_winter  (https://www.researchgate.net/publication/271737956_Impacts_of_two_types_of_La_Nina_on_the_NAO_during_boreal_winter)

Auteurs: Baoqiang Xiang en vier anderen.

Ander, verwant artikel hierover: http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-16-0376.1 (http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-16-0376.1).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op do 12 okt 2017 - 09:57
Over de invloed van de fase van de QBO en de zonnecyclus op de MJO (Madden-Julian oscillation). De MJO betreft de oostwaartse verplaatsing van een gebied van grote onstabiliteit in de equatoriale zone. Er wordt een aantal fases onderscheiden, die verbonden zijn met bepaalde stromingspatronen op het noordelijk halfrond. De eerste fases begunstigen zonaliteit, de latere meridionaliteit.

QBO/solar modulation of the boreal winter
Madden-Julian oscillation: A prediction
for the coming solar minimum. 

Uit: Geophysical Research letters; RESEARCH LETTER 10.1002/2017GL072832 van Lon L. Hood.

Results of this initial study indicate that, in addition to the stratospheric QBO, which has previously been found
to influence the amplitude of the MJO during northern winter [Yoo and Son, 2016], the 11 year solar cycle also
significantly modulates the occurrence rate of strong MJO events during this season. Static stabilities in the
warm pool region of the lowermost stratosphere are also modulated, which is consistent with the hypothesis
that solar forcing, like that of the QBO, involves changes in tropical upwelling rate. The solar influence is apparently
not negligible since mean occurrence rates for MJO events during DJF with amplitudes >1.0 are about
1.8 times larger under QBOE/SMIN conditions than under QBOW/SMAX conditions (Figure 2). When amplitudes>2.0
are considered, the difference increases to a factor of about 5 (Figures 4a and 4b). In contrast, when
the QBO and solar forcings are opposed to one another (QBOE/SMAX and QBOW/SMIN), the differences for
either amplitude limit become statistically insignificant. It is therefore concluded that the phases of both the
QBO and the solar cycle will probably need to be considered when estimating the expected occurrence rate
of strong MJO events during a given winter season.

In een QBO oost en een SMIN (solar minimum) is de MJO beduidend sterker van bij QBO oost en SMAX en bij QBO west en SMIN.

Deze winter kan dus meer invloed van de MJO op ons weer verwacht worden.

Een behoorlijk verschil tussen de winters van 2010 tot en met 2013 en die van de afgelopen vier jaar.

(https://i.imgur.com/1TNlqKp.png)        (https://i.imgur.com/Ejc32r9.png)

Kaartjes: https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/printpage.pl (https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/printpage.pl)

Metoffice wil nog steeds niets weten van enig winterweer, dit is de meest recente run, die van oktober.

(https://i.imgur.com/OT2wQw2.png)


Sneeuwbedekking (en ijs) NH van 8 oktober (links) vergeleken met nu (rechts). Rechter is enbedded.
Linker kaartje is kopie van de 120 prog van 3 oktober.

(https://i.imgur.com/iX4ZUm0.png)      (https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wetterzentrale.de%2Fmaps%2FGFSOPNH00_3_47.png&hash=997022038e04eccb49e215a56decc771c9cdaa9d)


4 berichten samen gevoegd. Niet dubbel posten AUB!

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Hector Pascal op di 17 okt 2017 - 12:01
Toch leuk om te zien...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op di 17 okt 2017 - 12:28
Dat is inderdaad mooi, hoop echt weer op een koude en het liefst ook witte december. Vind dat in december zo rond de kerstperiode nog net ff wat meer sfeer hebben dan als in januari/februari.
EDIT:
Weerkaarten zien er zowiezo niet slecht uit richting eind november, natuurlijk zover weg dat je er eigenlijk weinig waarde aan kan hechten maar leuk om te zien.
(https://s1.postimg.org/1rygjbl0kv/cfs-1-1062.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op wo 18 okt 2017 - 20:54
Hele mooie voorbeschouwing, met een gemakkelijke maar zeer educatieve tekst.
Zoals je eigenlijk concluderen is het een ratatouille en weten wij en de weermodellen het gewoon weg niet.
Vaak kan op korte termijn 3 dagen van te voren een redelijke indicatie gegeven worden, maar qua neerslaghoeveelheden is dat totaal niet het geval.
Daarnaast heb de kaarten bekeken en vanaf het einde van deze week kan het al behoorlijk fris worden met maxima's rond de 10 en zelfs lichte vorst voor een paar dagen.
Gelukkig hebben we afgelopen weekend lekker weertje gehad :)
Maar nu tijd om langzaam de winter in te duiken, met flink wat sneeuw hopelijk :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jasneker op zo 22 okt 2017 - 15:57
Mijn verwachting:
Versleten zomerbanden eraf, en 4 nieuwe Vredestein Quatrac 5 all seizoen banden onder de auto gezet.
Kan niemand mij vertellen dat ik er geen moeite voor heb gedaan ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op ma 23 okt 2017 - 11:06
Eerste sneeuw in zicht! ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op ma 23 okt 2017 - 13:42
jahaha het komt langzaamaan dichterbij..... duimen voor een Witte Kerst!! ::) ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op ma 23 okt 2017 - 18:05
Heerlijk om die bekende wetteronline kaartjes weer te zien met de roze vlekjes erbij  ;D

Alleen hopen op heel veel roze deze winter  :D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op ma 23 okt 2017 - 21:54
GFS komt met nog iets mooiere kaarten voor die dag  :D
(https://s1.postimg.org/6a1m3h4nsv/rart_17110200_17102312.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Der RoX op di 24 okt 2017 - 08:09
Altijd welkom een paar centimeter sneeuw :')
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op di 24 okt 2017 - 10:21
Voor sneeuw lijkt me de kans nu minder dan 1%, maar wel een duidelijke dalende trend zichtbaar bij zowel ECMWF als GFS.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op di 24 okt 2017 - 10:59
Het koffiedikkijken gaat beginnen, maar het is ook wel weer spannend. Roze of blauw  ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op di 24 okt 2017 - 11:47
Citaat van: JerryL op di 24 okt 2017 - 10:59
Het koffiedikkijken gaat beginnen, maar het is ook wel weer spannend. Roze of blauw  ;D

En dan onderling ruzie omdat het bij persoon A roze is maar bij persoon B Blauw.

Genieten.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 24 okt 2017 - 16:20
Citaat van: Lucifer op di 24 okt 2017 - 11:47
En dan onderling ruzie omdat het bij persoon A roze is maar bij persoon B Blauw.

Genieten.

Haha, ik hoor me inderdaad nu al vloeken als een lagedrukgebied weer eens te noordelijk overtrekt, waardoor het noorden en noordoosten met sneeuw zit en het zuiden en zuidwesten met regen ;)

Maar even zonder gekkigheid, het begint er steeds meer op te lijken dat we begin november even tijdelijk een polaire luchtstroming kunnen krijgen. Met het warmere zeewater kunnen dat stevige buien gaan worden met onweer en korrelhagel. En als de timing dan perfect is, de eerste natte sneeuw. De kans hierop is niet heel groot, alleen in de Ardennen en de midgebergten in Duitsland zou er wel eens voor het eerst dit seizoen (natte) sneeuw kunnen vallen.

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017102406%2Fgfs-0-192.png%3F6&hash=b372bd56c4ef2ecd26d0b6029dae5c91ad2e8821)
Hier zie je die ''glijbaan'' van polaire lucht ontstaan, ten westen van GB, in de GFS06z run. Door het oostelijk trekken van de kern van het laag, komen wij hier ook deels in terecht. We spreken dan over begin november, een flinke werp in toekomst dus nog onzeker. Alleen de afgelopen runs zit dit scenario steeds vaker in GFS en ook EC. Details zullen dus nog zeker op zich laten wachten.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: DSDLimburg op di 24 okt 2017 - 17:34
We zullen zien Armand op termijn, begin het langzaam weer te volgen. Van mij mag de winter meteen invallen ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 25 okt 2017 - 19:52
Duitsland lijkt meer geluk te hebben begin november.
(https://s1.postimg.org/5or8c5g0sf/rart_17110212_17102512_1.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op do 26 okt 2017 - 09:25
Composite QBO east gecombineerd met lage sunspots (<50) geeft de volgende afwijking voor de winter:

(https://i.imgur.com/UWK3UxG.png)

Dalende zonneactiviteit waarin we nu zitten geeft iets slechtere uitkomsten, beginnende QBO-oost van nu iets betere.
Garanties zijn er niet, maar het algemene plaatje is zeker niet slecht. 

De sneeuwtoename gaat goed in Siberië, breidt zich uit naar het westen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op do 26 okt 2017 - 22:12
Nou dat belooft wat :P
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 27 okt 2017 - 14:56
Leuke kaartjes CFS half november :D!
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.meteociel.fr%2Fim%2F8170%2Ftempresult_ppy5.gif&hash=ab7cacc17ef95e06750556d59f1f64790219ea22)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op vr 27 okt 2017 - 15:36
gfs heeft er al zin in ;D

edit: pluim wordt automatisch aangepast omdat ik afbeeldingadres heb gekopieerd hier. Is dus al vakkundig weggepoetst. Ging voor een gemiddelde van amper 5 graden overdag. lol


(https://www.weerplaza.nl/gdata/gens/pluim_gens_volledig_brussel.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op zo 29 okt 2017 - 18:12
De sneeuwbedekking is flink toegenomen, zo richting eind oktober. Ruim boven normaal zitten we inmiddels. Mooi  ;).

(https://i.imgur.com/TL7mSsS.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op ma 30 okt 2017 - 16:37
Ja dat hebben we vorige jaren geweten met die sneeuwbedekking... top winter *kuch* :P
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op di 31 okt 2017 - 16:37
Ja sneeuwbedekking doet mij ook niet veel meer.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op di 31 okt 2017 - 16:38
Wel lijkt het verband bevestigd tussen de slechte winter hier en goede winter in de VS en omgekeerd. Dus duimen voor een warme winter in de VS, dan maken wij een grotere kans op prima winterweer.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op di 31 okt 2017 - 18:02
Opzich best een leuk vooruitzicht voor december. CFS zegt dat het gemiddeld veel te warm word boven en rond de noordpool (afgezwakte poolwervel??) met kou die naar de rest van europe verplaatst.
(https://s1.postimg.org/56w6kljk7j/cfs-8-12-2017.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Vigo op di 31 okt 2017 - 20:58
Voorlopige wintervoorspelling 2017-2018 – Komende winter: een echte winterperiode!

De komende winter zorgt voor een echte winterperiode. Maar het zal ook een winter worden met een grillig karakter.

Ik ga er vanuit dat deze winter minstens voor één echte winterperiode gaat zorgen. Dus meer winter dan vorig jaar. Nu eens een doorzettende kou. Een periode met voldoende vorst om op schaatsen te komen.

Het grillige karakter van deze winter hoort er tegenwoordig bijna standaard bij. Vaak overlast voor het verkeer. Hetzij door winterse omstandigheden met gladheid, ijzel en sneeuw. Hetzij door anti-winterse omstandigheden met zacht weer, regen en stevige buien. Soms stormachtig weer.

De kans op sneeuw en een witte wereld is ook groter dan de afgelopen jaren, maar regionaal kan het heel verschillend uitpakken.

De gemiddelde temperatuur over de drie wintermaanden december, januari en februari zal rond de normale temperatuur van rond 3,5 graden uitkomen, of de winter wordt over het algemeen (iets) te koud.

December kan weleens de maand worden met het eerste winter(se) weer.

Dit is mijn voorlopige wintervoorspelling. De definitieve voorspelling komt of op 30 november, of op 1 december, de eerste dag van de meteorologische winter.

-Piet Paulusma
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op do 02 nov 2017 - 07:03
Ik hoop dat-ie gelijk krijgt maar ik moest wel een beetje grinniken om deze zin.

Citaat van: Vigo op di 31 okt 2017 - 20:58
December kan weleens de maand worden met het eerste winter(se) weer.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Invicta op vr 03 nov 2017 - 12:18
Citaat van: Vigo op di 31 okt 2017 - 20:58
Voorlopige wintervoorspelling 2017-2018 – Komende winter: een echte winterperiode!


-Piet Paulusma

Oftewel haal de bbq en de korte broek maar weer uit de kast.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op vr 03 nov 2017 - 14:39
Paulsma Oant Moan Piet, je hoort hem wel maar ziet hem niet.

Alsjeblieft.... dit is weer een rond de pot gedraai van heb ik jou daar. Ik weet het; we zoeken allemaal naar winterverwachtingen waar weinigen aan zich durven te branden dus chapeau dat hij het aandurft maar he..... eigenlijk staat er niets. Dit is een Wouter Bosje. Er staat een klap tekst, maar er wordt zoveel + en - gedaan dat je weer op 0 eindigt en nog steeds niets weet.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jasneker op za 04 nov 2017 - 13:54
Eigenlijk is het simpel.
Verwachtingen langer als 5 dagen vooruit zijn altijd met de nodige tonnen wegenzout te nemen, zeker lange termijn verwachtingen, het is gewoon gissen=missen.

Er is altijd wel een schare leesvolk te vinden die met samengeknepen tenen zit te wachten op een winterse voorspelling op lange termijn, al is het alleen maar "clickbait"

De laatste jaren hebben we genoeg weervoorspellende sterren voorbij zien komen met "winters des doods", actic temperatures, meters sneeuw, nieuwe ijstijd voorspellingen allemaal gebaseerd op onderbuik gevoel en 0 kennis.
Het weer en klimaat laten zich niet dwingen, de gemiddelde temperatuur is eenmaal gestegen dus een winter zal eerst deze horde moeten nemen, en voor ons zeeklimaat wat gematigd is zullen heel wat steentjes in de goede volgorde moeten liggen voor hier een werkelijke winterse periode voordoet, zie de laatste jaren.....

Ik volg het forum, en mijn weerstation, en trek 's morgens de gordijnen open en zie wel wat weer het is ;)
Laten we eerlijk zijn, een strenge winter periode met schaatsbaar ijs op grachten en meren en redelijk wat liggenblijvende sneeuw is eenmaal de uitzondering.

Ik reken nergens op, dan valt het nooit tegen, komt er wat heb ik de 4 seizoenenbanden onder de auto ;)

Voor een gegarandeerde strenge winter met bakken sneeuw is een verhuizing naar Siberie nodig....
Of de herinnering aan de winter van 1963 die ik meemaakte als 11 jarig jongetje ;), wat al aangeeft hoe uitzonderlijk dit soort winters is.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op za 04 nov 2017 - 17:48
Het opstellen van winterverwachtingen is een kwestie van vallen en opstaan. Tegenwoordig is er nog geen operationele methode ontwikkeld, maar het veld is volop in ontwikkeling en het is goed mogelijk dat dat in de toekomst leidt tot zoveel kennis en  inzicht, dat voldoende betrouwbare winterverwachtingen wel opgesteld kunnen gaan worden. Niet geschoten is mis geschoten, in het proces kunnen altijd nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden opgedaan worden. In ieder geval is er tegenwoordig al heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan, dat gebruikt kan worden bij het opstellen van een winterverwachting.

Een van de pioniers is Judah Cohen, met zijn sneeuwonderzoek. Inmiddels is de SAI (Snow Advance Index) bekend. Een lage SAI zou moeten corresponderen met een hoge AO en andersom.

(https://i.imgur.com/PnhGfrS.png)

Op grond van de SAI hoeven we niet veel te verwachten van deze winter. Wel is de betrouwbaarheid van de index niet hoog. De laatste drie jaar brachten een positieve AO, na overvloedige sneeuwval in oktober. De SCE (Snow Cover Extent), de gemiddelde sneeuwbedekking van oktober in Eurazië is wel boven normaal. Een tegenstrijdig signaal dus (zie ook twitter @judah47)

Een interessante verwachting voor de winter is te vinden op https://www.americanwx.com/bb/topic/50432-griteaters-winter-outlook-17-18/ (https://www.americanwx.com/bb/topic/50432-griteaters-winter-outlook-17-18/). Griteater gebruikt een transparante methode en beroept zich op wetenschappelijk onderzoek, jammer alleen dat zijn verwachting zich beperkt tot Noord-Amerika. Opmerkelijk is dat hij geen gebruik maakt van de methodiek van Cohen.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Kermisspin op zo 05 nov 2017 - 09:58
Heey goedemorgen.

Zie net een foto voorbij komen op Facebook dat het in Oostende (West-Vlaanderen) een beetje wit is op straat. Gebroken wit weliswaar.

Hagel of natte sneeuw.......ik weet het niet.  ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op zo 05 nov 2017 - 17:41
Ochtendpluim ECMWF showt al een paar leden die met wintersweer komen vanaf de 15e kans op matige vorst en overdag <5 graden.
A.s. Wo max +-7 graden wordt al behoorlijk koud dus.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: AFTH14 op zo 05 nov 2017 - 19:21
https://twitter.com/WintersportLive/status/927232240773365760

(https://pbs.twimg.com/media/DN4ww6gX4AEfd8u.jpg)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op ma 06 nov 2017 - 00:18
Nou zo vroeg winter hoeft van mij ook weer niet haha! Doe maar vanaf de jaarwisseling een maand, da's wel genoeg :P
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op ma 06 nov 2017 - 06:45
Ik vind de kaarten op lt al interessanter worden. Ook noa ao gaan waarschijnlijk negatief worden.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op ma 06 nov 2017 - 09:53
Een andere benadering, een korte studie uitgaande van de anomalie van een warme oktober en relatief koele september, zoals we die dit jaar meemaakten. Ik kies de temperatuur september-oktober <2,6 graad, gemeten te De Bilt. Vanaf 1931 kom ik tot de volgende uitkomst:

(https://i.imgur.com/kT7LcTS.png)

Oktober patroon dit jaar:

(https://i.imgur.com/zOw0qSP.png)

Jaren uit de eerste reeks, maar dan met vergelijkbaar patroon: hoog boven Britse Eilanden en/of Golf van Biskaye. Lijkt sterk op de conclusie van Griteater (https://www.americanwx.com/bb/topic/50432-griteaters-winter-outlook-17-18/ (https://www.americanwx.com/bb/topic/50432-griteaters-winter-outlook-17-18/))

(https://i.imgur.com/LZpEyDk.png)      (https://i.imgur.com/0vzTzNU.png)

Hoog boven Groenland/Scandinavië. [edit: dit is een correctie op het bericht van vanmorgen]

Nou maar hopen dat het uitkomt  ;).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op ma 06 nov 2017 - 18:31
Ook laatste run (12z) van gfs eindigde weer interessant naar mijn mening.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op ma 06 nov 2017 - 19:05
Kansen op een (licht) winterse situatie voor na half november worden nu toch steeds iets groter. NAO & AO gaan allebei naar ruim negatief. Daarnaast geeft GFS al een aantal runs een licht winters signaal aan in de kaarten. Ook op de pluimen is deze kans terug te vinden door een groepje leden dat lager zit dan de rest.
(https://s1.postimg.org/11517973tr/ao.sprd2_2.gif)
(https://s1.postimg.org/2whlzvhtpb/nao.sprd2_2.gif)
EDIT: Temperatuur gaat nu trouwens ook al lekker onderuit op 10cm!
(https://s1.postimg.org/5emueb5lhb/GMT_T10_C_latest.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op ma 06 nov 2017 - 19:59
GFS 12z is wel een lichtpuntje, kijk die blokkade op termijn  :o
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017110612%2Fgfs-0-336.png%3F12&hash=7b5eede06a6349c74ddba929a95a27f12ce2ea1b)

De pluim oogt nog onzeker, vrij logisch natuurlijk met zo'n termijn, maar er zijn aardig wat leden met temperaturen tussen een graad of 0 tot 8. Voor november best aardig in de richting naar de koudere kant.

Overigens zorgt deze kaart van GFS12z niet direct voor all-in winterweer met temperaturen (ruim) onder 0, daarvoor is er te weinig kou en sneeuw in Oost-Europa. Desalniettemin is in deze situatie licht winters weer wel mogelijk met eerder kwakkeltemperaturen en misschien in het gunstigste geval wat sneeuw. Geen slecht begin als je het mij vraagt ;) Tevens kan met dit soort kaarten de koudestroom wel op gang gebracht worden.

Het blijft natuurlijk nog allemaal afwachten en nog veel te vroeg om in details te gaan, maar zeker de moeite waard om te volgen (en dat doen we toch al zo te zien ;D)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: AFTH14 op ma 06 nov 2017 - 23:05
Er komen mooie tijden aan!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op di 07 nov 2017 - 07:40
Citaat van: Armand op ma 06 nov 2017 - 19:59
Tevens kan met dit soort kaarten de koudestroom wel op gang gebracht worden.
Het blijft natuurlijk nog allemaal afwachten en nog veel te vroeg om in details te gaan, maar zeker de moeite waard om te volgen (en dat doen we toch al zo te zien ;D)

En de stroom op het forum ook  ;)


OT: Toch best wel mooie pluimpjes voor november. Vandaag de eerste nachtvorst hier en zowel GFS als EC komen met goede prognoses om de temperaturen te laten zakken onder de 10 graden overdag. Kijk eens naar die onderste pluim voor Munchen. Na het weekend daar  - eventjes - amper boven 0 overdag. In de Alpen wordt het dan opnieuw diep winters met sneeuw tot in de dalen.

We gaan er stilletjes aan beginnen, dames en heren!

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op di 07 nov 2017 - 10:26
Ik weet niet waar iedereen het vandaan haalt dat het winter word rond half november. Maar we gaan gewoon temperaturen rond normaal krijgen en af en toe nachtvorst voor de rest niks bijzonders. Af en toe idd mooie kaarten maar dan kijken we 300+ vorig jaar ook zat mooie kaarten op lt wat niet uit kwam. Ze kunnen nog geen eens een week voorspellen laat staan 2 weken
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op di 07 nov 2017 - 10:43
Ah joh.... maak je niet druk. Het weer doet wat het wil. Later we duimen dat deze voorspellingen uitkomen. Anders hebben we tenminste de voorpret gehad.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op di 07 nov 2017 - 11:38
Citaat van: JerryL op di 07 nov 2017 - 10:43
Ah joh.... maak je niet druk. Het weer doet wat het wil. Later we duimen dat deze voorspellingen uitkomen. Anders hebben we tenminste de voorpret gehad.

;D

Ik heb voor de aardigheid eens gekeken naar de november, volgend op een koele september en een warme oktober. Daar rolt dit plaatje uit:

(https://i.imgur.com/gYDlPfE.png)

De winter is nog ver weg. Ook in het selectieve plaatje, als de stromingspatronen van oktober lijken op die van dit jaar (zie mijn bericht hierboven):

(https://i.imgur.com/XhfuB4B.png)

Wel is de drukverdeling hier wat spannender. Misschien is het wel leuk om alle koude winters op een hoop te gooien en te kijken wat de november in die jaren deed. Als ik de tijd ervoor heb zal ik het nazoeken.


Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 07 nov 2017 - 18:43
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017110712%2Fgens-21-1-300.png&hash=a2c83ed70d6694750e1396c0b20a8867190d9ede)

Dit is de verwachtte gemiddelde luchtdruk van de GFS12z leden. Duidelijk te zien dat de kans groot is op een blokkade bij Groenland. Zit al een tijdje in de kaarten. Helaas heeft de blokkade weinig effect als de drukgebied zo gaan liggen, zoals nu verwacht wordt.

De kans op een blokkade bij Groenland is ondanks de termijn toch redelijk te noemen, alleen of dat ook daadwerkelijk voor een eerste winterprik gaat zorgen betwijfel ik ten zeerste. Er is nog genoeg tijd, dus het eea zal natuurlijk nog gaan veranderen, maar die blokkade wordt in elk geval toch steeds wat zekerder.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op di 07 nov 2017 - 18:45
Aankomende zondag eerst (natte) sneeuwval? De pluim van ECWMF duidt op een klein kansje. EDIT: wel gek dat de tempraturen op dat moment erg hoog zijn met 5 graden.
(https://s20.postimg.org/7tpoycrm5/eps_pluim_snow_06260.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: AFTH14 op di 07 nov 2017 - 19:21
Ik ga de lucht op dat moment, goed in de gaten houden :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Basxt op di 07 nov 2017 - 22:12
Citaat van: Armand op di 07 nov 2017 - 18:43maar die blokkade wordt in elk geval toch steeds wat zekerder.

Hoelang houdt zo'n blokkade meestal aan als die d'r is?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op wo 08 nov 2017 - 06:43
(https://i.imgur.com/I3PGqkr.png)                 (https://i.imgur.com/tW0OOMl.png)

Links de novembermaanden voorafgaand aan een (zeer) zachte winter (Hellmann De Bilt <20), rechts idem voorafgaand aan een koude of strenge winter (Hellmann De Bilt >100). Hellmanngetallen van http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten (http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten).
Winters zijn vanaf 1950, voordien zijn ze niet opvraagbaar. Jaartallen zijn gegeven in volgorde van zachtheid respectievelijk kou van de volgende winter.

Ik moet bekennen dat de verschillen mij verrassen; de twee zijn voor een groot deel spiegelbeelden van elkaar. Een zachte winter lijkt zich al in november aan te kondigen door lage geo's bij Labrador en boven de Noordpool. Voorafgaand aan koude winters zien we juist hoge geopotentiaal bij Groenland, ook trouwens bij de Beringstraat.
Kritische plekken voor de volgende winter zijn het zeegebied tussen Groenland en New Foundland en dat op de Stille Oceaan, ten noordoosten van Japan. De verdeling van de drukgebieden weerspiegelt al de toekomstige kracht (of zwakte) van de westelijke stromingen. Vreemd genoeg lijkt een Scandinavisch hoog in november ook geen al te goed teken voor de aanstaande winter.

Merk verder ook de verschillen (gelijkenissen) op met de plaatjes van de novembermaanden na een koele september en een warme oktober, zoals we die dit jaar hadden (zie mijn vorige bericht). Bemoedigend.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op wo 08 nov 2017 - 08:50
Super interessant, blijf het forum voeden  met je studies! Zou je voor de aardigheid ook al een tipje van de huidige novemberanomalie kunnen oplichten? Kunnen we vergelijken met de voorgaande novembers
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op wo 08 nov 2017 - 10:14
Citaat van: Basxt op di 07 nov 2017 - 22:12
Hoelang houdt zo'n blokkade meestal aan als die d'r is?

Een gemiddelde levensduur heb ik nog nooit berekend, maar het idee achter (warmbloedige dynamische) blokkades is dat de configuratie een selfsupporting systeem is waarbij er in het isohypsenpatroon regelmatig een omega structuur zichtbaar is. Vaak is één tot twee weken een gebruikelijke levensduur, uiteraard grotendeels bepaald door de persistentie van WA aan de westflank van het blokkerende hoog, de beroemde vinger. Regelmatig kunnen blokkades een pulserend karakter hebben waarbij hernieuwde WA het initiële afbrekende hoog weer nieuw leven inblaast en er zelfs er nog uitbreiding plaats kan vinden, alsof de atmosfeer de inmiddels gebaande paden nogmaals gebruikt. Vaak verschuift daarbij het zwaartepunt wel enigszins. Zo kan het in uitzonderlijke gevallen zelfs zo zijn dat we op gematigde breedte in plaats van westelijke juist overheersend oostelijke winden tegenkomen. Mooi voorbeeld van een uit de hand gelopen geblokkeerde situatie was de tweede helft van maart 2013. Vaak komt dit echter niet voor.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 08 nov 2017 - 11:01
interessante ECMWF pluim! oper en control zetten nu ook een dalende trend in.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op wo 08 nov 2017 - 11:14
het is inderdaad een bijzonder beeld dat EC nu begint te schetsen. we gaan het volgen. de informatie van Wghstrfg (wat betekend die naam toch  :D) is ook interessant en lijkt me inderdaad niet onlogisch dat bepaalde invloeden in november een gevolg kunnen geven aan de aankomende winter. weer heeft toch een soort balans nodig net zoals energie.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TaL op wo 08 nov 2017 - 19:39
Citaat van: Wghstrfg op wo 08 nov 2017 - 06:43


Waar vind je dit? :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op wo 08 nov 2017 - 21:41
Nieuwe pluimen nog een stuk kouder vooral de GFS heeft veel winterse leden terwijl bij de ECMWF de spreiding heel groot is, maar wel de control run helemaal onderaan met van de 20ste kans op vorstdagen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hills89 op wo 08 nov 2017 - 21:57
Het is een beetje vals spelen, maar bij mij om de hoek staat het wit ook weer in de kaarten.. ::) ::)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 08 nov 2017 - 22:06
Poeh voor die control van ECMWF teken ik hoor!  :D
(https://s20.postimg.org/cmk8552f1/eps_pluim_tt_06260_1.png)
Oper lijkt gezien de windrichting control achterna te gaan.
(https://s20.postimg.org/5w3qvqa4d/eps_pluim_dd_06260.png)
GFS doet ongeveer hetzelfde maar dan later in mindere mate.
Veel onzekerheid en natuurlijk ver weg maar gezien de nogsteeds negatieve NAO en AO is er best wel eens kans op een winterse periode!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op wo 08 nov 2017 - 23:24
Ec is zekwr weer mooi! Heeft iemand een linkje van de gfs pluim voor midden NL of NO? Ik check die van wintergek.nl altijd, maar weet niet wat voor prikpunt dat is
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op do 09 nov 2017 - 09:46
Ik heb ook even gekeken naar de oktober voorafgaand aan (zeer) zachte winters (Hellmann <20) en koude of strenge (Hellmann >100):

(https://i.imgur.com/EKqKSYC.png)              (https://i.imgur.com/aFWVLPB.png)

Het is wat ik al langer vermoedde: zachte winters hebben een voorkeur voor geblokkeerde patronen in oktober. Andersom prefereren koude of strenge winters zonale patronen, met een hoog boven centraal Europa, richting Groot-Brittannië. Merk op het laag bij Kazachstan, dat sneeuwval bevordert in Rusland.

Voor de aardigheid heb ik ook even gekeken naar december:

(https://i.imgur.com/7uENHFI.png)              (https://i.imgur.com/PwDtuaT.png)

Merk op de extreme ommekeer in de patronen van oktober vergeleken met december.

Ik heb trouwens ook de plaatjes voor januari tot en met maart opgevraagd, die plaats ik in een volgend bericht.

@Tal. Wie zelf anomalieën wil opvragen kan terecht bij https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/printpage.pl (https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/printpage.pl). Het juist invullen van de voorwaarden is tamelijk complex, daarom geef ik een voorbeeld, van hoe ik het aanpak:

(https://i.imgur.com/ebbGFm9.png)

Je maakt een plot met 'create plot'. Een schat aan informatie is zo opvraagbaar, een walhalla voor de liefhebber!

@Flippie Flink. Meteociel is offline vandaag, later in de week wil ik ingaan op het novemberpatroon van dit jaar.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: AFTH14 op do 09 nov 2017 - 20:51
Mooi uitzoekwerk!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op vr 10 nov 2017 - 11:55
Nu even aandacht voor de ontwikkelingen in november. We kijken naar het ensemble van het ECMWF voor +240 uur en nemen de anomalie van de 500 hpa geopotentiaal. Dat is de grootheid waarmee de patronen van de zachtste en koudste winters zijn uitgedrukt (het ensemble komt behoorlijk goed overeen met de operationele run van het model van vanmorgen).

Ter vergelijking geef ik rechts het gemiddelde patroon van de koude en strenge winters van De Bilt, vanaf 1950, zie ook mijn bericht boven aan pagina 4. Let op dat de projectie van de twee kaarten verschillend is, rechts is Amerika centraal genomen, links Europa.

(https://i.imgur.com/stgDCZm.png)        (https://i.imgur.com/tW0OOMl.png)

Het patroon van deze ensemble sluit heel goed aan bij het patroon dat bepaald was voor winters met 100 koudepunten of meer. Het Alaskahoog is zeer prominent aanwezig, hoewel iets te zuidwestelijk van positie, voor het overige zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. Eerder in de 10daagse periode ligt het Alaskahoog op een gunstiger  plek, maar ontbreekt voor een groot deel de positieve anomalie van Groenland/Labrador. Een sterk Groenlandhoog in de derde decade zou het beeld zeker verbeteren.

De relevantie van novemberanomalieën voor het winterweer is voor mij ook nieuw, met de interpretatie moet je natuurlijk altijd voorzichtig blijven. De anomaliekaarten van november voor zachte en koude winters zijn natuurlijk gemiddelden en ze geven een inzicht in het algehele patroon, maar de onderlinge verschillen kunnen natuurlijk nog steeds groot zijn. Ter verduidelijking geef ik hieronder een aantal kaarten van novembermaanden van het recente en iets verdere verleden.

(https://i.imgur.com/XVm4S4C.png)     (https://i.imgur.com/VgywJge.png)

November 1996 sluit goed aan bij het beeld voor een koude winter, maar 2009 een stuk minder. Alleen het sterke hoog boven Rusland ligt goed, bij Alaska ontbreekt de blokkade.

(https://i.imgur.com/vf8UFYm.png)    (https://i.imgur.com/2do6Xu2.png)

November 2010 valt vooral op door het sterke Groenlandhoog, misschien wel iets te sterk. Die winter pakte meteen goed door in december om daarna als een nachtkaars uit te gaan. November 2013 verraadt al meteen de sterke zonaliteit die de aansluitende winter tot de meest vorstarme sinds 1901 maakte. Ik heb ook gekeken naar november 1962. Daar zien we vooral een sterk hoog boven Rusland, lage geo's boven Zuid-Europa.

Ik ben steeds meer positief gestemd voor wat betreft de komende winter, maar dan kijk ik vooral naar het algemene plaatje, alle indicatoren bij elkaar genomen. Voor het overige blijf ik voorzichtig: met het huidige kennisniveau is het opstellen van winterverwachtingen nog steeds als lopen op dun ijs ;).


Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op vr 10 nov 2017 - 15:46
Interessante kaarten en mooie, duidelijke uitleg weer Wghstrfg! Dank voor uw bijdrage, altijd weer leuk om te lezen!

Kachelmannwetter heeft nu overigens ook het ECMWF model toegevoegd, en enorm veel parameters toegevoegd die eerst voor de ''leken'' niet toegankelijk waren zoals: significant weer (regen, natte sneeuw, sneeuw, onweer, mist, enz), sneeuwhoogte, sneeuwvalgrens, zeewatertemperatuur en noem het allemaal maar op!
Bovendien (ook nog nooit eerder gezien), kan men elk lid (1 t/m 50 + control) nu apart bekijken, weliswaar met beperkte parameters (onder andere temperatuur en sneeuwhoogte)
Als je het mij vraagt een enorm mooie toevoeging, die te vinden is onder deze link: https://kachelmannwetter.com/de/modellkarten/euro
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op vr 10 nov 2017 - 21:53
Verduidelijking nodig Wghstrfg! Ik hoop dat ik wat vragen mag stellen.

De Anomalieën van de opeenvolgende wintermaanden verschillen onderling sterk. Ik zou in mijn onkunde eerder een opbouw van samenwerkende systemen verwachten, maar het tegendeel lijkt waar. Hieronder een gifje van de maanden okt - feb van de door jou gebruikte koude winters.
Zou een verklaring zijn dat het ontstaan van een koude periode uit verschillende stappen bestaat, die elk hun 'doel' hebben, of moeten we het ergens anders zoeken?
(https://i.imgur.com/SqhXtyk.gif)

Flippie Flink

Edit: onnodige bijlage verwijderd
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op za 11 nov 2017 - 09:35
Citaat van: Flippie Flink op vr 10 nov 2017 - 21:53
Verduidelijking nodig Wghstrfg! Ik hoop dat ik wat vragen mag stellen.

De Anomalieën van de opeenvolgende wintermaanden verschillen onderling sterk. Ik zou in mijn onkunde eerder een opbouw van samenwerkende systemen verwachten, maar het tegendeel lijkt waar. Hieronder een gifje van de maanden okt - feb van de door jou gebruikte koude winters.
Zou een verklaring zijn dat het ontstaan van een koude periode uit verschillende stappen bestaat, die elk hun 'doel' hebben, of moeten we het ergens anders zoeken?

Voor de beantwoording van je vraag heb ik van oktober tot en met maart de anomalieën onder elkaar gezet, met links de winters met 20 koudepunten of minder voor De Bilt en rechts met 100 of meer.

(https://i.imgur.com/EKqKSYC.png)              (https://i.imgur.com/aFWVLPB.png)

(https://i.imgur.com/I3PGqkr.png)                (https://i.imgur.com/tW0OOMl.png)

(https://i.imgur.com/7uENHFI.png)              (https://i.imgur.com/PwDtuaT.png)

(https://i.imgur.com/2htoOgd.png)              (https://i.imgur.com/w80F92X.png)

(https://i.imgur.com/mhpGNyI.png)              (https://i.imgur.com/PMI24ja.png)

(https://i.imgur.com/QVeSQdr.png)              (https://i.imgur.com/Pt3uhr8.png)

Eerst richt ik mij op de koude winters. Wat ik waarneem is een uniform beeld van hoge druk boven Groenland/IJsland en lage druk boven Midden-Europa, van december tot en met februari. Feitelijk zie je een versterking van de positieve Groenlandanomalie vanaf november richting februari. Zelfs het Beringstraathoog weet in alle drie de wintermaanden van geen wijken. Maart kent licht afwijkende patronen, met het Groenlandhoog meer oostelijk geplaatst evenals het Beringstraathoog. Het algehele plaatje herinnert nog sterk aan dat van de voorafgaande koude wintermaanden.

Kijkende naar de zachte winters, dan blijkt de variatie van de patronen veel groter. De sterke zonaliteit van december wordt gevolgd door een prominent poolhoog in januari, dat geleidelijk verzwakt in februari en nog meer in maart. De maandelijkse variatie van de troposfeer van de zachte winters vraagt veel meer om een uitleg dan die van de koude.

Ik kan het daarom niet met je eens zijn met je vaststelling dat de anomalieën van de opeenvolgende wintermaanden onderling sterk verschillen. Integendeel is het verbazingwekkend dat de patronen van de wintermaanden (en die van november en maart) zo weinig van elkaar verschillen. Niet gemakkelijk zal het zijn om voor evenveel (andere) jaren zo weinig variatie in de patronen te vinden.

Ik hoop dat ik hiermee je vraag afdoende beantwoord heb :).

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op za 11 nov 2017 - 12:46
Mooie informatie telkens!

Maarehh over de situatie van nu op de kaarten. Naar mijn gevoel worden de kaarten gewoon zoals elk jaar naarmate we de datum naderen, slechter.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op za 11 nov 2017 - 15:25
Citaat van: Wghstrfg op za 11 nov 2017 - 09:35
Voor de beantwoording van je vraag heb ik van oktober tot en met maart de anomalieën onder elkaar gezet, met links de winters met 20 koudepunten of minder voor De Bilt en rechts met 100 of meer.
(...)

Eerst richt ik mij op de koude winters. Wat ik waarneem is een uniform beeld van hoge druk boven Groenland/IJsland en lage druk boven Midden-Europa, van december tot en met februari. Feitelijk zie je een versterking van de positieve Groenlandanomalie vanaf november richting februari. Zelfs het Beringstraathoog weet in alle drie de wintermaanden van geen wijken. Maart kent licht afwijkende patronen, met het Groenlandhoog meer oostelijk geplaatst evenals het Beringstraathoog. Het algehele plaatje herinnert nog sterk aan dat van de voorafgaande koude wintermaanden.

Kijkende naar de zachte winters, dan blijkt de variatie van de patronen veel groter. De sterke zonaliteit van december wordt gevolgd door een prominent poolhoog in januari, dat geleidelijk verzwakt in februari en nog meer in maart. De maandelijkse variatie van de troposfeer van de zachte winters vraagt veel meer om een uitleg dan die van de koude.

Ik kan het daarom niet met je eens zijn met je vaststelling dat de anomalieën van de opeenvolgende wintermaanden onderling sterk verschillen. Integendeel is het verbazingwekkend dat de patronen van de wintermaanden (en die van november en maart) zo weinig van elkaar verschillen. Niet gemakkelijk zal het zijn om voor evenveel (andere) jaren zo weinig variatie in de patronen te vinden.

Ik hoop dat ik hiermee je vraag afdoende beantwoord heb :).

Jazeker heb je afdoende beantwoord, dank. Nog eens goed kijkend sloeg ik vooral aan op de wat 'kleinere' verschillen. Bijv. boven -zeg maar- Siberie.
Ik hoop dit te gaan volgen!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op za 11 nov 2017 - 18:49
Ik krijg het er bijna warm van (of juist koud? ;)) Leuke Sneeuwkaartjes van GFS. over zo'n 10 dagen van nu. Dus nog ver weg maar toch leuk om al dat roze weer op de kaarten te zien :D, in elk geval geen uitzichtloze situaties!
(https://s20.postimg.org/yzgzio5dp/rart_17112106_17111112.gif)
(https://s20.postimg.org/yzgzio5dp/rart_17112106_17111112.gif)
(https://s20.postimg.org/lwlcyzf19/gfs-2-240_1.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: zwoof op zo 12 nov 2017 - 09:04
 Er is dit jaar geen Hellmann wedstrijd op weerplaza overigens ?  Ik meen me te herinneren dat deze vorig jaar ook laat werd opgezet en november daarom niet meer mee deed, maar we zitten nu al half november.  Hoe dan ook, het begint alweer aardig te kriebelen. Zin aan de winter! :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Erik V op zo 12 nov 2017 - 11:26
Zoooo, Goedemorgen. Ik ben weer uit m'n zomerslaap. Laat het maar ns (valse hoop misschien) een mooie winter worden.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: 4seasons op zo 12 nov 2017 - 12:47
Citaat van: Erik V op zo 12 nov 2017 - 11:26
Zoooo, Goedemorgen. Ik ben weer uit m'n zomerslaap. Laat het maar ns (valse hoop misschien) een mooie winter worden.
Goedemiddag,


Hier alvast wat live-beelden met mooie sneeuwlagen:
https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/italia/trentino-alto-adige/bolzano/valle-aurina.html

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/italia/trentino-alto-adige.html

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/austria/salzburg/altenmarkt-im-pongau/altenmarkt-im-pongau.html

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/italia/emilia-romagna/modena/monte-cimone.html

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/iceland/greater-reykjavik/reykjavik/hallgrimskirkja-church.html


Je kan meer vinden via deze site:
https://www.skylinewebcams.com/
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op zo 12 nov 2017 - 18:17
Leuke kaartjes van gfs 12
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op zo 12 nov 2017 - 18:39
Dat ziet er inderdaad niet slecht uit! Maar nog wel een beetje meteofictie  ;)
(https://s20.postimg.org/m1htapvel/gfs-9-372.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op zo 12 nov 2017 - 19:33
Zou toch wat worden als we eind november al een dikke winterinval krijgen, de voorpret is er iig wel en dat hebben we al een aantal jaar niet gehad :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op zo 12 nov 2017 - 19:39
Haha ja geen uitzichtloze situatie in ieder geval. Lekker de weerkaarten volgen is ook al leuk!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Erik V op zo 12 nov 2017 - 20:28
Is het hier nog een beetje druk? De bekende moderators nog aanwezig ook? Kom eigenlijk alleen kijken richting winter.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Global warming op zo 12 nov 2017 - 23:59
Ik zie de komende 14 dagen niet eens een licht nachtvorstje........waar is dat winteroptimisme op gebaseerd?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op ma 13 nov 2017 - 08:01
Citaat van: Global warming op zo 12 nov 2017 - 23:59
Ik zie de komende 14 dagen niet eens een licht nachtvorstje........waar is dat winteroptimisme op gebaseerd?

Nou, een nachtvorstje moet kunnen in de derde decade van november, maar verder snap ik  er eigenlijk ook helemaal niks van. Poolhogen, afzwakkende PV's en veel sneeuw in Eurazië enzovoort enzovoort....Het strohalm grijpen is blijkbaar alweer begonnen  ;D. Zolang alles zich achter de +180h grens blijft manifesteren en de spreiding simpelweg enorm is hoeven we daar toch niet helemaal lyrisch van te worden lijkt me. Anderzijds moet ik toegeven dat er wel een paar hele sjieke oplossingen zichtbaar waren de laatste dagen en dat het patroon de neiging tot mogelijk sterke meridionalisering heeft, zeker richting de laatste 10 dagen van november. Maarja...die termijn he ;).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op ma 13 nov 2017 - 10:04
Nu ben ik positief gestemd wat betreft winter. Ec pluim behoorlijk koud overigens jammer genoeg op termijn. De gfs pluim doet ook mee alleen de oper van gfs 00z is warme uitbijter
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op ma 13 nov 2017 - 11:15
De spreiding in EC en GFS is enorm te noemen op termijn. Grofweg tussen de 15 en -5 graden! Kan dus nu vanalles gebeuren nog en er valt inderdaad nog niet echt een pijl op te trekken zoals Marsel zegt. Wel zorgt dit voor genoeg speculatie en ''wat als'' situaties en daarmee weer voor herleefde activiteit op het forum. Als je het mij vraagt dus wel goed voor het forum en bovendien vind ik het wel leuk om steeds te lezen en kijken ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Svanos op ma 13 nov 2017 - 13:22
Zorgt afwezigheid straalstroom nu voor laaglandwinter of niet?


Wie vroeg moet gaan werken ... moet ook vroeg een weerbericht schrijven. Ha, de waarheid van de dag. Jammer, anders had ik nog wel wat betere webcambeelden voor je gezocht. Zo van die heerlijk winterse waar je de vlokken echt dik naar beneden ziet dwarrelen. Maar goed, een paar nachtelijke sfeerbeelden vanuit de Alpen geven ook al een goede indruk. Vorarlberg lijkt in ieder geval een mooie dikke laag verse sneeuw cadeau te hebben gekregen.

Lees verder op....
http://www.wintersportweerman.nl/zorgt-afwezigheid-straalstroom-nu-voor-laaglandwinter-of-niet-94792/ (http://www.wintersportweerman.nl/zorgt-afwezigheid-straalstroom-nu-voor-laaglandwinter-of-niet-94792/)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: DSDLimburg op ma 13 nov 2017 - 17:57
Zeer LT en ook maar een kaartje, maar hier krijg je toch wel de kriebels van 8). ::)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op ma 13 nov 2017 - 18:16
Citaat van: DSDLimburg op ma 13 nov 2017 - 17:57
Zeer LT en ook maar een kaartje, maar hier krijg je toch wel de kriebels van 8). ::)
En dat niet alleen, ook een aanvoer van veel sneeuw! Inderdaad prachtig, maar verweg.
(https://s20.postimg.org/59cqmcrst/rart_17112500_17111312.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marcellang op ma 13 nov 2017 - 18:18
Citaat van: zwoof op zo 12 nov 2017 - 09:04
Er is dit jaar geen Hellmann wedstrijd op weerplaza overigens ?  Ik meen me te herinneren dat deze vorig jaar ook laat werd opgezet en november daarom niet meer mee deed, maar we zitten nu al half november.  Hoe dan ook, het begint alweer aardig te kriebelen. Zin aan de winter! :)

Goedemogguh Zwoof......GAAP  ;D
Ja die Hellmann wedstrijd ?  iemand enig idee ??   ???
Leuk pluimpie idd en ja ver weg nog  :-*
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op ma 13 nov 2017 - 18:59
Zo ergens rond 21 tot 24 nov toch een toenemende kans op wisselvallig weer en (winterse) buien. Kans op winterse buien niet heel groot (max 20-30%), maar de spreiding is ook nog best groot. Wel weer wat om in de gaten te houden.

Daarna wordt de spreiding nòg groter, volgens de ENS GFS12z zijn er wel maar 2 opties: Of zacht, of winterweer. Een tussenweg is er letterlijk niet  ;D ;D
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017111312%2Fgraphe6_1000_501_172___.gif&hash=a06c557ccad47eb249fc2ac7b2fa7bb683894185)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op ma 13 nov 2017 - 19:55
Citaat van: Marsel op ma 13 nov 2017 - 08:01
Nou, een nachtvorstje moet kunnen in de derde decade van november, maar verder snap ik  er eigenlijk ook helemaal niks van. Poolhogen, afzwakkende PV's en veel sneeuw in Eurazië enzovoort enzovoort....Het strohalm grijpen is blijkbaar alweer begonnen  ;D. Zolang alles zich achter de +180h grens blijft manifesteren en de spreiding simpelweg enorm is hoeven we daar toch niet helemaal lyrisch van te worden lijkt me. Anderzijds moet ik toegeven dat er wel een paar hele sjieke oplossingen zichtbaar waren de laatste dagen en dat het patroon de neiging tot mogelijk sterke meridionalisering heeft, zeker richting de laatste 10 dagen van november. Maarja...die termijn he ;).
Huh?Woordenboek!  ::)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op ma 13 nov 2017 - 21:14
Wanneer komt er eens duidelijkheid in die weerkaarten? Precies een 'jojo' met deze luchtverdelingen vanaf vrijdag
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Weerextrem op ma 13 nov 2017 - 21:32
Citaat van: gilleeesss op ma 13 nov 2017 - 21:14
Wanneer komt er eens duidelijkheid in die weerkaarten? Precies een 'jojo' met deze luchtverdelingen vanaf vrijdag

Geduld is een schone zaak, het is nog steeds niet weggepoetst... ze zijn gewoon in de war. :o
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op ma 13 nov 2017 - 22:14
Wakker uit mn tussenseizoenslaap.. ookal volg ik het stiekem alweer ff mee.. vind dat er toch spannende tijden aan zitten te komen... het wordt weer een groot strijdtoneel in onze omgeving......
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op ma 13 nov 2017 - 22:29
1 ding is zeker, Het kan nog alle kanten op:
(https://s20.postimg.org/qsbpsneu5/eps_pluim_tt_06260_2.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op di 14 nov 2017 - 09:01
Citaat van: Flippie Flink op ma 13 nov 2017 - 19:55
Huh?Woordenboek!  ::)

Meridionaal: 'lopend van noord naar zuid of vice versa'. Oftewel het algehele patroon lijkt op termijn gemakkelijk aanleiding te geven tot meanderen van de westelijke stroming waardoor kou zuidwaarts en warmte noordwaarts kan uitstromen. Dat verklaart meteen de enorme spreiding op de LT want met welke tak krijgen wij te maken? Vindt de KA te westelijk plaats kun je er de donder op zeggen dat we met de zachte variant met zuidelijke winden te maken krijgen (zie GFS oper). Anderzijds is een verschuiving van 1000km op die absurd lange termijn niet onmogelijk waarbij er nog steeds mogelijkheden op kouder weer zijn in de loop van de laatste decade van november (zie EC oper +240h). Maarja....die termijn he ;).

Citaat van: Armand op ma 13 nov 2017 - 11:15
De spreiding in EC en GFS is enorm te noemen op termijn. Grofweg tussen de 15 en -5 graden! Kan dus nu vanalles gebeuren nog en er valt inderdaad nog niet echt een pijl op te trekken zoals Marsel zegt. Wel zorgt dit voor genoeg speculatie en ''wat als'' situaties en daarmee weer voor herleefde activiteit op het forum. Als je het mij vraagt dus wel goed voor het forum en bovendien vind ik het wel leuk om steeds te lezen en kijken ;)

I agree, maar soms is de hoezee stemming wat mij betreft volledig onterecht, iets wat het winterseizoen soms teveel typeert wat mij betreft.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op di 14 nov 2017 - 09:45
het welbekende uitstel en afstel is weer begonnen wat mij betreft  :P nauwelijks nog echte winterse leden op lange termijn bij GFS en EC ook niet echt denderend.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: RicardoDimm op di 14 nov 2017 - 12:24
Citaat van: dennis089 op di 14 nov 2017 - 09:45
het welbekende uitstel en afstel is weer begonnen wat mij betreft  :P nauwelijks nog echte winterse leden op lange termijn bij GFS en EC ook niet echt denderend.

Wat had je dan verwacht? Dat we eind November al zijn ingesneeuwd?
De winter is nog niet eens begonnen...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Bacci op di 14 nov 2017 - 16:02
Citaat van: RicardoDimm op di 14 nov 2017 - 12:24
Wat had je dan verwacht? Dat we eind November al zijn ingesneeuwd?
De winter is nog niet eens begonnen...

Tuurlijk niet, maar stabiel kouder weer is altijd beter dan weer hele tijd regen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 14 nov 2017 - 18:30
Hmm ziet er totaal niet goed uit de laatste runs.. Alles wordt weer weggepoetst en dan zitten we eind november flink in de straalstroom. Hoop dat het nog bijdraait, maar ook de pluimen worden steeds warmer.

Het is inderdaad nog geen winter, maar was natuurlijk wel al mooi geweest ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 14 nov 2017 - 18:49
Ja 'tis nog geen winter, maar 1x nachtvorst geweest en zijn de 14de. En ziet er ook niet naar uit dat we komende week nachtvorst zullen krijgen. Voor we het weten zeggen we: 'tis nog een maand winter, relax guys het kan nog' :P Maargoed, de pluim neigt meer naar de +10°C ipv die 5°C :P
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op di 14 nov 2017 - 19:48
Citaat van: RicardoDimm op di 14 nov 2017 - 12:24
Wat had je dan verwacht? Dat we eind November al zijn ingesneeuwd?
De winter is nog niet eens begonnen...

het is gewoon een slecht voorteken. hoe vaak ik die jaren al meemaak dat het steeds opschuift in de pluim en uiteindelijk tot niks leidt. ik wou het slechts duidelijk maken zodat jullie je er alvast op voor kunnen bereiden  :P ::) daarbij begint de meteorologische winter over 2 weken.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op di 14 nov 2017 - 20:38
Citaat van: dennis089 op di 14 nov 2017 - 19:48
het is gewoon een slecht voorteken. hoe vaak ik die jaren al meemaak dat het steeds opschuift in de pluim en uiteindelijk tot niks leidt. ik wou het slechts duidelijk maken zodat jullie je er alvast op voor kunnen bereiden  :P ::) daarbij begint de meteorologische winter over 2 weken.
Vorig jaar hebben we dit idd helaas ook gezien... dus ik snap je wel, ook al wil ik het liever niet horen  ;)
Een paar vragen aan de kenners (ik zit vooral op dit forum om vragen te stellen)
1) Ik zou weleens een GIFje oid willen zien van veranderende pluimen. Misschien zie je dan een trend. Bestaat zoiets? NIet zo eenvoudig te maken denk ik omdat je telkens een halve dag opschuift natuurlijk.
2) Is er een dbase met pluimen van het (nabije) verleden?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Weerextrem op di 14 nov 2017 - 21:24
Citaat van: dennis089 op di 14 nov 2017 - 19:48
het is gewoon een slecht voorteken. hoe vaak ik die jaren al meemaak dat het steeds opschuift in de pluim en uiteindelijk tot niks leidt. ik wou het slechts duidelijk maken zodat jullie je er alvast op voor kunnen bereiden  :P ::) daarbij begint de meteorologische winter over 2 weken.

Nou... Ik verwacht ergens nog wel winterweertje, gezien dat de stroming onophoudelijk uit noorden komt. mij verbaasd het zeer dat ineens veel laagdrukgebieden ontstaat.
Ik wil nog paar dagen wachten, hopelijk wordt het dan wat duidelijker.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op wo 15 nov 2017 - 10:26
Citaat van: Flippie Flink op di 14 nov 2017 - 20:38
2) Is er een dbase met pluimen van het (nabije) verleden?

Ja, hier heb je er een, de GFS-pluim stoort, ECMWF-pluim doet het wel goed, voor zover ik kan nagaan.

http://www.weerpluimen.nl/weermodellen/ecmwf/expert-pluim/?variabele=temp&datum=2017-11-10&run=0&locatie=De%20Bilt (http://www.weerpluimen.nl/weermodellen/ecmwf/expert-pluim/?variabele=temp&datum=2017-11-10&run=0&locatie=De%20Bilt)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op wo 15 nov 2017 - 10:46
Oh leuke website! Kun je mooi zien of de verwachting destijds een beetje overeen komt met de werkelijkheid. De ochtendpluim van EC is niet zo geweldig, meeste leden zitten zelfs tussen 10 en 15 graden...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op wo 15 nov 2017 - 11:09
Voor wat het waard is nog wat leesvoer:

http://wetterexperte.blogspot.be/2017/11/wetter-neues-vom-winter-2017-2018-mild-kalt-eiswinter-mildwinter-dominik-jung.html


Korte samenvatting: Verwachting gemiddeld 2 graden te warm deze winter met een bovengemiddelde neerslaghoeveelheid. Nuance dat dit een gemiddelde betreft en dus niet uitsluit dat het 1,2 of 3 weken kouder kan zijn, al dan niet met sneeuw. Verder nog wat accuweather stats die ook uitgaan van milde winter met kans op cold shots late.

We gaan het zien  ;)

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op wo 15 nov 2017 - 13:31
Coole site inderdaad! Op de homepage wordt aangekondigd dat er ook weerkaarten op gaan verschijnen, ben benieuwd!

Wat het weer betreft, wel ietsje verder weg: WRF en Arpège laten een aardig systeem ontwikkelen op de Middellandse Zee ('medicane'?) voor aanstaande vrijdag. Even in de gaten houden of dat wat wordt! GFS doet een beetje mee, NAVGEM is erg enthousiast, EC wil nog nergens van weten.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op wo 15 nov 2017 - 13:34
Citaat van: dennis089 op di 14 nov 2017 - 19:48
het is gewoon een slecht voorteken. hoe vaak ik die jaren al meemaak dat het steeds opschuift in de pluim en uiteindelijk tot niks leidt. ik wou het slechts duidelijk maken zodat jullie je er alvast op voor kunnen bereiden  :P ::) daarbij begint de meteorologische winter over 2 weken.
Door de klacht van oa hierboven getriggerd, zoek ik naar een manier om zichtbaar te krijgen in hoeverre er sprake is van verschuiving.
Als oefening ben ik nieuwsgierig naar de eventuele verschuiving van de Oper als functie van uitvoermoment. Idem voor de Control. Ook kijk ik naar de spreiding. De prikdatum is de vroege uurtjes van 21-11 omdat dit op een zeker moment een koude nacht leek te worden.
Ik pak het vast onhandig aan, ideeën welkom!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op wo 15 nov 2017 - 13:57
Citaat van: Flippie Flink op wo 15 nov 2017 - 13:34
Door de klacht van oa hierboven getriggerd, zoek ik naar een manier om zichtbaar te krijgen in hoeverre er sprake is van verschuiving.
Als oefening ben ik nieuwsgierig naar de eventuele verschuiving van de Oper als functie van uitvoermoment. Idem voor de Control. Ook kijk ik naar de spreiding. De prikdatum is de vroege uurtjes van 21-11 omdat dit op een zeker moment een koude nacht leek te worden.
Ik pak het vast onhandig aan, ideeën welkom!

Ah leuk om het zo inzichtelijk te maken! Trends zijn nu nog een beetje gevaarlijk gezien de variatie tussen twee opeenvolgende runs maar dat moet t.z.t. wel beter worden. Keep us posted ;)

Volgens mij heb je nu trouwens wel de ensemblegemiddeldes onder 'oper' gezet. Oper kijkt maar 10 dagen vooruit dus die kan nog niet in je plotje voorkomen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op wo 15 nov 2017 - 14:38
Voorlopig ziet het er heel.somber uit betreft evt winterweer. Het is vroeg maar we gaan gewoon naar temperaturen ver boven normaal...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op wo 15 nov 2017 - 14:41
Citaat van: GeneralDuke op wo 15 nov 2017 - 13:57
Ah leuk om het zo inzichtelijk te maken! Trends zijn nu nog een beetje gevaarlijk gezien de variatie tussen twee opeenvolgende runs maar dat moet t.z.t. wel beter worden. Keep us posted ;)
Klopt, die trends hebben natuurlijk totaal geen voorspellende waarde.

Citeer
Volgens mij heb je nu trouwens wel de ensemblegemiddeldes onder 'oper' gezet. Oper kijkt maar 10 dagen vooruit dus die kan nog niet in je plotje voorkomen.
Volgens mij klopt het wel hoor (of ik begrijp je verkeerd), ik ben expres op 11 nov gestart om zo de eerste momenten van 21 nov (10d later) te kunnen laten zien. Van voor 11 nov is er idd geen Oper bekend.

Bron is trouwens de leuke site die Wghstrfg postte. Dank!
Citaat van: Wghstrfg op wo 15 nov 2017 - 10:26
Ja, hier heb je er een, de GFS-pluim stoort, ECMWF-pluim doet het wel goed, voor zover ik kan nagaan.

http://www.weerpluimen.nl/weermodellen/ecmwf/expert-pluim/?variabele=temp&datum=2017-11-10&run=0&locatie=De%20Bilt (http://www.weerpluimen.nl/weermodellen/ecmwf/expert-pluim/?variabele=temp&datum=2017-11-10&run=0&locatie=De%20Bilt)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op wo 15 nov 2017 - 19:42
Daar gaat GFS Oper 12z run weer met de valse hoop op LT :P komende 10 dagen alvast geen nachtvorst te bespeuren
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op wo 15 nov 2017 - 20:29
en zo zet de trend zich van vorig jaar weer in..... hopelijk gaat dit niet de tendens van dit seizoen worden maar goed, we hebben er niets tegenin te brengen wat er nog allemaal in petto  is..............
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op wo 15 nov 2017 - 21:27
Het leek er even op dat de laatste helft van november eens een keer wat normaler of zelfs kouder dan normaal gaat verlopen. Dit beeld is inmiddels met aardige zekerheid helemaal omgedraaid en zo lijkt het er nu op dat de laatste helft van november (veel) te warm gaat verlopen. Toch wel zonde, een mooi hoog op Groenland, negatieve NAO en AO in de kaarten gehad, maar dan past uiteindelijk toch niet alles in elkaar.

Dus toch maar weer opnieuw beginnen en afwachten en loeren in de +200u op een mogelijke nieuwe aanzet....  ;D

Of er moet plotseling eens een omwenteling komen met koud weer als gevolg. Van de omwenteling met warm weer als gevolg (zoals nu) kennen we er natuurlijk meer dan genoeg van. Je zou dan toch zeggen dat het ook eens anders moet gebeuren, lang geleden was dat...  ;)

De pluim van EC ga ik overigens maar even niet posten..  ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Weerextrem op wo 15 nov 2017 - 22:18
Citaat van: Armand op wo 15 nov 2017 - 21:27
text....

Vergeten wij allemaal de GFS? deze heeft een werkelijk een sterke kaarten uitgespuugd!?!! Wordt het toch dit, of toch warme shit.
Ik weet niet, al vermoed ik dat GFS meer duidelijkheid heeft. ECWMF weet niet wat ze met laagjes moeten doen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op wo 15 nov 2017 - 23:02
Gwn een klassieke anti-winter setting volle bak ZW winden en regen :(
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Mrkos op wo 15 nov 2017 - 23:22
Je kunt beter nu een ZW hebben dan diep in de winter toch? Bovendien snap ik niet dat sommige sites zo negatief zijn? Ik volg ook die gavsweathervids en er zijn toch best aardig wat ingrediënten op een koudere winter.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 15 nov 2017 - 23:42
Ondanks dat je van die ECMWF pluim gewoon bijna depresief word is er nog hoop! De eerdere run van gfs van was op lange termijn al niet slecht en deze lijkt nog iets beter te worden.

GFS komt toch wel weer met prachtige kaarten voor over 9 dagen, ik hoop dat zoals wel vaker is geweest GFS de dingen eerder ziet dan ECMWF.
(https://s20.postimg.org/hiuvy8665/rart_17112318_17111518.gif)
(https://s20.postimg.org/pxaim8ubx/rart_17112400_17111518.gif)
(https://s20.postimg.org/z8wkj8h65/rart_17112512_17111518.gif)
EDIT: oeps Per ongeluk een dubbel-post kan iemand hem samenvoegen?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op wo 15 nov 2017 - 23:44
Ja bizar, gfs gaat gewoon weer voor volle bak kou op middenlange termijn. Ik hecht er persoonlijk niet veel waarde aan, maar vind het zeer opmerkelijk. Bij gfs houdt de hogedruk boven ijsland veel langer stand, waardoor er geen nieuwe lagedrukgebieden richting europa gaan. Hoop dat ecmwf er conpleet naast zit haha!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op do 16 nov 2017 - 00:34
Mensen het is.. november.. In Scandinavië begint de winter pas net >_>. Geduld is wat betreft winter in ons land gewoon een schone zaak!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op do 16 nov 2017 - 07:25
Gfs 00z ook winters met een nw tot n aanvoer. Pluim van gfs zit ook weer meer spreiding dan eerst
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op do 16 nov 2017 - 07:51
Inderdaad, GFS weer 3 runs wat kouder. De nieuwe EC Oper wil daar niks van weten en blijft bij een stevige ZW aanvoer. Ben benieuwd waar GFS dan straks weer mee komt
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op do 16 nov 2017 - 11:51
Gfs 06z wederom licht winters. Wel mooi om te zien dat er veel spreiding is bijgekomen  bij de pluim bij ec. Gisteravond nog zo goed als zeker warme temperaturen
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op do 16 nov 2017 - 17:04
EC gaat voor een terugkeer van de zomer  :P :-X
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op do 16 nov 2017 - 17:59
De middagrun van GFS, UKMO en GEM komen allemaal weer terug met een actieve straalstroom en warm weer. Als ik zo naar de kaarten kijk, dan lijken we daar dan ook vrij moeilijk van af te komen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op do 16 nov 2017 - 18:21
Citaat van: Armand op do 16 nov 2017 - 17:59
De middagrun van GFS, UKMO en GEM komen allemaal weer terug met een actieve straalstroom en warm weer. Als ik zo naar de kaarten kijk, dan lijken we daar dan ook vrij moeilijk van af te komen.

Idd, maar het is nog maar November. Het zou wel al leuk geweest zijn om een prikje te hebben in November. Als er in december maar iets van winter komt, dan mag dit uitstel nog wel een paar weekjes duren. Maar rond/na kerst zou ikt och wel de diepvries/witte goud in willen
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op do 16 nov 2017 - 20:20
Ondanks  ik het graag had zien gebeuren lijkt het er inderdaad op dat het op niks uitdraait. Erg jammer maargoed de winter moet nog beginnen, volgende keer nieuwe rondes nieuwe kansen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op vr 17 nov 2017 - 10:31
De 24ste wordt het gewoon weer lekker warm met 15+. Lekker weer het raampje open en genieten. De winter komt nog lang niet :p
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TaL op vr 17 nov 2017 - 23:22
Ongelofelijk dat ik dit nu ga zeggen maar ik begin toch aan een "Spaanse pluim" setting te denken voor volgende week do & vr.

Dit is volledig gebaseerd op de GFS run 18z, ik zeg niet dat het uitkomt.


In een diep zuidelijke aanvoer worden warme luchtmassa's aangevoerd die in de zomer niet zouden misstaan, maar we zijn november. Op 1.5 km hoogte stijgt de temperatuur tot zo'n 5-10 graden. Aan de grond vertaald dit zich in temperaturen rond 12-15 graden in Nederland en 13-16 graden in België zoals 1ste kaart aantoont, in Frankrijk gaan ze zelf naar 17-20 graden.

In de nacht van donderdag op vrijdag zou het op vele plaatsen niet kouder worden dan 12-13 graden (we zijn de laatste decade van november dan). Zie 2de kaart Boven het kanaal ligt er een cape veldje en bedragen de dauwpunten 11-13 graden. Ik krijg sterk de idee dat de onstabiliteit daar van het zomerse (warmbloedige) type is, zie 3de kaart..

Vrijdag overdag op grotere schaal dan 15-16 graden in de Benelux. Cape blijft voornamelijk op het warmere water van het kanaal berekend worden. Boven land is het te laat in het seizoen om enige onstabiliteit te creëren.

Ik vind dit toch een uitzonderlijke situatie, zo vlak voor het winterseizoen. Kunnen met deze temperaturen warmte records gebroken worden?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op za 18 nov 2017 - 15:19
Dit zeggen de afgelopen runs van ECMWF over di 21-11-17 01UTC De Bilt
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op za 18 nov 2017 - 16:31
...en de warme 24e van deze maand, zowel ECMWF als GFS. Let nog niet op de trendlijn  ;)
Let op, dit is een probeersel om trends van de soms stuiterende runs te volgen. Meer volgt, feedback welkom!
EDIT: Met dank aan weerpluimen.nl! Als iemand de data van 14 t/m 16 november nog heeft voor me...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op zo 19 nov 2017 - 12:58
Hmm, pluimen blijven best veel veranderen. Nu lijkt de trend van het veel te warme weer volgende week zowel bij EC als GFS te gaan dalen na volgend weekend. Nog steeds geen echt winterweer, maar deze pluim van GFS ziet er voor het oog alweer wat beter uit ;)

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017111906%2Fgraphe6_1000_501_172___.gif&hash=346f04f4550f783bf2bff0fac43e47c506ffeaad)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 19 nov 2017 - 22:52
Warme opleving van korte duur?

kaartje Jan Visser
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op ma 20 nov 2017 - 09:37
De pluimen zijn al weer een stuk aardiger en ook gfs is weer terug van weggeweest met mooie sneeuwkaartjes, wel op de lange termijn natuurlijk maar er is weer hoop.
(https://s20.postimg.org/50pwwjhj1/rart_17112912_17112000.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op ma 20 nov 2017 - 10:04
Het valt allemaal mee met de recordwarmte. 1 dagje maar echt warm daarna gewoon licht winters met toenemende sneeuwkansen. Voornamelijk pluim Groningen en Limburg zijn toch best wel.koud met temps onder de 5 graden
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: jaapverheij op ma 20 nov 2017 - 11:41
Pluim ook weer beter
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op ma 20 nov 2017 - 17:30
EDIT: Run is uiteindelijk toch een beetje hetzelfde uitgevallen, misschien zelf wat minder. Maar goed nog ver weg. Laat eerst die warmte maar is komen, daarna zien we wel weer verder.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op ma 20 nov 2017 - 20:06
Tijd voor een update van wat 'pluimtrends':

GFS is er wel uit als het gaat over de 24e:
(https://i.imgur.com/pVD6AZ7l.jpg)

ECMWF krijgt voorzichtig hoop voor de 26e:
(https://i.imgur.com/ysw35D3l.jpg)

GFS vindt de 28e nu nog maar spannend"
(https://i.imgur.com/GxlZ89Ol.jpg)

EDIT: formaat jpg's aangepast.
Feedback welkom!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 21 nov 2017 - 11:31
Mooi die pluimtrends!

De pluim van EC voor Zuidoost is ook mooi te noemen.
Vrijdag een overgang van veel te warm weer naar temperaturen mogelijk wat onder normaal. Het gemiddelde gaat richting december zelfs onder de 5 graden liggen. We blijven het volgen ;)

(https://www.weerplaza.nl/gdata/eps/eps_pluim_tt_06380.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: jornonweer op di 21 nov 2017 - 12:35
hoe groot is de kans dat de eventuele storm op zaterdag werkelijkheid wordt? gfs komt hier terug enkele runs mee maar ec wil hier niets van af weten.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 21 nov 2017 - 13:51
Citaat van: jornonweer op di 21 nov 2017 - 12:35
hoe groot is de kans dat de eventuele storm op zaterdag werkelijkheid wordt? gfs komt hier terug enkele runs mee maar ec wil hier niets van af weten.

Inderdaad ook even in de gaten houden. GFS oper is wel een uitschieter, maar komt idd al enkele runs met hetzelfde scenario. Ik heb eens gekeken, bij EC wil géén van de 50 leden ook maar iets van een storm weten. Opmerkelijk!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op di 21 nov 2017 - 15:19
De ECMWF seizoensverwachting is vernieuwd en sinds kort voor het grote publiek openbaar:
http://climate.copernicus.eu/s/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_egrr_mslp_3m?time=2017100100,1464,2017120100&type=ensm&area=area08 (http://climate.copernicus.eu/s/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_egrr_mslp_3m?time=2017100100,1464,2017120100&type=ensm&area=area08)

De verwachting van Meteo France krijg je als bonus erbij :).

Het ECMWF gaat voor een normale winter, wat temperatuur aangaat.
De verwachting voor de afgelopen winter is ook opvraagbaar. Die was geen groot succes.

@Flippie Flink.

Een paar suggesties:

Geef aan welke temperatuur je plot: maximum, minimum of gemiddelde.
De punten van de GFS zijn slecht leesbaar in de ene plot, in de andere geldt hetzelfde voor de ECMWF. Wel is het een goed idee om ECMWF en GFS op deze manier met elkaar te vergelijken.
In de ECMWF kan eventueel ook een plot gemaakt worden van de control. Zo kun je mogelijk de reeks verlengen naar 15 dagen.
Vanwege de lengte van de termijn van de control van de EC kan deze goed vergeleken worden met de hoofdrun van de GFS.
Plaats een keer een hindcast, bijvoorbeeld met terugwerking naar vandaag, liefst tot de maximale termijn van 15 dagen.
Gebruik in ieder geval een groter deel van de breedte van de assen, nu zijn er een paar plotjes in een grote leegte. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege ontbrekende data, kun je dat aangeven in de tekst.

Verder heb je een prachtig format, om trends in de berekeningen te visualiseren. Lekker zo, aan het begin van het winterseizoen ;).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op di 21 nov 2017 - 16:55
Het echte storm scenario waar GFS eerder meekwam is er vrijwel helemaal uit in de nieuwste run:
eerdere run:
(https://s2.postimg.org/73kdbmcll/gfs-14-102.png)
Huidige run:
(https://s2.postimg.org/85uju50jt/gfs-14-96.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op di 21 nov 2017 - 18:45
Pluim word per run mooier.Bij gfs meer leden voor temperaturen rond de 3 graden. Oper van gfs 12z is 1 van de warmere
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op di 21 nov 2017 - 19:45
Citaat van: Wghstrfg op di 21 nov 2017 - 15:19
(...)
Geef aan welke temperatuur je plot: maximum, minimum of gemiddelde.
De punten van de GFS zijn slecht leesbaar in de ene plot, in de andere geldt hetzelfde voor de ECMWF. Wel is het een goed idee om ECMWF en GFS op deze manier met elkaar te vergelijken.
Ga ik mee aan de slag! Het is de Oper, samen met beide uiterste leden. Staat onderaan, in de legenda.
Het blijft spannend hoeveel gegevens er in één plot passen zonder een overload te krijgen.

Citeer
In de ECMWF kan eventueel ook een plot gemaakt worden van de control. Zo kun je mogelijk de reeks verlengen naar 15 dagen.
Vanwege de lengte van de termijn van de control van de EC kan deze goed vergeleken worden met de hoofdrun van de GFS.
Dit staat nog op mijn verlanglijstje, maar dit lukt nu nog niet met de (historische data die ik kan krijgen). Als iemand een idee (bron) heeft voor me...

Citeer
Plaats een keer een hindcast, bijvoorbeeld met terugwerking naar vandaag, liefst tot de maximale termijn van 15 dagen.
Komt eraan!

CiteerGebruik in ieder geval een groter deel van de breedte van de assen, nu zijn er een paar plotjes in een grote leegte. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege ontbrekende data, kun je dat aangeven in de tekst.
Ik zal eens kijken.

CiteerVerder heb je een prachtig format, om trends in de berekeningen te visualiseren. Lekker zo, aan het begin van het winterseizoen ;).
Dank voor je feedback! Hier kan ik wat mee. Als iemand anders nog kan helpen... Graag!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 21 nov 2017 - 19:45
Tsjah, EC 12z is wel mooi, maarja. Het is weer nog zolang. Dit weekend wordt een kantelpunt, dat is bijna zeker, maar in hoeverre zal het gaan?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 21 nov 2017 - 19:52
Citaat van: gilleeesss op di 21 nov 2017 - 19:45
Tsjah, EC 12z is wel mooi, maarja. Het is weer nog zolang. Dit weekend wordt een kantelpunt, dat is bijna zeker, maar in hoeverre zal het gaan?

Inderdaad een mooie blokkade van EC! Er is nog wel wat verschil. GFS Oper is bijvoorbeeld warmer en laat de blokkade mislukken:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017112112%2Fgfs-0-192.png%3F12&hash=858d294ea547b725cf6c3cc947cefee325ae32c1)

Overigens ziet een deel van de GFS ENS een blokkade wel zitten en ligt de Oper redelijk hoog in de pluim.

GEM komt vervolgens meer met een soort tussenoplossing:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgem%2Fruns%2F2017112112%2Fgem-0-192.png%3F12&hash=73c547db9d666dc83a5df6741a8ddfa3d7505be1)

Het wordt dus in elk geval wel kouder na het weekend, maar hoe koud en misschien wel met sneeuw is niet te zeggen tot dusver. Wel interessant om te volgen, want de kansen op daadwerkelijk toch wel licht winters weer/kwakkelweer nemen verder toe.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op di 21 nov 2017 - 21:03
De beloofde hindcast. Datum is vandaag 21 nov om 1:00 afgelopen nacht.
Opvallend vind ik:
- De wat langere onzekerheid van EC (GFS zat op 17-11 al op de goede temp)
- EC lijkt de neiging te hebben om steeds mini-trendlijntjes te vormen, stijgend, diep dal, opnieuw stijgend.
- Op de 19e is de kogel door de kerk, wordt de onzekerheid opeens veel kleiner.
- Verder is er bij deze pluimtrend nog te weinig data van GFS om veel conclusies te trekken.
- Met de data díe we hebben (ook van andere pluimtrends) ziet het er naar uit dat GFS doorgaans hoger zit dan EC.
(https://i.imgur.com/L37E9qf.jpg)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marcellang op wo 22 nov 2017 - 10:26
En we gaan in het weekend weer terug naar normale temperaturen  :D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 22 nov 2017 - 10:31
ECMWF Pluim is nog weer iets kouder geworden, zeker de oper is mooi te noemen!
(https://s20.postimg.org/4o7rb02gt/eps_pluim_tt_06260_2.png)
Kom maar op met die eerste sneeuw :D
(https://s20.postimg.org/e8rdy14p9/eps_pluim_snow_06260.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op wo 22 nov 2017 - 11:11
Wie gaat er winnen vrijdag? EC mikt momenteel op 6'C, GFS op het dubbele!
Opvallend:
- De onzekerheid van beiden komt overeen: ~6 - ~12
- EC zit onderin, GFS juist bovenin de eigen leden
- GFS 21-11 18Z had even een duiker
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op wo 22 nov 2017 - 13:23
Nu heerlijk in de veranda op het zuiden gericht genietend van de zon de GFS 06z run bekijken  8) ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op wo 22 nov 2017 - 18:50
Ik weet niet wat ik ervan moet denken, het lijkt me eerder naar normalte temperaturen (er mss net iets onder) te gaan ipv een winterweertje. Maar het is alvast interesant... Dat we maar snel van dit 'warm en niet warm k*t' weer vanaf zijn. Het was 12°C ofzo maar het voelde er niet naar met de wind :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op wo 22 nov 2017 - 20:02
Het lijkt er nu op dat GFS afdaalt naar de waarden van EC. Vrijdag 07h
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: AFTH14 op wo 22 nov 2017 - 20:15
Mooie overzichten, fijne toevoeging!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op wo 22 nov 2017 - 20:47
Zou leuk zijn als dat hele kleine sneeuwkansje uitkwam volgende week.. sws nog maar 1x eerder echt winter op 1 dec.. (mn verjaardag) wat in mijn geheugen staat dus mag wel weer in doe 22 jaar wat er achter mij ligt xD
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 22 nov 2017 - 23:08
oeh, Arpege ziet zelfs zaterdagavond voor het noordoosten van het land al wat (natte) sneeuwval! Misschien dat we de eerste sneeuwvlokjes te zien krijgen  :)
(https://s2.postimg.org/mx41046p5/arpage.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op do 23 nov 2017 - 11:35
Het blijft interessant om volgen. De echte kou mag er voorlopig dan nog niet zijn, deze aanzet naar de winter is toch al -tig keer beter dan die van de voorbije jaren.

Vanaf het weekend storten de temperaturen volledig in elkaar. We hebben dan nog recht op een 6-8 graden. Bovendien mogen we pittige buien verwachten met alles op en aan. Indien de timing goed zit, zijn lokaal mogelijk de eerste natte sneeuwvlokjes van het jaar waar te nemen  :)

Als die depressie boven ons volgende week vervolgens zou willen uitzakken naar het zuiden en we bijgevolg een meer oostelijke aanvoer krijgen, wordt het nog enkele graden kouder en vergroten de kansen op smeltende sneeuw.

Hopen dat de puzzelstukjes goed vallen, dan zit er zeker wat wintermuziek in de komende periode  ;)

Pluim Zuid-oost
(https://www.weerplaza.nl/gdata/eps/eps_pluim_tt_06380.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op do 23 nov 2017 - 11:42
Citaat van: TMCThomas op wo 22 nov 2017 - 23:08
oeh, Arpege ziet zelfs zaterdagavond voor het noordoosten van het land al wat (natte) sneeuwval! Misschien dat we de eerste sneeuwvlokjes te zien krijgen  :)

EC laat ook verspreid over het land wat (natte) sneeuw zien tussen de regen door, GFS houdt het buiten het land (misschien in Zuid-Limburg).
Wat me opvalt: GFS is op 850 hPa ongeveer 2 graden kouder dan EC (-7 om -5), toch laat GFS het niet sneeuwen. Hoe kan dat?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op do 23 nov 2017 - 15:43
Pluimtrend-update morgen,  vr 24 07z
Wát een ommezwaai van GFS! Kan iemand dit duiden?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op do 23 nov 2017 - 18:40
Citaat van: GeneralDuke op do 23 nov 2017 - 11:42
EC laat ook verspreid over het land wat (natte) sneeuw zien tussen de regen door, GFS houdt het buiten het land (misschien in Zuid-Limburg).
Wat me opvalt: GFS is op 850 hPa ongeveer 2 graden kouder dan EC (-7 om -5), toch laat GFS het niet sneeuwen. Hoe kan dat?

Volgens mij houdt elk model rekening met andere factoren. Dauwpunt, etc?? Correct me if i'm wrong. Dit is gewoon wat ik denk :D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op do 23 nov 2017 - 18:48
Citaat van: Flippie Flink op do 23 nov 2017 - 15:43
Pluimtrend-update morgen,  vr 24 07z
Wát een ommezwaai van GFS! Kan iemand dit duiden?


Dat was meer een kwestie van wie gaat er gelijk krijgen. Het was duidelijk dat er vrijdag of zaterdag ergens koude lucht ons land binnen zou stromen, alleen bij de timing tussen EC en GFS zat wat verschil. Dit gebeurt vaker, daardoor zijn er natuurlijk ook meerdere weermodellen in de omgang om mooi te kunnen vergelijken. Jouw grafiekjes zijn hierbij dan ook een mooie toevoeging dus blijf vooral doorgaan! ;)

Maar het blijkt dus dat volgens de modellen EC op het goede pad zat, GFS heeft dit inmiddels ook door en past zich hierop aan. Het had ook andersom kunnen zijn.

Overigens een best aardige run van GFS12z. De Oper ligt weliswaar weer bovenin op LT, maar het gemiddelde is toch best licht winters te noemen. Let wel, het is lange termijn en de spreiding is groot. Maar op het eind van de run ligt het gemiddelde op licht winterse waarden:

In de nacht:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017112312%2Fgens-21-4-372.png&hash=2516b1854b4b2e0c52e68f8dfe82f24aa357e9a7)
Groot deel van Europa in de vorst.

Overdag:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017112312%2Fgens-21-4-384.png&hash=76ee6347ebb28ba567235b190e9c56ad563faa5e)
Ook hier fris en grote delen van Europa.

Dit is overigens de gemiddelde temperatuur van alle leden van GFS. Opvallend is de hele lichte dalende trend in dit gemiddelde over de tijd. We zien zeker in de Oostelijke helft van Nederland temperaturen van 0 graden in de nacht en onder de 4 graden overdag gemiddeld. Laten we hopend dat deze trend zich doorzet.

In de pluim (van Zuidoost) zien we dit mooi terug:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017112312%2Fgraphe6_1000_501_172___.gif&hash=c844234611704c85ee2f33e869d89481f04bfbcc)

Laag gemiddelde, genoeg kans op nachtvorst, kleine kans zelfs op ijsdagen, constant sneeuwkansen, maar........ ook een kleine kans op gewoon temperaturen rond of boven normaal (Oper).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op do 23 nov 2017 - 18:49
Gfs run bagger. Maar de pluim is heerlijk. In Maastricht zat leden met ijsdagen en gem de bilt word circa 3.5
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op vr 24 nov 2017 - 09:11
Citaat van: GeneralDuke op do 23 nov 2017 - 11:42
EC laat ook verspreid over het land wat (natte) sneeuw zien tussen de regen door, GFS houdt het buiten het land (misschien in Zuid-Limburg).
Wat me opvalt: GFS is op 850 hPa ongeveer 2 graden kouder dan EC (-7 om -5), toch laat GFS het niet sneeuwen. Hoe kan dat?

Omdat er veel meer is dan T850. Je moet niet vergeten dat de kaarten op de standaard drukvlakken slechts een marginale weergave van de modelatmosfeer zijn. De meeste modellen kennen vele tientallen van dergelijke lagen maar die worden zelden in kaarten omgezet. Dat betekent dus dat er onder het befaamde 850hpa vlak nog flink wat levels in het model zitten. In theorie kun je met een T850 van 0C gewoon sneeuwval hebben, zolang het pad waarlangs de neerslag valt maar volledig rond of onder nul is. Het is dan ook ontzettend kortzichtig om alles maar af te laten hangen van die T850. Een model volgt de neerslag immers ook gewoon door de gehele modelatmosfeer, waarbij op basis van oa neerslagintensiteit, initiële neerslagsoort en nattebol temperatuur de uiteindelijke neerslagsoort nabij het oppervlak wordt berekend. Kleine onderlinge verschillen in T, Td, stroming en neerslagintensiteit, die dus voor de T850 kijker onzichtbaar kunnen blijven, zorgen er soms voor dat het bij het ene model wel tot sneeuw komt en bij de ander (net) niet.

Tip mijnerzijds: verminder het kijken naar de T850 kaarten en verdiep je in de smelt- en verdampingsprocessen van vallende neerslag. Pak daarbij progtemps om een beeld van de HELE atmosfeer te krijgen...en je zult zien dat er veel meer is dan T850 ;). Bovendien worden je forecast skills daar wellicht nog een fractie beter van ook (en dat bedoel ik positief uiteraard).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 24 nov 2017 - 11:50
Ligt het nu aan mij of is EC (maar ook gfs) ineens op korte termijn een stuk warmer geworden met 8 graden overdag?
(https://s20.postimg.org/8nv5ibsct/eps_pluim_tt_06260_3.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Maxim op vr 24 nov 2017 - 12:21
@TMCthomas, dit zat al langer in de verwachting dat de eerste dagen een beetje warmer gingen lopen
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 24 nov 2017 - 13:38
@maxim Je hebt inderdaad gelijk, denk dat het komt omdat voorheen die hele warme tempraturen er ook nog opstonden. Nu die weg zijn leek het ineens iets hoger, voor mij dan ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op vr 24 nov 2017 - 15:45
Citaat van: TMCThomas op vr 24 nov 2017 - 11:50
Ligt het nu aan mij of is EC (maar ook gfs) ineens op korte termijn een stuk warmer geworden met 8 graden overdag?
(plaatje)
De pluimtrend voor 28-11 13UTC  ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 24 nov 2017 - 15:49
Citaat van: Flippie Flink op vr 24 nov 2017 - 15:45
De pluimtrend voor 28-11 13UTC  ;)
Ah duidelijk, bedankt! :D

Citaat van: Gerard1995 op wo 22 nov 2017 - 20:47
Zou leuk zijn als dat hele kleine sneeuwkansje uitkwam volgende week.. sws nog maar 1x eerder echt winter op 1 dec.. (mn verjaardag) wat in mijn geheugen staat dus mag wel weer in doe 22 jaar wat er achter mij ligt xD
Volgens de nieuwe run van GFS kan het!
(https://s2.postimg.org/wl0iu0jvt/news_17120100_17112406.gif)
(https://s2.postimg.org/4xntg23vt/rart_17120106_17112406.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op vr 24 nov 2017 - 19:01
Citaat van: TMCThomas op vr 24 nov 2017 - 15:49
Ah duidelijk, bedankt! :D
Volgens de nieuwe run van GFS kan het!
(https://s2.postim6g/wl0iu0jvt/news_171200_17112406.gif)
(https://s2.postimg.org/4xntg23vt/rart_17120106_17)

Helemaal geweldig.. maakt mijn dag zeker goed.. ookal is het voor 98% onzeker.. het virtuele plaatje maakt mn dag 8) ;D ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op vr 24 nov 2017 - 19:11
GFS ENS 12z is best netjes te noemen vergeleken met een iets zachtere 06z

Zie hier de pluim van Zuidoost:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017112412%2Fgraphe6_1000_501_172___.gif&hash=8824f743b7482e7d118a458a1d3493afd13c6891)

Op termijn slechts enkele leden die boven de +5 graden uitkomen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, hopen dat deze trend nog verder doorzet ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op vr 24 nov 2017 - 20:16
Indrukwekkende weerkaarten in de meest recente run van GFS (Amerikaans weermodel).
Kijk eens wat een glijbaan van polaire luchtmassa's uit het noorden van Europa. Indien kou zich kan
consolideren volgende week kan het wel eens op meerdere plaatsen tot sneeuw komen.

NoodweerBenelux
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op vr 24 nov 2017 - 21:36
EC pluim vindt ik op KT toch wel warmer uitvallen.. Ik weet het zo niet met zo'n setting, volgens mij hadden we deze beter in Januari gehad.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op vr 24 nov 2017 - 21:57
Citaat van: Joep op vr 24 nov 2017 - 20:16
Indrukwekkende weerkaarten in de meest recente run van GFS (Amerikaans weermodel).
Kijk eens wat een glijbaan van polaire luchtmassa's uit het noorden van Europa. Indien kou zich kan
consolideren volgende week kan het wel eens op meerdere plaatsen tot sneeuw komen.
NoodweerBenelux
Je ziet hier in mooi plaatje ik vind deze altijd lastig te lezen. Zijn er filmpjes met uitleg of kan iemand dit uitleggen.
Nou zie je bijvoorbeeld boven Noord-Afrika alleen horizontale lijnen, tot wat voor weer leidt dat daar?
Een stroming van west naar oost dus een weersituatie met veel regen voor Marokko en Algerije of hoe moet ik dit zien?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 25 nov 2017 - 09:45
Donderdag en vrijdag kans op (smeltende) sneeuw

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 25 nov 2017 - 09:55
Vanavond en vannacht lokaal natte sneeuw

Vanavond worden de buien feller en kan ook dieper landinwaarts een bui overtrekken. Hierbij is kans op hagel en uit een enkele bui kan zelfs natte sneeuw vallen. In de westelijke kustgebieden is bovendien kans op een klap onweer. Vannacht is het vrij koud met minima rond of iets boven het vriespunt en aan de grond vriest het op veel plaatsen een graadje. Lokaal wordt het glad door bevriezing of winterse neerslag. Vlak aan zee is het met 4 graden minder koud. In de tweede helft van de nacht beperken de meeste buien zich tot de noordelijke helft van het land en ook dan is kans op hagel en natte sneeuw.

Zondag belooft het guur herfstweer te worden. Er staat een koude noordwestenwind die aan zee soms hard kan zijn, 7 Bft. Er trekken buien over het land met kans op hagel en een vlok natte sneeuw. In de kustgebieden kan opnieuw een klap onweer voorkomen. Tussen de buien klaart het fel op en is veel ruimte voor de zon. Wie dan op pad gaat kan maar beter een warme winterjas aantrekken en de paraplu meenemen. De maximumtemperatuur ligt tussen 6 graden langs de oostgrens en 8 in het westen. Tijdens buien is het flink kouder en ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt.

Begint december koud?

Een noordwestenwind blaast vanaf donderdag koudere lucht vanaf de noordpool naar Nederland. De temperatuur daalt naar 4 graden in Groningen en 7 in Zeeland. 's Nachts vriest het op veel plaatsen licht. Daarbij trekken nog steeds enkele buien over het land en deze worden steeds vaker winters van karakter met hagel of smeltende sneeuw. Hiermee begint december vrij koud.

weeronline
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op za 25 nov 2017 - 09:58
Ik heb nu ook de beschikking over ensemblekaarten vanaf 1901. Die geven een meer compleet beeld. Ik richt mij op de maanden oktober tot en met december en vergelijk met zeer koude winters in De Bilt (160 Hellmann of meer) en 'gewoon' koude winters (100 tot 160).

Oktober zeer koude winters en koude winters (160 Hellmann of meer)

(https://i.imgur.com/htW5OlG.png)    (https://i.imgur.com/dbhY9bP.png)

Beide geven lage geo's voor West-Rusland. Alleen de zeer koude winters ook hogedruk voor Noord-West Europa.

Ter vergelijking geef ik nog even de oktober van dit jaar.
(https://i.imgur.com/zOw0qSP.png)
Die heeft zowel het laag van West-Rusland als het hoog boven Noord-West Europa. Merk tevens op de gemiddeld hogere geopotentiaal van het noordelijk halfrond, hierin is global warming merkbaar.

November zeer koud (meer dan 160 koudepunten) en 'gewoon' (100-160).

(https://i.imgur.com/ngPjcxR.png)     (https://i.imgur.com/8uod64a.png)

Zeer koude winters geven hoog boven Rusland, de anderen boven Alaska.

December idem

(https://i.imgur.com/VtRKgmR.png)     (https://i.imgur.com/yH2htc5.png)

Weinig verschil, alleen het hoog boven Alaska.

Nog even aandacht voor de huidige situatie. Prognose voor 1 december ensemble.

(https://i.imgur.com/CvdP963.png)

Geblokkeerd op de oceaan richting Groenland en Noordpool. Ook hoog boven West-Rusland.
Dit is een mooi plaatje voor beginnend winterweer.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op za 25 nov 2017 - 13:26
@Wghstrfg: Bedankt weer! Hoopgevend.
Ik ben benieuwd wat december ons gaat brengen. Wil je tzt nov en dec van dit jaar posten zoals je met okt hebt gedaan?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: jandeventer op za 25 nov 2017 - 14:49
Hoi hoi allemaal, ben nog lang geen meteo insider lees daarin tegen wel elke weersvoorspelling mee maar net zoals in het onweerstopic is ook de wintertopic allemaal abracadabra,is t misschien mogelijk om in jip en janneke taal verkort sommige termen te kunnen uitleggen zonder te verwijzen naar n spoedcursus meteorologische?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: lans op za 25 nov 2017 - 15:12
De nieuwe pluim van GFS ziet er leuk uit voor oost en zuidoost.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op za 25 nov 2017 - 15:51
@ Flippie Flink. Doe ik!

@ Jandeventer. Geopotentiaal in jip-en-janneketaal is de luchtdruk. Ensemble is het gemiddelde van een heleboel berekeningen. Anomalie betekent afwijking van normaal. P.s., als je vragen hebt, is het handig ze meer concreet te stellen, met naam en probleem.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Eric op za 25 nov 2017 - 16:42
@jandeventer. Uitgebreide uitleg kun je vinden op de hoofd forum site, naar beneden scrollen en dan leerschool aanklikken. Veel plezier!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op za 25 nov 2017 - 17:39
Eerste sneeuw! (https://www.1limburg.nl/natte-sneeuw-dwarrelt-neer-delen-zuid-limburg?utm_source=twitter_1limburg&utm_medium=social_media&utm_campaign=twitter_clicks&utm_content=natte-sneeuw-dwarrelt-neer-delen-zuid-limburg)

Citaat van: Wghstrfg op za 25 nov 2017 - 15:51
Ensemble is het gemiddelde van een heleboel berekeningen.

Is ensemble niet de verzameling van die heleboel berekeningen? Het gemiddelde daarvan noemen we gewoon het gemiddelde.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: AFTH14 op za 25 nov 2017 - 17:58
Citaat van: GeneralDuke op za 25 nov 2017 - 17:39
Eerste sneeuw! (https://www.1limburg.nl/natte-sneeuw-dwarrelt-neer-delen-zuid-limburg?utm_source=twitter_1limburg&utm_medium=social_media&utm_campaign=twitter_clicks&utm_content=natte-sneeuw-dwarrelt-neer-delen-zuid-limburg)

Is ensemble niet de verzameling van die heleboel berekeningen? Het gemiddelde daarvan noemen we gewoon het gemiddelde.

Altijd leuk!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 25 nov 2017 - 18:23
Pluim GFS
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op za 25 nov 2017 - 19:27
Ziet er toch daadwerkelijk naar uit dat we winters weer gaan krijgen. Ben benieuwd! Dat pakje sneeuw vorige winter smaakte naar meer :P
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op za 25 nov 2017 - 19:35
Citaat van: GeneralDuke op za 25 nov 2017 - 17:39
Eerste sneeuw! (https://www.1limburg.nl/natte-sneeuw-dwarrelt-neer-delen-zuid-limburg?utm_source=twitter_1limburg&utm_medium=social_media&utm_campaign=twitter_clicks&utm_content=natte-sneeuw-dwarrelt-neer-delen-zuid-limburg)

Is ensemble niet de verzameling van die heleboel berekeningen? Het gemiddelde daarvan noemen we gewoon het gemiddelde.

Correct!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Serge op za 25 nov 2017 - 20:56
Ben weer ontwaakt uit mijn zomerslaap, dus kom maar op met die horrorwinter

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 25 nov 2017 - 23:08
pluim ec

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op za 25 nov 2017 - 23:24
Ziet er in ieder geval al uit als een normale aanloop naar de winter, in tegenstelling tot de voorbije 5 (zoiets?) jaar.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TaL op za 25 nov 2017 - 23:46
Citaat van: Lothiriel op za 25 nov 2017 - 23:24
Ziet er in ieder geval al uit als een normale aanloop naar de winter, in tegenstelling tot de voorbije 5 (zoiets?) jaar.

Nu hopen dat het geen normale aanloop is naar een WC  ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hills89 op za 25 nov 2017 - 23:58
Eerste (natte) sneeuw valt hier momenteel ;D ;D.

Hopelijk wordt het een mooie witte winter hier in Malmedy...

Hills tuurt nog even naar de lantaarnpaal..
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 26 nov 2017 - 08:41
GFS do/vr (natte)sneeuwkansen

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op zo 26 nov 2017 - 13:07
Nu, tot Vrijdag/zaterdag lijkt de pluim redelijk gelijk, vanaf dan begint (de normale) spreiding weer. Ik zie ook niet echt een trend die zich gaat voorzetten qua luchtdrukverdelingen. Het is niet meer zoals het was een week geleden. Ben toch benieuwd.

Prikpunt: Belgïe, Brussels (GFS 06z, 26-11)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 26 nov 2017 - 22:57
Zijn we aan een goede voorbereiding voor de aanstaande winter bezig??!!

Hoewel we op dit moment met koude polaire lucht te maken hebben op hoogte vallen de effecten aan de bodem nog wel mee. En dat heeft alles te maken met de temperaturen van het zeewater, die nog altijd met 10-12 C enkel graden boven de norm liggen.

Morgen passeert er een storing die nu nog ten noordwesten ligt, veel bewolking en enige tijd regenval daarna opklaringen afgewisseld met buien. Stevige zuidwesten wind en maxima hierdoor rond een graad of 9.

Dinsdag, zie 1e kaart, dan weer een aanvoer van polaire luchtsoorten. Opklaringen afgewisseld met flinke buien met regen, hagel en onweer en temperaturen in de nacht rond het vriespunt en overdag maxima rond een graad of 5 gemiddeld.

Deze situatie duurt de rest van de week. Kaart 2 laat zien hoe koud de bovenlucht is tov normaal, Flinke afkoeling van de wateren om ons heen kan dan plaatsvinden. De kans op sneeuwval neemt vanaf midden van de week ook toe door de koude bovenluchten.

Tegen volgend weekend, zie 3e kaart, komen we dan tijdelijk in een soort niemandgebied. Weinig stroming en de aanwezige koude bovenluchten zorgen er dan voor dat de temperaturen nog iets dalen, lichte vorst in de nacht en ochtend en overdag maxima tussen 2 C in het oosten en 4/5 C in het westen.

De afkoeling van de wateren is een voordeel voor de kansen op winterweer later, of beter gezegd er zal geen sprake meer zijn van een achterstandspositie waar we later in het winterseizoen nadeel van kunnen hebben.
Maar het grootste voordeel op dit moment lijkt het zeer aparte stromingspatroon. Normaliter versterkt aan het einde van de herfst/begin winter de westcirculatie zich als gevolg van het grote temperatuurverschil tussen de Pool en de Evenaar. Boven de Noordloop ontstaat dan een enorm gesloten koude reservoir, de polaire vortex genoemd, die als een soort centrifuge rond draait en de koude lucht boven het gebied houdt.
De laatste tijd, en ook de komende tijd zal daar sprake van zijn, zien we telkens hogedruk boven de Noordpool. Deze houdt de kracht van de centrifuge als het ware tegen, en de kansen dat deze kou zuidwaarts gaat uitstromen neemt toe.


Want ook op de lange termijn, zie de laatste kaart, blijft het stromingspatroon opvallend. Opnieuw stevige hogedruk ten westen, geen oplaaiende depressieactiviteit ten westen hierdoor en bij ons opnieuw instroom van koude polaire luchtsoorten die na een mogelijke tijdelijke verzachting rond Sint weer voor te koud weer voor de tijd van het jaar zullen zorgen.

Op het forum weerwoord merkte een Belgische weeramateur deze week mooi op dat het lijkt of de natuur bezig is aan een koud scenario voor het komende seizoen......

Mvg, Ronald de Wildt
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op zo 26 nov 2017 - 23:21
Das wel een dikke blokkade idd, en ook mooi een laagje bij de Azoren. Zolang dat Azorenhoog wegblijft heb je veel betere kansen op winter in west europa :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op zo 26 nov 2017 - 23:50
Kijk eens wat de 12Z van EC tevoorschijn tovert! 3cm sneeuw op zondag. Dat wordt sneeuwpoppen bouwen!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jeroen22 op ma 27 nov 2017 - 05:57
ik zeg niks meer aan doen. Heb toch voor de eerste keer deze winter piket van de gemeente dus laat de sneeuw maar komen. :P :P :P :P
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op ma 27 nov 2017 - 09:22
De GFS PluimTrend voor zaterdagochtend vroeg.
De oper zit wel erg onderin de leden...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op ma 27 nov 2017 - 09:38
Citaat van: Flippie Flink op ma 27 nov 2017 - 09:22
De GFS PluimTrend voor zaterdagochtend vroeg.
De oper zit wel erg onderin de leden...

Haha, nou als dat uitkomt... ;D
Een idee om de betrouwbaarheid te verhogen: je plot nu ook het warmste en koudste lid. Daar kunnen altijd wat uitschieters tussen zitten. Er zijn 50 leden toch? Je kunt ervoor kiezen om de één of twee warmste en koudste leden weg te laten, en dus in plaats daarvan het op 1 na of op 2 na koudste/warmste lid te plotten.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op ma 27 nov 2017 - 10:26
Het eerste, korte winterprikje komt eraan. Donderdag en vrijdag bevinden we ons in polaire lucht, de temperaturen zullen in grote delen van het land niet veel hoger uitkomen dan 5 graden en in de nachten is er kans op nachtvorst. Bovendien kunnen er zeker op donderdag enkele buien vallen, naast regen lijkt me de kans op hagel en natte sneeuw ook aanwezig. In het ultieme geval zelfs tijdelijk wat droge sneeuw, mocht de timing bijna perfect zijn. ;) Vrijdag lijken de buien zich vooral tot de kust te beperken, maar dat blijft allemaal nog even afwachten.

In het weekend komt vervolgens een ''dooiaanval''. Zaterdag lijkt het nog koud te blijven, zeker de Oper van EC berekent weinig wind en dus veel nevel/mist waardoor zelfs een ijsdag mogelijk zou zijn. In de pluim ontstaat wel al wat onzekerheid. Zondag draait de wind naar het westen en lijkt het wat warmer te worden. Mogelijk gaat dit vooraf door een neerslagband die zeker in het begin met (natte) sneeuw gepaard kan gaan. Ook hier weer vollop onzekerheid.

Dan lijkt het op de weerkaarten even wat minder uit te zien:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fecmwf%2Fruns%2F2017112700%2FECM1-144.GIF%3F27-12&hash=d9abf8513d437e54d702be211289e30bc0b4683f)
Westelijke stroming, geen hogedruk meer boven Groenland en ook vanuit het Oosten geen koude-aanvoer.

Maar op langere termijn lijkt het in elk geval aardig zeker dat de hoge druk boven Groenland terugkeert en weer een (zwakke) blokkade vormt:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fecmwf%2Fruns%2F2017112700%2FECM1-240.GIF%3F27-12&hash=5436de7bc887b8fb30eba8894a17012a7a203b22)
Dan zijn we afhankelijk wat het lagedrukgebied boven Scandinavië gaat doen, EC eindigt in elk geval met een cliffhanger: een flinke glijbaan van koude lucht voor onze deur ;) We zullen zien wat er van terecht komt.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op ma 27 nov 2017 - 11:25
Citaat van: GeneralDuke op ma 27 nov 2017 - 09:38
Haha, nou als dat uitkomt... ;D
Een idee om de betrouwbaarheid te verhogen: je plot nu ook het warmste en koudste lid. Daar kunnen altijd wat uitschieters tussen zitten. Er zijn 50 leden toch? Je kunt ervoor kiezen om de één of twee warmste en koudste leden weg te laten, en dus in plaats daarvan het op 1 na of op 2 na koudste/warmste lid te plotten.
Dank voor de feedback! Wat jij voorstelt kan zodra ik mijn gegevens anders aangeleverd krijg. Hoop dat dit binnenkort geregeld wordt.
GFS heeft 20 leden, we moeten dus heel voorzichtig zijn met het negeren van een paar onwelgevallige leden. Ze horen er wel bij natuurlijk.

Ik ga de trendlijnen overigens verwijderen, ze blijken in de praktijk vrijwel altijd een vertekend beeld te geven.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op ma 27 nov 2017 - 11:44
Citaat van: Flippie Flink op ma 27 nov 2017 - 11:25
Dank voor de feedback! Wat jij voorstelt kan zodra ik mijn gegevens anders aangeleverd krijg. Hoop dat dit binnenkort geregeld wordt.
GFS heeft 20 leden, we moeten dus heel voorzichtig zijn met het negeren van een paar onwelgevallige leden. Ze horen er wel bij natuurlijk.

Ik ga de trendlijnen overigens verwijderen, ze blijken in de praktijk vrijwel altijd een vertekend beeld te geven.

Hmm ja met 20 leden gooi je dan 10% weg, dat is misschien wat veel. Met de 50 van EC kun je wel het warmste en het koudste lid weggooien, dat is 4%.
Een andere optie is dat je binnen de bandbreedte aangeeft waarbinnen 50% van de leden zich bevinden. Dat geeft ook een zekere vorm van spreiding weer.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vleesjus op ma 27 nov 2017 - 15:49
De oper in de pluim(buienradar) van oost Nederland gaat zelfs voor een vorstdag op zaterdag. De winter lijkt er nu toch echt aan te gaan komen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op ma 27 nov 2017 - 18:21
Nuja, tot zaterdag alvast interesant (ofja....) daarna zie ik het zo allemaal niet positief voor de BeNeLux.. Ik zie gewoon een leuke setting waarbij het laag(kou) niet ver genoeg naar het zuiden wil en zo net boven de benelux blijft hangen) Maargoed, dat is natuurlijk ook weer voor de LT.

Ben benieuwd naar donderdag, of er op sommige plaatsen het eerste tijdelijke sneeuwdekje kan ontstaan ( of alvast het eerste witte (niet natte want dat is al geweest) goud die naar beneden valt)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: pascal op ma 27 nov 2017 - 19:59
Nieuwe EC waardeloos voor goed vervolg. ( minirug )
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Global warming op di 28 nov 2017 - 00:13
Als winterhater zie ik een mooie eerste decade van december. Voor de winterliefhebbers, jullie zijn voornamelijk teleurgesteld door je te richten op de ene sneeuwuil die geen winter maakt.
Heb geduld er zal een winter komen ( not in my lifetime  ;D. )
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Harry de Hond op di 28 nov 2017 - 08:13
Citaat van: Global warming op di 28 nov 2017 - 00:13
Als winterhater zie ik een mooie eerste decade van december. Voor de winterliefhebbers, jullie zijn voornamelijk teleurgesteld door je te richten op de ene sneeuwuil die geen winter maakt.
Heb geduld er zal een winter komen ( not in my lifetime  ;D. )

Ondersteun dit nou eens met wat kaarten. Daar leer ik van. Wat zie jij in welke kaarten de eerste decade van december?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op di 28 nov 2017 - 08:34
Citaat van: Global warming op di 28 nov 2017 - 00:13
Als winterhater zie ik een mooie eerste decade van december. Voor de winterliefhebbers, jullie zijn voornamelijk teleurgesteld door je te richten op de ene sneeuwuil die geen winter maakt.
Heb geduld er zal een winter komen ( not in my lifetime  ;D. )

De winter niet leuk vinden, of om het met jouw woorden te zeggen "haten", is ieders volste recht. Evenals blij zijn omdat het de voorbije edities niet tot winterse perikelen is gekomen. Maar dat pedante leedvermaak naar anderen toe is hierbij toch echt overbodig.

OT: Benieuwd  naar de nieuwe EC en ensembles vanmorgen. Verder komen we nu ook steeds dichter in de buurt van donderdag, waardoor stilaan de hoge-resolutiemodellen kunnen aangewend worden om de kansen betreffende (natte) sneeuwbuien grondig te bekijken. Al bij al toch een eerste boeiende periode. Het is al wel eens anders geweest, eind november  ;) 
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Energizer85 op di 28 nov 2017 - 08:36
Citaat van: Lucifer op di 28 nov 2017 - 08:34
De winter niet leuk vinden, of om het met jouw woorden te zeggen "haten", is ieders volste recht. Evenals blij zijn omdat het de voorbije edities niet tot winterse perikelen is gekomen. Maar dat pedante leedvermaak naar anderen toe is hierbij toch echt overbodig.

OT: Benieuwd  naar de nieuwe EC en ensembles vanmorgen. Verder komen we nu ook steeds dichter in de buurt van donderdag, waardoor stilaan de hoge-resolutiemodellen kunnen aangewend worden om de kansen betreffende (natte) sneeuwbuien grondig te bekijken. Al bij al toch een eerste boeiende periode. Het is al wel eens anders geweest, eind november  ;)


Je had het wat mij betreft niet beter kunnen omschrijven ????. Sws er gebeurd tenminste wat... na wekenlang grijs zacht en nat weer wel interessant.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op di 28 nov 2017 - 09:06
Deze winter gaan we richting een La Nina. Dat betekent koud zeewater ter hoogte van de kust van Peru, richting het westen. De fase van de ENSO (Southern Oscillation) kun je terugvinden in de volgende maandtabel: http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml (http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml). Positief betekent La Nina, negatief is El Nino.

De fase van de ENSO maakt weinig tot geen verschil voor het winterweer in Nederland (ook België). Maar als er een La Nina is, is de ENSO wel relevant, wanneer je let op de verdeling van de temperatuuranomalie. Koud aan de oostzijde van de Stille Oceaan begunstigt een negatieve NAO, warm een positieve.

https://www.researchgate.net/publication/271737956_Impacts_of_two_types_of_La_Nina_on_the_NAO_during_boreal_winter (https://www.researchgate.net/publication/271737956_Impacts_of_two_types_of_La_Nina_on_the_NAO_during_boreal_winter)

(https://i.imgur.com/v6Khoog.png)

Voor de anomalie van de zeewatertemperatuur op dit moment, zie volgende plaatje:
(https://i.imgur.com/J5BgrHE.png)

We hebben deze winter te maken met een Eastern Pacific La Nina. De temperatuurverdeling van de Stille Oceaan is gunstig voor een negatieve NAO. Een negatieve NAO geeft een grotere kans op sneeuw en vorst in Nederland.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op di 28 nov 2017 - 10:03
Nog even en we hebben een serieuze kans op een Witte Kerst. Voor nu uiteraard te vroeg om te zeggen wat het zal worden, maar we hebben nu al betere kaarten dan vorig jaar. Zou een herhaling van 2010/2011 erin zitten? ::) ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op di 28 nov 2017 - 10:20
Even een rondje modellen kijken, omdat het zo leuk is. Uiteraard nog niet teveel waarde aan hechten, maar wat doet het deugd om op ouderwetse sneeuwkaartenjacht te gaan ;)

1. Arpege

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wetterzentrale.de%2Fmaps%2FARPOPME00_78_51.png&hash=b78cc03c1900f4f6f2d955a6a2622946dc088ceb)
Dit model komt met een flinke hoeveelheid sneeuw voor de Ardennen en bij uitbreiding heel het zuiden van Belgie. Ook Nederlands Limburg lijkt wat mee te pikken.

2. GFS

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wetterzentrale.de%2Fmaps%2FGFSOPME00_78_25.png&hash=79d8718e78c94c42dfd7cc7bff5e6fad992091c1)
De Amerikanen komen met beduidend minder sneeuwval op de proppen. Enkel de Ardennen krijgen sneeuw te verwerken, maar ook daar kleinere hoeveelheden dan Arpege berekent

3. WRF

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wetterzentrale.de%2Fmaps%2FWRFOPNL00_72_51.png&hash=b75d414878f0c4bc74a9859d4f1006b27f2d3d00)
Ook de Duitsers laten enkel de Ardennen in de prijzen vallen, met een klein kansje voor NL-Limburg.

4. Hirlam

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wetterzentrale.de%2Fmaps%2FHIROPNL00_48_32.png&hash=c748e0ab8c25af5e7c47c45bfbb75a76bb68acb6)
Ook Hirlam komt met eenzelfde soort scenario.Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op di 28 nov 2017 - 11:44
De PluimTrend voor za 7UTC. EC en GF zijn het nog niet helemaal met elkaar eens.
beiden zijn relatief onzeker voor 4 dagen voor tijd! Beide Opers zitten ook onderin de leden.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 28 nov 2017 - 18:36
Iemand die weet waarom er in de winter altijd mooie kaarten voorgeschoteld worden en dan uiteindelijk het altijd op niets uitdraait (ik heb het nu namelijk over na het weekend) ik zie die kaarten weer slechter en slechter worden met de dag.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op di 28 nov 2017 - 18:49
Citaat van: gilleeesss op di 28 nov 2017 - 18:36
Iemand die weet waarom er in de winter altijd mooie kaarten voorgeschoteld worden en dan uiteindelijk het altijd op niets uitdraait (ik heb het nu namelijk over na het weekend) ik zie die kaarten weer slechter en slechter worden met de dag.

Zo slecht is het niet. Komt gewoon dat positie wisseling al fataal kan zijn. Gfs pluimen geven in het weekend even iets zachtere temperaturen daarna gewoon temps onder de 5. De kou is toch relatief dichtbij als je duitse pluimen bekijkt
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op di 28 nov 2017 - 19:32
Citaat van: gilleeesss op di 28 nov 2017 - 18:36
Iemand die weet waarom er in de winter altijd mooie kaarten voorgeschoteld worden en dan uiteindelijk het altijd op niets uitdraait (ik heb het nu namelijk over na het weekend) ik zie die kaarten weer slechter en slechter worden met de dag.
Ik kan je niet uitleggen waarom, maar wel de PluimTrend laten zien voor ma 4-12.
- Zowel EC als GFS laten tot nu toe een 'omslag' zien: De pluimen vóór de 26e gemiddeld 4gr, vanaf de 26e tot nu gemiddeld 7-8gr.
- Beide Opers zitten de afgelopen runs wel vaker boven het gemiddelde van alle leden.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 28 nov 2017 - 20:31
Citaat van: winter67 op di 28 nov 2017 - 18:49
Zo slecht is het niet. Komt gewoon dat positie wisseling al fataal kan zijn. Gfs pluimen geven in het weekend even iets zachtere temperaturen daarna gewoon temps onder de 5. De kou is toch relatief dichtbij als je duitse pluimen bekijkt

Ja, kvind de luchtdruk kaarten echt een warboel, geen lijn. GFS pluimen zijn wel onder 5 gemiddelde, maar geen enkel lid geeft zelfde scenario aan. Dus ..

Gemiddelde voor volgende week woensdag van GFS ens. Laag gaat niet zuid genoeg. maar ja is nog ver, zolang dat hoog daar in t noorden wat stand houd
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op di 28 nov 2017 - 21:01
modellen en dan vooral GFS lijken het er inderdaad moeilijk mee te hebben. De GFS hoofdrun stuitert ook al een tijd op en neer. Van bijna 15 graden tot een pak van 20CM op lange termijn. Niks mis met de NAO/AO trouwens daar zal niet aan liggen!
(https://s2.postimg.org/dctmsfo3t/nao.sprd2_3.gif)
(https://s2.postimg.org/jqipvqb09/ao.sprd2_3.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: glenn op di 28 nov 2017 - 23:20
ongeloofelijk hoe de kaarten op een termijn van 4 dagen elke keer weer anders zijn in elke run!

in de 12 u run van GFS kwam er op +174u maar geen nieuwe rug tevoorschijn in deze run van 18 u is die rug er opnieuw weer wel, nou niet zo sterk maar hij is er!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Maxim op di 28 nov 2017 - 23:51
GFS van 18 tovert weer mooie kaarten tevoorschijn (op langere termijn).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 29 nov 2017 - 00:06
Komt GFS nou (op 7 december) met een storm(pje) die overgaat in een sneeuwstorm(pje)! Dat zou toch wel een mooie overgang van herfst naar winter zijn, jammer dat het nog zo ver weg is. Maar inderdaad wel mooie kaarten. (behalve dan dat warme einde maar goed dat is nog wel heel ver weg)
(https://s20.postimg.org/u2f9s8jgd/rart_17120706_17112818.gif)
(https://s20.postimg.org/ybjzueezx/rart_17120712_17112818.gif)
(https://s20.postimg.org/tpnvm28wd/rart_17120718_17112818.gif)
(https://s20.postimg.org/fj84qu5r1/210-289_DE.gif)
nieuwe gfs is ook weer mooi. we zitten vanaf 7 december constant in de sneeuw met aan het einde van de run hogedruk boven Scandinavië een oostenwindje,lekker koud en wat sneeuw.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op wo 29 nov 2017 - 11:05
Toch wel lichtelijk teleurgesteld nu  :(

Maar goed, December moet tenslotte nog beginnen, en de temperaturen zijn tenminste normaal, itt voorbije jaren.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op wo 29 nov 2017 - 11:35
Citaat van: Lothiriel op wo 29 nov 2017 - 11:05
Toch wel lichtelijk teleurgesteld nu  :(

Maar goed, December moet tenslotte nog beginnen, en de temperaturen zijn tenminste normaal, itt voorbije jaren.

Tsja, teleurstelling of niet, veel meer dan dit zat er ook nog steeds niet in hoor.. en die eventuele bui met winterse lading kan nog steeds vallen maar was ook gewoon een hele kleine kans omdat alles goed moet vallen en een heel stuk toeval natuurlijk... Die eventuele storm van volgende week.. die kan nog wel eens voor een leukere verrassing zorgen.. hebben we in het verleden wel eens vaker gezien... en sws... altijd leuk zo'n storm :P

En wat je zegt.. de officiële eerste winterweek is volgende week pas :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op wo 29 nov 2017 - 11:46
Citaat van: gilleeesss op di 28 nov 2017 - 18:36
Iemand die weet waarom er in de winter altijd mooie kaarten voorgeschoteld worden en dan uiteindelijk het altijd op niets uitdraait (ik heb het nu namelijk over na het weekend) ik zie die kaarten weer slechter en slechter worden met de dag.

Heeft niet zozeer met de modellen en het seizoen te maken maar eerder met de gebruikers. Er wordt 's winters immers te ver achter de betrouwbaarheidshorizon gekeken. In de zomer kunnen blokkades ook enorme spreiding tot gevolg hebben, maar aangezien er dan over het algemeen wat objectiever naar de uitvoer gekeken wordt zijn de bokkensprongen van een operationele run dan minder groot nieuws. De roze winterbril of de wens van de gedachte verhindert tijdens het winterseizoen soms elke vorm van objectiviteit. Bovendien moet men verder kijken dan dat ene setje oper-kaarten. Pak het EPS/ENS erbij en ga voor jezelf na wat het meest waarschijnlijke scenario is. Kijk als het ware door de uitvoer heen. Dat voorkomt een hoog 'jantje lacht, jantje huilt' gehalte.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TaL op wo 29 nov 2017 - 12:25
Komt er ook bij dat 20 of 25 graden beide als aangenaam kunnen beschouwd worden en je hoe dan ook de kracht van de zon hebt. Nu moet je voor winterweer hoe dan ook onder de 0 gaan, imo is het makkelijker om aan de leuke aspecten van de zomer te voldoen dan die van de winter, die eist nu net iets meer om dat gevoel op te wekken ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: DoeEensGek op wo 29 nov 2017 - 13:31
Citaat van: Marsel op wo 29 nov 2017 - 11:46
Heeft niet zozeer met de modellen en het seizoen te maken maar eerder met de gebruikers. Er wordt 's winters immers te ver achter de betrouwbaarheidshorizon gekeken. In de zomer kunnen blokkades ook enorme spreiding tot gevolg hebben, maar aangezien er dan over het algemeen wat objectiever naar de uitvoer gekeken wordt zijn de bokkensprongen van een operationele run dan minder groot nieuws. De roze winterbril of de wens van de gedachte verhindert tijdens het winterseizoen soms elke vorm van objectiviteit. Bovendien moet men verder kijken dan dat ene setje oper-kaarten. Pak het EPS/ENS erbij en ga voor jezelf na wat het meest waarschijnlijke scenario is. Kijk als het ware door de uitvoer heen. Dat voorkomt een hoog 'jantje lacht, jantje huilt' gehalte.
Als je zomers opzoek gaat naar de buien dan kom je hetzelfde tegen als nu. Buien zijn niet dagen van te voren precies te bepalen. Enkele uren is soms al moelijk.

Zomers kijken we niet raar van 2/3 graden verschil terwijl 's winters die 2/3 graden wel veel invloed heeft op onze 'verwachting'.
Dat maakt ook snel de teleurstelling. Tis net zo moeilijk voorspellen alleen de marge is 's winters heel klein.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Bacci op wo 29 nov 2017 - 15:28
Hmm nieuwe pluim is toch weer kouder op lange termijn.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TaL op wo 29 nov 2017 - 16:53
Wat een neerslag vandaag. Weilanden staan blank, boeren proberen wanhopig het water om te leiden door geultjes te graven richting beken. In de jachthaven van Blankenberge zijn sluizen opengezet om het overtollige water in het hinterland weg te voeren naar zee. Het waterpeil in beken staat hoog, en er komen nog veel meer buien af voor deze regio.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op wo 29 nov 2017 - 19:07
Leuk he...dromen  ;)

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op wo 29 nov 2017 - 19:22
GFS Blijft op middellange termijn erg positief voor winterweer. Ja we gaan vanaf zondag tot dinsdag even omhoog in de temperatuur maar daarna valt volgens GFS de koudere lucht al weer binnen gepaard met aardig wat sneeuw. Hoop dat het in de komende 7 dagen niet verdwijnt.
(https://s20.postimg.org/nkj1mn18d/rart_17120612_17112912.gif)
(https://s20.postimg.org/4ffscw1zx/rart_17120618_17112912.gif)
(https://s20.postimg.org/k0x3wvvyl/rart_17120800_17112912.gif)
(https://s20.postimg.org/z9n1ao52l/gfs-16-210.png)
EDIT: Joep was me voor  ;)
EDIT2: Mooi leesvoer trouwens! http://www.wintersportweerman.nl/wederom-strooit-de-gfs-vanavond-met-winterse-kaarten-95388/ (http://www.wintersportweerman.nl/wederom-strooit-de-gfs-vanavond-met-winterse-kaarten-95388/)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op wo 29 nov 2017 - 19:24
GFS komt wel weer met een nieuwe blokkade zo ergens na Sinterklaas. Er kan dan mogelijk opnieuw wat polaire lucht naar het zuiden zakken. Echter zorgt een hogedrukgebied boven zuidwest Europa voor juist een aanvoer van warme lucht. Er ontstaat volgens GFS dan een zeer scherpe scheidingslijn (in het plaatje boven Ierland te vinden), met over enkele honderden kilometers een temperatuurverschil van 12 graden op 1,5 km hoogte!!
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017112912%2Fgfs-1-198.png%3F12&hash=8a281d69e94c98381578bb6625ada927f2c41e6f)

Deze scheiding lijkt zoals gewoonlijk weer ergens in de buurt van Nederland te liggen, dus zeker iets om de gaten te houden. Momenteel zit dit scenario voornamelijk in GFS, EC laat dit scenario nog niet veel zien.

Het geeft dus aan dat er naast komende dagen, weer een nieuwe mogelijke winterprik in de aanmaak is. Ook deze lijkt overigens maar tijdelijk, dus voorlopig lijken we afhankelijk te zijn van enkele zwakke winterprikjes... Echt winterweer zit er niet in en daar is ook nooit eenduidig sprake van geweest. Ik heb overigens altijd ook vermeld bij winterkansen dat de termijn groot is, veel onzeker, etc, etc (het standaard ''waarschuwingsriedeltje''), om zo teleurstelling te voorkomen.

In de winter moet nu eenmaal alles gewoon op de juiste plek vallen. Persoonlijk vind ik het juist leuk om op MT en LT te kijken naar mogelijke kansen, maar daarbij moet je natuurlijk dan ook aan de teleurstelling denken die toch heel vaak aan bod kan komen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op wo 29 nov 2017 - 19:29
EC voor morgen. Zullen wel gewoon natte sneeuwbuien zijn

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op do 30 nov 2017 - 10:03
Nieuwste run gfs is slecht, dus gaat gewoon ec achterna.. ook de ens van beide vind ik niet winters. Hoop dat het veranderd maar heb er weinig hoop in..
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Maxim op do 30 nov 2017 - 12:45
Hier in Brecht (noord België) regelmatig (natte) sneeuwval. Leuk om de vlokken weer te zien vallen. Hopelijk nog vele malen deze winter
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op do 30 nov 2017 - 15:07
Hindcast Vanmorgen 7UTC
- GFS heeft gewonnen. Met vlag en wimpel.
- EC zat met alle runs te laag.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: geldersscheepje op do 30 nov 2017 - 15:58
HA volgens het KNMI morgen max. temperaturen 1-2 graden en buien in het westen van het land. Zou het dan toch?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op do 30 nov 2017 - 16:05
Valt hier tot nu toe erg tegen, nog geen enkele bui die ons heeft bereikt.
EDIT: nieuwe run GFS druppelt binnen, benieuwd wat die nu brengt. EDIT2: Hmm dat lijkt er niet beter op te worden
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op do 30 nov 2017 - 16:27
Wintervoorspelling 2017-2018 Kans op koude winterperiode 75%!

Ik ga uit van 75% kans op een echte koude winter(periode). De komende winter krijgt wel een karakter van vuil en grillig. Een winter met sneeuw en een winter met minstens één (langere) periode waarop we op schaatsen komen.

Elk jaar kom ik op 30 november of op 1 december (begin meteorologische winter) met mijn definitieve wintervoorspelling. Een wintervoorspelling waarin ik het weerbeeld van de herfst van dit jaar een grotere rol heb gegeven en ik heb de afgelopen jaren met elkaar vergeleken. Ik heb de voorspelling aangescherpt, een grotere kans op echt winterweer, in vergelijking met de voorlopige wintervoorspelling van eind oktober. Dus kouder. Minstens een echte winterperiode met voldoende vorst om op natuurijs te gaan schaatsen. En dat langer dan twee of drie dagen.

De komende winter zal ook soms vuil en grillig verlopen. Dit betekent vaak overlast voor het verkeer door sneeuw, ijzel, maar ook door stormachtig weer. Is het niet het een, dan is het wel het ander.

De winter begint al op te spelen in de komende decembermaand.

Piet Paulusma
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op do 30 nov 2017 - 16:34
Waarop baseert die Piet Paulusma dat precies? Klinkt volledig uit de lucht  gegrepen.

Wat de winter betreft, we hebben een erg dun maar mooi sneeuwtapijtje hier in de omstreken van Leuven, Vlaams-Brabant! Leuk om te zien.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op do 30 nov 2017 - 17:27
helaas is de winter weer volledig weg uit de pluimen, afgezien van één keertje nachtvorst vrijdag op zaterdag zijn de pluimen op korte en zelfs lange termijn weer volop herfst. het wordt weer afzien tot februari...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op do 30 nov 2017 - 18:12
Enkele sneeuwvlokjes en dat was het weer helaas. Er draait letterlijk de hele dag al neerslag in een rondje om ons heen haha.

Helaas niet veel soeps op LT  ???
Jammer gezien best redelijke signalen zoals neg. AO en NAO en een verzwakte poolwervel. Misschien dat dit later nog wat effect gaat hebben, laten we hopen ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op do 30 nov 2017 - 18:14
In oost vlaanderen ligt het tot 5cm op plaatsen. Hier in west vlaanderen enkel natte vlokken gezien.

Jammer dat de kaarten niet verbeteren wat betreft volgende week. (want het is in 1 dag wel heel veel verslecht in my opinion :(
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op do 30 nov 2017 - 19:01
zo het ineens negatief wordt zo kan het de andere dag weer een andere wending krijgen.. dat is nou typisch ons grillige zeeklimaatje... die sneeuw in Belgie was ook niet op deze schaal verwacht.. prachtige plaatjes al gezien op het web :o
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Energizer85 op do 30 nov 2017 - 20:47
Inderdaad... lekker de boel blijven volgen. Wie weet wordt t de komende dagen weer wat interessanter. Een echte WC blijft uit toch?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op do 30 nov 2017 - 21:48
zondagochtend sneeuw?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Bacci op do 30 nov 2017 - 22:04
Op LT weer kansen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 01 dec 2017 - 08:54
Volgens arpege kunnen we iniedergeval zaterdag avond tot zondag nacht van wat sneeuwval genieten, hoop toch weer eens vlokjes te zien.
(https://s2.postimg.org/x24m6k7ix/arpegeeur-2-54.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op vr 01 dec 2017 - 14:19
Waarom ziet de GFS pluim er zo gek uit? Geldt ook voor Nederland.

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.com%2F34erjfr.png&hash=54d756b9cc37647df6d41b67526d6b54a686f716)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op vr 01 dec 2017 - 14:39
@Lothiriel, wat vind je hier gek aan? Of bedoelde je ''te gek''. Want een terugkeer van de kou is geweldig!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: JerryL op vr 01 dec 2017 - 14:41
Citaat van: Gerard1995 op do 30 nov 2017 - 19:01
zo het ineens negatief wordt zo kan het de andere dag weer een andere wending krijgen.. dat is nou typisch ons grillige zeeklimaatje... die sneeuw in Belgie was ook niet op deze schaal verwacht.. prachtige plaatjes al gezien op het web :o

Inderdaad! Wanneer het vooruitzicht op kou in één run verpest kan worden, kan deze redelijkerwijs ook na één daaropvolgende run weer worden goedgemaakt. De spanning is bij enkele alweer om te snijden, dat is wel te lezen.

Je moet maar zo denken; als het niets wordt met de winter is dat vervelend, maar daarvoor is het bier uitgevonden. Lekker bockbiertje met een stukje wildvlees. Dan maar geen sneeuw. Geniet gewoon van wat anders!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 01 dec 2017 - 14:55
Citaat van: Lothiriel op vr 01 dec 2017 - 14:19
Waarom ziet de GFS pluim er zo gek uit? Geldt ook voor Nederland.

(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.om%2F34erjfr.png&hash=e4369588b98daac5d5c3a26f521eaa1cd21b89f8)
Ik heb het nooit helemaal begrepen maar ik weet wel dat het niet helemaal klopt zie de volgende 2 pluimen:
(https://s20.postimg.org/tg637cefx/rarepluim.png)
Deze 2 staan op het zelfde moment op weerplaza, de eerste die ik kreeg te zien was de rare (rechts) en na een keer te refreshen kreeg ik de goede te zien (links). Geen idee waarom het gebeurd maar die van 13:00 is incorrect, er zijn immers ook geen 2 runnen zo dicht achter elkaar. Hoe het precies in elkaar zit weet ik niet maar ik zie dit wel vaker.

EDIT: Overigens is GFS kwa sneeuwval weer een stukkie positiever 8 december staat de eerste sneeuwval al weer in de planning!
(https://s20.postimg.org/bxwmwg6bh/rart_17120812_17120106.gif)
EDIT2: Duitse weerdienst wetteronline.de komt tot dichtbij de nederlandse grens met code geel voor sneeuwval. Met een kleine verschuiving zou het oosten van nederland hier natuurlijk ook onder kunnen vallen.
(https://s20.postimg.org/nlqorfy5p/Unwetter_Deutschland_Schneefall.png)
(//)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op vr 01 dec 2017 - 14:57
Citaat van: Lothiriel op vr 01 dec 2017 - 14:19
Waarom ziet de GFS pluim er zo gek uit? Geldt ook voor Nederland

Dat ligt aan de site dit is de echte pluim. We gaan wss gewoon weer de kou in
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op vr 01 dec 2017 - 16:29
Lekker koud en grau, nu nog een sneeuwvolkje gauw. Lekker gluhwein en kakao ammaretto, wat heeft het weer toch voor ons in petto
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op vr 01 dec 2017 - 17:25
Arpege blijft volhouden dat in het hele land sneeuw valt van zaterdag op zondag, ben benieuwd!
(https://s20.postimg.org/s2o5asaml/arpegeeur-2-48.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op vr 01 dec 2017 - 17:45
Toch iets om in de gaten te houden. Gfs komt voor de 2e keer met een ondertrekkende laag. Meestal staat dit voor sneeuw
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op vr 01 dec 2017 - 17:48
Citaat van: winter67 op vr 01 dec 2017 - 17:45
Toch iets om in de gaten te houden. Gfs komt voor de 2e keer met een ondertrekkende laag. Meestal staat dit voor sneeuw

Momenteel wordt er regen berekent door de OPER bij dat laag. Te hoge temps op hoogte, wss ook nog andere factoren die niet goed zitten. (Maar kan nog evolueren naar beter, of naar slechter)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op vr 01 dec 2017 - 20:59
Hieronder geef ik een overzicht van de 500 hPa anomalieën voor oktober en november, vergeleken met gemiddeld koude en zachte winters (De Bilt). Het eerste deel is een herhaling van mijn bericht van pagina 10.

Oktober zeer koude winters (links) en koude winters (160 Hellmann of meer)

(https://i.imgur.com/htW5OlG.png)    (https://i.imgur.com/dbhY9bP.png)

Beide geven lage geo's voor West-Rusland. Alleen de zeer koude winters ook hogedruk voor Noord-West Europa.

Ter vergelijking geef ik nog even de oktober van dit jaar, rechts het gemiddelde patroon van zeer zachte winters (Hellmann <20).
(https://i.imgur.com/zOw0qSP.png)            (https://i.imgur.com/xQhfCXr.png)
Oktober dit jaar heeft zowel het laag van West-Rusland als het hoog boven Noord-West Europa, heeft dus veel overeenkomst met de zeer koude winters. Een belangrijk verschil met zeer zachte winters is het laag bij Spanje.
Merk tevens op de gemiddeld hogere geopotentiaal van het noordelijk halfrond, hierin is global warming merkbaar.

November zeer koud (meer dan 160 koudepunten) en 'gewoon' (100-160).

(https://i.imgur.com/ngPjcxR.png)     (https://i.imgur.com/8uod64a.png)

Zeer koude winters geven hoog boven Rusland, de anderen boven Alaska.

Hieronder toon ik het plaatje van november, geplukt van http://centaureaweather.com/weather-news/some-thoughts-on-the-european-winter/ (http://centaureaweather.com/weather-news/some-thoughts-on-the-european-winter/).
Het is een gemiddelde van 1-28 november. Het volledige plaatje is nog niet beschikbaar, maar zal niet sterk meer afwijken.

(https://i.imgur.com/N5ycWBb.png)

We zien een sterk positieve anomalie bij Alaska en verder een poolhoog dat over Groenland aansluiting heeft met een Atlantisch hoog. Lage druk boven Scandinavië  en de Hudsonbaai. Dit is een patroon dat goed overeenkomt met dat van de koude winters (100-160), maar sterk afwijkt van de zeer koude en strenge winters (Hellmann >100).
Als controle geef ik nog het gemiddelde van de bijzonder zachte winters (Hellmann <20).
(https://i.imgur.com/4rs6zIL.png)

Wat opvalt is dat de positieve anomalie op de Stille Oceaan, niet ver zuidelijk van de Aleoeten. Eigenlijk ligt de positieve anomalie november dit jaar iets te zuidelijk voor koud weer, maar verder heeft november 2017 bijzonder weinig gelijkenis met het zachte scenario.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: jornonweer op vr 01 dec 2017 - 22:32
Citaat van: gilleeesss op vr 01 dec 2017 - 17:48
Momenteel wordt er regen berekent door de OPER bij dat laag. Te hoge temps op hoogte, wss ook nog andere factoren die niet goed zitten. (Maar kan nog evolueren naar beter, of naar slechter)
toch ook even opletten met de wind, kan wel eens stevig worden in een groot deel van het land. en hier in het oosten is boven de 80 km/h al stevig.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Global warming op za 02 dec 2017 - 00:57
eerste decade van de winter gewoon te warm volgens alle berekeningen...waarom die twijfel?

Ik bedoel het niet cynisch maar een stuk realisme voorkomt veel teleurstellingen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op za 02 dec 2017 - 07:36
Wat een HEERLIJKE gfs pluim 00z gemiddelde zit bij 2.5 en zat leden rond of onder 0.

Maastricht nog fijner met gemiddelde van 0.

Sneeuwkansen nemen ook toe
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op za 02 dec 2017 - 08:18
Citaat van: Global warming op za 02 dec 2017 - 00:57
eerste decade van de winter gewoon te warm volgens alle berekeningen...waarom die twijfel?

Ik bedoel het niet cynisch maar een stuk realisme voorkomt veel teleurstellingen.

Altijd dat gepreek over realisme als iemand zich bezig wil houden met winterverwachtingen, zonder zinnige onderbouwing.
Het begin van realisme is het besef dat je een seizoensverwachting niet op kan hangen aan het temperatuurverloop van de eerste tien dagen van het seizoen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Harry de Hond op za 02 dec 2017 - 08:41
Citaat van: Global warming op za 02 dec 2017 - 00:57
eerste decade van de winter gewoon te warm volgens alle berekeningen...waarom die twijfel?

Ik bedoel het niet cynisch maar een stuk realisme voorkomt veel teleurstellingen.

Waaruit concludeer jij dat anderen niet realistisch zijn? En welke twijfel bedoel je?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op za 02 dec 2017 - 09:39
Citaat van: Global warming op za 02 dec 2017 - 00:57
eerste decade van de winter gewoon te warm volgens alle berekeningen...waarom die twijfel?

Ik bedoel het niet cynisch maar een stuk realisme voorkomt veel teleurstellingen.

Niet mee eens, de winter is net een dag oud dus we kunnen nog met geen enkele conclusie komen.. zeker niet vanwege die enorme schommelingen in de verwachtingen..
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: flyerke op za 02 dec 2017 - 10:42
dit heeft onze Belgische weerman Frank Deboosere te zeggen over de komende winter

WAT VOOR EEN WINTER KRIJGEN WE?

Vroeger was het eenvoudig. Armand Pien wist wat voor weer het de volgende dag zou worden. En als zijn voorspelling niet klopte, kon je nog altijd enkele weerspreuken bovenhalen en zelf weerman spelen. Het weer deed uiteindelijk zijn eigen zin, en iedereen schikte zich er naar.

Vandaag is dat helemaal anders. Als de bladeren vallen in de herfst wil iedereen onmiddellijk weten wat voor winter we gaan krijgen. En aangezien de vraag erg groot is, zijn er elk jaar dan ook een heleboel seizoensprognoses, soms heel algemeen, soms ook heel gedetailleerd. Het werk van weerprofeten? Of kan je wel degelijk een seizoen voorspellen?

ONZEKERHEID TROEF

Seizoensverwachtingen zijn in feite niets anders dan een heleboel weerberichten die worden samengevoegd. Met de huidige supercomputers kan je de toestand van de atmosfeer uitrekenen voor morgen, voor overmorgen, voor de volgende week, ja zelfs voor de volgende maanden. Het ziet er allemaal griezelig perfect uit, met heel kleurrijke kaartjes en digitale perfectie, maar natuurlijk zijn er grenzen.

We merken dat heel kleine onzekerheden in het weer na pakweg een week dikwijls uitmonden in weersituaties die compleet fout zijn. Chaos is al helemaal troef na drie weken.

Twee simulaties met verschillende computermodellen leveren voor de volgende dag meestal een heel gelijklopende weerprognose. Maar na een week is de onzekerheid soms al zo groot geworden dat de ene weercomputer je een gigantische storm voorspelt, terwijl je volgens de andere de hele nacht terrasjes kan doen.

DOORREKENEN

Het is dus geen goed idee om een computer op een dag individueel te laten doorrekenen hoe de winter er moet uitzien. Maar we zijn slim. En dus laten we gedurende veertien dagen die computer de toestand van de atmosfeer becijferen voor het volgende seizoen. Bedoeling is om na te gaan of er geen algemene trend zit in al de gegevens die we op die manier bekomen.

Stel dat we de hele maand november elke dag opnieuw de computer hebben laten doorrekenen hoe het weer er zal uitzien in december, januari en februari, dan kan dat misschien interessante resultaten opleveren. Als alle prognoses wijzen in de richting van een koude en sneeuwrijke winter, dan is dat misschien wel zo.

En dus zijn we de voorbije jaren bedolven onder allerlei voorspellingen gedaan met supercomputers en geavanceerde weermodellen die rekening hielden met oceaantemperaturen, luchtstromingen op grote hoogte, zeestromingen, ...

Het resultaat? Veel kaf, weinig koren. Elk jaar was er wel iemand die met zijn prognose de nagel op de kop sloeg. Maar elk jaar was het een ander computermodel dat de juiste seizoensvoorspelling deed. Elk jaar verscheen iemand anders op televisie om zijn grote gelijk uit te schreeuwen. Vergelijk het met de lotto. Er is altijd iemand die wint, maar het is altijd iemand anders.

VOORZICHTIG BLIJVEN

Bovendien moet je erg voorzichtig zijn met het interpreteren van seizoenvoorspellingen. Stel dat het ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) voor Europa een koude en natte winter verwacht. Op het eerste zicht lijkt dat belangrijk nieuws en het zal dan ook zeker de media halen.

Maar wat is de waarde van zo'n bericht? De koude Europese winter geldt immers voor een grote regio, van Dublin tot Ankara, van Helsinki tot Sevilla. De computer doet een uitspraak voor dit hele gebied. Probleem is dat we niet weten of de grote kou zich zal concentreren in de Balkan, in de Lage Landen, in het noorden van Scandinavië of in Spanje. Het is dus best mogelijk dat op het eind van het seizoen de Europese winterprognose juist was, maar dat we daar in Vlaanderen niets hebben van gemerkt.

Een (winters) voorbeeld. Eind 2005 waren er alarmerende berichten over de Siberische winter die hier zou toeslaan. Sommigen maakten zelfs al vergelijkingen met de gruwelijk koude februarimaand van 1956, toen de gemiddelde temperatuur in Ukkel MIN 6 graden bedroeg en het economisch leven grotendeels stilviel. En kijk, de winter haalde inderdaad fors uit in Oost-Europa, met honderden vriesdoden en spectaculaire tv-beelden. Zelfs in België lag de gemiddelde wintertemperatuur iets onder de normale waarde. Maar ik denk niet dat je de winter van 2005/2006 kon vergelijken met die van 1962/1963...

Dat is dan ook het nadeel van een seizoensvoorspelling: ze is erg algemeen, zowel in tijd als in plaats. Het kan best zijn dat de statistiek het bij het rechte eind heeft voor een heel continent. Maar als individuele weergebruiker ben je daar niks mee.

Prognoses die een sneeuwrijke winter voorspellen, zijn al helemaal onbetrouwbaar. Je hebt het ongetwijfeld zelf ook al meegemaakt: sneeuw is heel ongelijk verdeeld zelfs over een kleine oppervlakte als België.

Daarom hebben de nationale Europese weerinstituten enkele jaren geleden besloten om geen seizoensprognoses meer mee te delen.

TEGEN BETER WETEN IN....

Toch krijgen weermensen elk jaar opnieuw de vraag "wat voor winter we nu gaan krijgen". Als we dan heel voorzichtig aangeven dat je daar in feite geen antwoord op kan geven, volgt er hoongelach en ongeloof. Was er niet die Duitser die vorig jaar had gezegd dat het een Siberische winter zou worden? En er is toch dat succesvol Brits weerbedrijfje? Waarvoor hebben jullie dan al die computers? Wat hangen die satellieten daar boven dan te doen?

Ik denk dat hier wat nederigheid op zijn plaats is. Natuurlijk maakt de wetenschap vorderingen. Ja, we kunnen nu veel beter dan pakweg twintig jaar geleden een weersverandering aankondigen. Ja, we kunnen (vooral voor de tropen) soms heel algemene prognoses maken voor enkele maanden. Maar tegelijk beseffen we maar al te goed dat we nog een hele weg moeten afleggen.

De natuur blijft altijd verbazen. Weersystemen zijn zo ongelooflijk complex dat zelfs de krachtigste computers tilt slaan. Persoonlijk ben ik al blij als we in een stabiele situatie een 10 dagen-prognose voor het Belgische weer kunnen geven.

NASCHRIFT: de media blijven ons bestoken met allerhande "voorspellingen".
"De winter 2011/2012 wordt een horrorwinter."
"De zomer 2012 wordt een olympische zomer. Of een kwakkelzomer. Of een spookzomer."
"Pas in de laatste tien dagen van mei 2013 krijgen we eindelijk lenteweer. Maar dan wordt het wel meteen zomers met temperaturen tot 25 graden."
"De zomer van 2013 wordt de koudste in 200 jaar."
"De winter 2013/2014 wordt een horrorwinter die drie maanden zal duren. Het wordt de winter des doods."
"De zomer 2014 wordt heet en nat."
"De zomer van 2016 wordt atypisch."
"December 2017 wordt superkoud."
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Thijs op za 02 dec 2017 - 10:44
Er wordt zelfs sneeuw verwacht voor de regio Deventer tot in de vroege ochtend.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 02 dec 2017 - 11:32
GFS berekent wederom venijnig laagje volgende week vrijdag/zaterdag met sneeuw.
Laagje ligt nu iets noordelijker
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 02 dec 2017 - 11:36
Ook EC berekent dit laagje met sneeuw

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Snowfreak op za 02 dec 2017 - 11:51
hopen dat het uitkomt!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 02 dec 2017 - 11:54
Hirlam met mogelijk wat sneeuwval richting ZO NL

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op za 02 dec 2017 - 12:21
Ook arpege houdt vol met sneeuwval voor een groot deel van het land vannacht.
(https://s20.postimg.org/9h8tcl83x/arpegeeur-2-24_1.png)
Helaas zijn niet alle modellen het daar mee eens.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Arend op za 02 dec 2017 - 12:52
Citaat van: Joep op za 02 dec 2017 - 11:54
Hirlam met mogelijk wat sneeuwval richting ZO NL

Citaat van: TMCThomas op za 02 dec 2017 - 12:21
Ook arpege houdt vol met sneeuwval voor een groot deel van het land vannacht.
Helaas zijn niet alle modellen het daar mee eens.

EC wel.  :) Morgen hier in Twente wakker worden in een witte wereld?  :D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op za 02 dec 2017 - 13:35
Het wordt spannend wat er vanavond/vannacht gaat gebeuren. Een warmtefront gaat zich vanuit het noordwesten richting het zuidoosten bewegen. Deze warme lucht komt vervolgens in aanraking met de hardnekkige plaklaag van koude lucht die momenteel boven ons land hangt. Er zal neerslag gaan ontstaan, eerst in het noordwesten en dan oostwaards uitbreidend, later ook zuidwaards uitbreidend. De activiteit verschilt in de modellen, heel actief zal het warmtefront niet gaan worden. De meeste neerslag zal zich centreren in het oosten en noordoosten, de minste waarschijnlijk in het zuiden.

In welke vorm de neerslag gaat vallen dat gaat afhankelijk worden van veel factoren. De belangrijkste heb ik even hier opgesomd:
1. Het in stand houden van de koude plaklaag. Zo lang het mistig/bewolkt blijft zal de temperatuur slechts heel langzaam oplopen. Waarschijnlijk komt deze uiteindelijk overal rond of net iets boven het vriespunt uit. Er zal niet veel gaan veranderen met de temperatuur. Met het invallen van de avond kan deze mogelijk weer enkele tienden gaan zakken, zeker als er een lokale opklaring zou ontstaan. Voor eventuele gladheid is het zeer belangrijk wat de temperatuur gaat doen, het wordt kantje-boord: net wel, net niet onder het vriespunt.
2. Het instromen van warmere lucht op grotere hoogtes. Door de koude plaklaag ''glijdt'' de warme lucht langzaam bovenop de koude plaklaag, omdat warme lucht de eigenschap heeft om te stijgen. Het gevolg is dan dat er op enige hoogte een smeltlaag ontstaan: hier dringt de warme lucht door en zal de temperatuur boven 0 uitkomen. Je krijgt dan een luchtkolom waarbij de sneeuw eerst smelt door de smeltlaag en later weer onderkoeld raakt door de koude plaklaag. Je krijgt dan ijzel of ijsregen.
3. Het instromen van warmere lucht op neushoogte. Uiteindelijk als de wind aanlandig gaat worden, zal ook de koude plaklaag verdreven worden. Dan is de gehele luchtkolom weer boven 0 graden en heb je gewoon regen.

Het is dus een combinatie van deze drie factoren die bepaald of we regen, (natte)sneeuw of ijzel/ijsregen krijgen. Mocht er dus al neerslag vallen voordat de smeltlaag arriveert, dan krijgen we te maken met sneeuwval. Maar het kan ook zijn dat de temperaturen toch nog boven het vriespunt uit gaan komen en niet meer dalen. Dan krijgen we gewoon regen en heel misschien nog wat (natte) sneeuw vooraf. Het wordt dus vooral nowcasten en hopen dat zowel de temperatuur op neushoogte als op grotere hoogtes onder 0 blijft zo lang mogelijk.

Het KNMI waarschuwt wel alvast voor gladheid door sneeuw/ijzel voor alle provincies, behalve de kustprovincies (ZL - ZH - NH - FL - GR). Hier in de kustprovincies wordt de plaklaag door invloed van zee al eerder verdreven (begint nu al in het noordwesten).

Dan even nog iets, richting volgend weekend mogelijk opnieuw weer sneeuwkansen. Kort gezegd treedt er weer een blokkade op en vormt zich een lagedrukgebied gevuld met koude lucht ergens nabij Scandinavië. De stroming draait opnieuw naar NW en er wordt opnieuw koude lucht aangevoerd. We hebben afgelopen dagen gezien dat dit vooral in het binnenland van België heeft geleid tot enkele centimeters sneeuwval. Wat mij opvalt is dat GFS al redelijk zeker is met dit scenario en het model berekent zelfs al meer dan 50% kans op sneeuwval voor de gehele Benelux;
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017120206%2Fgraphe6_1000_493_107___.gif&hash=be1d81d05b242b6450e7dd18c817bf7211b62ef7)
Prikpunt Midden Nederland.

Voor deze termijn van bijna een week vind ik dat best hoge aantallen. Nu moeten we alvast een sprongetje in de lucht gaan maken, want het blijven immers computermodellen en de ENS van EC is er nog niet helemaal zeker van. Details vallen nu nog zeker niet te zeggen. Maar dit geeft wel aan dat er opnieuw kansen zijn voor een winterprik, nadat het er even wat slechter uitzag. Het is in elk geval al spannend om allemaal te volgen en ziet er al een stuk beter uit als december vorig jaar. Wordt zeker vervolgd...... ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter67 op za 02 dec 2017 - 14:22
Gfs voor de 2e run op rij. Met echt winterweer. Maastricht wederom gem van 0 en kans op sneeuwval benieuwd of ec en de andere modellen meedraaien. Het mooie is geen extreem lange termijn
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op za 02 dec 2017 - 17:18
GFS druppelt weer binnen en ziet er weer goed uit voor de sneeuwliefhebbers
(https://s20.postimg.org/hia2xud4d/rart_17120806_17120212.gif)
(https://s20.postimg.org/x51caro71/gfs-16-150.png)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op za 02 dec 2017 - 17:29
De nieuwste HARMONIE zit goed op de huidige situatie. Als we deze run volgen, dan wordt het ten oosten van lijn Groningen-Tilburg tijdelijk wit door #sneeuw. In de ochtend zal van de sneeuw niet veel meer over zijn, behalve in ZO. Daar verloopt de ochtend wit met sneeuwval.

weernl
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op za 02 dec 2017 - 17:57
En toch voor de opstart van de winter vond en vind ik dit al een hele geslaagde eerste echte winterdag.. uitsneeuwende mist vind ik 1 van de meest prachtige verschijningen die er zijn.. sommige plekken zijn echt nog mooi wit ervan gewordeb 8) nu nog wat echte sneeuwvlokken erbij vanavond en dan is mn wintercijfer een 10 vandaag ;D ;D

Sws leuk om te zien hoe deze site weer iets meer leven inblaast de laatste periode:)...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op za 02 dec 2017 - 18:22
Ja het is idd een mooi begin. En wat een leuke kaartjes voor volgende week. (Nuja, had t liever gehad ergens dieper in December omdat we dan meer kans op slagen hadden).

Hopelijk blijft het deze keer zo in de kaarten. Aan de pluimen te zien lijkt er wel op de nacht van donderdag/vrijdag verandering te komen in het 'warmere' weer dat we krijgen begin volgende week. *dreaming*
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op za 02 dec 2017 - 18:31
Citaat van: Global warming op za 02 dec 2017 - 00:57
eerste decade van de winter gewoon te warm volgens alle berekeningen...waarom die twijfel?

Ik bedoel het niet cynisch maar een stuk realisme voorkomt veel teleurstellingen.

Welke winter? Het is nog herfst..

Edit: oke 2e dag winter volgens de meteorologische methode :X
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op za 02 dec 2017 - 19:01
De neerslag die nu op de radar te zien is lijkt de grond niet te halen, het zou hier nu moeten zijn maar ik zie/voel niks. Wel is de temperatuur wat gestegen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op za 02 dec 2017 - 19:16
Citaat van: TMCThomas op za 02 dec 2017 - 19:01
De neerslag die nu op de radar te zien is lijkt de grond niet te halen, het zou hier nu moeten zijn maar ik zie/voel niks. Wel is de temperatuur wat gestegen.

Zutphen meld wel sneeuwvlokken :) tegelijkertijd ook mistig, raar :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op za 02 dec 2017 - 20:23
EC Oper is zeer goed. Oper berekent vanaf vrijdagmorgen meerdere malen fronten en buien in de vorm van winterse neerslag. Steeds vaker ook in de vorm van sneeuw. Volgens deze run komt de Oper dan met een aardig sneeuwdek in overigens heel West-Europa zowat (zie de kaart in de bijlage onderaan).

GEM is een van de weinige die op het moment een beetje tegenstribbelt met een geheel andere oplossing volgend weekend:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgem%2Fruns%2F2017120212%2Fgem-0-162.png%3F12&hash=d5b37da4290094d97d2d44dbb7d35c7b25d73930)

Ik durf nog niks met zekerheid te zeggen, maar ik vermoed dat komende vrijdag wel eens een serieuzere winterprik kan gaan vormen gezien de laatste GFS en EC runs. Misschien zelfs wel een aanzet voor een eerste echte winterse periode?? Nog niet te veel gaan bevestigen, de termijn is nog redelijk groot. Maar opnieuw: wordt zeer zeker vervolgd... ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jenkie op za 02 dec 2017 - 21:01
Het sneeuwt!!!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op za 02 dec 2017 - 21:26
droommodus naar 100% voor de periode vanaf donderdagavond/vrijdag voor de volgende week... zoals ie nu is teminste 8)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op za 02 dec 2017 - 22:16
Zoo dat is een mooie kaart voor volgende week vrijdag met een flinke laag sneeuw in een groot deel van het land.
Daarnaast vandaag de eerste Helmann punten in een groot deel van NL.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op za 02 dec 2017 - 22:39
Heel mooi kaartje heel noordwest Europa in de sneeuw :D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op zo 03 dec 2017 - 00:04
Op mijn eigen weerstation is het een ijsdag geweest! Volgens mij ook op enkele officiele KNMI weerstations, kan iemand dit bevestigen? (Website van KNMI werkt namelijk niet mee.) Helaas nog geen sneeuw gehad.

De nieuwe GFS run is wederom mooi!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op zo 03 dec 2017 - 09:21
Citaat van: TMCThomas op zo 03 dec 2017 - 00:04
Op mijn eigen weerstation is het een ijsdag geweest! Volgens mij ook op enkele officiele KNMI weerstations, kan iemand dit bevestigen? (Website van KNMI werkt namelijk niet mee.) Helaas nog geen sneeuw gehad.

Hier een kaartje met maximumtemperaturen. Inderdaad ook enkele KNMI-meetpunten hebben een ijsdag genoteerd. Dat kwam voor mij in ieder geval als een verrassing!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op zo 03 dec 2017 - 10:05
Eindelijk is de 500 hPa anomalie van november bekend:

(https://i.imgur.com/OscQPuk.png)

Ter vergelijking geef ik de patronen van zeer koude en strenge winters (links), koude (midden) en zeer zachte winters (rechts) in De Bilt.

(https://i.imgur.com/ngPjcxR.png)     (https://i.imgur.com/8uod64a.png)        (https://i.imgur.com/4rs6zIL.png)

November 2017 vertoont een sterke overeenkomst met de anomalie van de koude winters.

Nu kom ik tot een samenvatting voor de komende winter.

Bronnen van kennis voor een winterverwachting:
•   Fase van de QBO in combinatie met de zonne-activiteit (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.393.7345&rep=rep1&type=pdf (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.393.7345&rep=rep1&type=pdf))
Gunstig voor blokkades. http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654483.20 (http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654483.20)
•   Fase van de zonne-activiteit en NAO (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013JD021343/abstract)
De fase van daling van de zonne-activiteit is bijna voorbij. In tegenstelling tot de afgelopen vier winters nog maar een zwakke tendens voor een positieve NAO.
•   ENSO: soort van La Nina is van belang voor NAO. (https://www.researchgate.net/publication/271737956_Impacts_of_two_types_of_La_Nina_on_the_NAO_during_boreal_winter)
Huidige situatie is gunstig voor een negatieve NAO.
http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654483.200 (http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654483.200)
•   Sneeuwfactor volgens Cohen, met name de Snow Cover Extent boven Eurazië oktober. Snow Advance Index normaal.
Zwak signaal.
•   Oktober/november 500 hPa anomalie.
Grotere kans op te koude winter dan op een te zachte winter.
http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654483.260 (http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654483.260)
•   Numerieke modellen. Grote kans op een sterk zonale stroming, met een zachte winter. Het ECMWF laat ruimte voor een duikende straalstroom en geeft normale temperaturen. Aan de GLOSEA5 van het Metoffice wordt wel enige skill toegekend, de afgelopen winter bijvoorbeeld gaf het model wel een redelijk goede aanwijzing voor de algemene circulatie (https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/ens-mean (https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/ens-mean)). Het is ook interessant te kijken hoe de vernieuwde ECMWF het doet http://climate.copernicus.eu/s/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_egrr_mslp_3m?time=2017100100,1464,2017120100&type=ensm&area=area08 (http://climate.copernicus.eu/s/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_egrr_mslp_3m?time=2017100100,1464,2017120100&type=ensm&area=area08).
Dat wijkt af met een meer geblokkeerd patroon:
(https://i.imgur.com/ikre7iN.png)

Conclusies:
Empirische methode: Een grotere kans op een negatieve NAO en AO en dus op blokkades. Een grotere kans op onder normale temperatuur.
Numerieke methode: een grote kans op een zonale stroming, met boven normale temperaturen. Een uitzondering vormt het ECMWF.

Deze winter wijken de berekeningen van de modellen aanzienlijk af (met uitzondering van het ECMWF) van de conclusies van de empirische methode. Het is een goede casus om te kijken welke van de twee methodes het best presteert.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op zo 03 dec 2017 - 10:53
Spannend inderdaad om te kijken welke methode het best werkt, of dat ze misschien beide helemaal niet werken. Heb geen gegevens, maar naar mijn gevoel begint december zo redelijk normaal. Nu de eerste dagen aan de koude kant, volgende week even een warmere periode en richting het weekend weer een koelere periode. Geen extremen tot dusver in de verwachtingen; niet abnormaal koud of warm.

Vanochtend vroeg begon het ook hier lichtjes te sneeuwen bij een temperatuur onder 0. Echter bleef het niet liggen op de stoep en straat. Ik vermoed dat er nog veel warmte in de grond zit en dat de intensiteit te laag lag. Auto's, gras, daken e.d. kleurden wel mooi wit. Net ging de sneeuw over in ijsregen en nu nog een beetje ijzel. Gezien de wegdektemperatuur dus niet drastisch laag is, verwacht ik door de ijzel hier ook geen uitgebreide gladheid. Momenteel begint de sneeuw al een beetje te smelten bij een luchttemperatuur van -0.4 graden.

Samengevat dus een klein prikje met tijdelijk een sneeuwdek voornamelijk in delen van België en een ijsdag op verschillende plekken in het binnenland van de Benelux. Nu dan even wat zachter, maar richting vrijdag nieuwe kansen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op zo 03 dec 2017 - 10:57
Op Mont-Rigi op 670m hoogte is de temperatuur vannacht gedaald tot -10, da's ook lekker fris.

Jammer van de warme bovenluchten, anders hadden we nu weer eventjes een mooi sneeuwtapijtje. In ieder geval heb ik al wat winter mogen aanschouwen hier, dus ben wel blij. Nu hopen dat we snel wat zon krijgen, die regen is maar niks :P.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Tuinprins op zo 03 dec 2017 - 10:58
Nieuwe kansen inderdaad maar laten we realistisch blijven. De wind blijft in de (zuid)westhoek zitten en daar komt bij mij weten de echte winter niet vandaan. De voorspelde sneeuw zal vermoedelijk natte drabsneeuw zijn.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Franky46 op zo 03 dec 2017 - 11:13
Inderdaad kwakkelweer met natte drab als je erin gaat staan tot je enkels nat bent pfff  het moet ook overdag licht vriezen met een oostenwind erbij en dat 2 weken lang wie weet jan feb .....
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 03 dec 2017 - 11:24
Sneeuwweekend wederom op de kaarten

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 03 dec 2017 - 11:27
Operationele uitvoer ECMWF oogt wederom vorstig op de lange termijn.

Kaartje Jan Visser
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op zo 03 dec 2017 - 11:32
Citaat van: Franky46 op zo 03 dec 2017 - 11:13
Inderdaad kwakkelweer met natte drab als je erin gaat staan tot je enkels nat bent pfff  het moet ook overdag licht vriezen met een oostenwind erbij en dat 2 weken lang wie weet jan feb .....

Dus het is enkel winter als het én sneeuwt, én vriest én oostenwind en dat voor 2 weken lang? Dat zijn nogal eisen voor landjes met zeeklimaat zoals NL en BE... Er zit potentie in om een langere winterse periode te krijgen, en met gesloten sneeuwdek is altijd meer mogelijk qua temperatuur. Ik denk dat we met de huidige vooruitzichten niet mogen klagen. Vorig jaar keken we nu aan tegen een ellendig lange WC die maar niet wou ophouden, als ik het me goed herinner.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op zo 03 dec 2017 - 12:06
Citaat van: Lothiriel op zo 03 dec 2017 - 11:32
Dus het is enkel winter als het én sneeuwt, én vriest én oostenwind en dat voor 2 weken lang? Dat zijn nogal eisen voor landjes met zeeklimaat zoals NL en BE... Er zit potentie in om een langere winterse periode te krijgen, en met gesloten sneeuwdek is altijd meer mogelijk qua temperatuur. Ik denk dat we met de huidige vooruitzichten niet mogen klagen. Vorig jaar keken we nu aan tegen een ellendig lange WC die maar niet wou ophouden, als ik het me goed herinner.

Idd december 2017 scoort nu al beter.. vorig jaar was het hopeloos... elke keer zouden er kansen komen op ultralange termijn maar zodra de middellange termijn er bij kwam bleef die verrekte WC maar doorblazen..... trieste boel toen en gelukkig een groot contrast met deze december tot nu toe.. en wat ons nu laat aanzien ook met oog op volgend weekend:)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hills89 op zo 03 dec 2017 - 13:05
Het is winter wonderland hier in de ardennen.. ;D ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op zo 03 dec 2017 - 15:53
Ik heb een vraag aan Wghstrfg (is dat je echte naam? ;D )

't Is allemaal best interessant wat je laat zien in je kaarten, hoe de verschillende bovenluchten in de verschillende maanden zich verhouden t.o.v. normaal in zachte of koude winters. Maar hoe groot is de spreiding hierin? Dan is het allemaal wat beter in perspectief te plaatsen als de bovenluchten van november overeenkomen met het gemiddelde voor koude winters. Anders zegt dat niet zo veel natuurlijk.

Edit: hieronder een uitdraai van run nr. 22 van ECMWF, dat is zeker niet verkeerd!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op zo 03 dec 2017 - 17:22
Citaat van: GeneralDuke op zo 03 dec 2017 - 15:53
Ik heb een vraag aan Wghstrfg (is dat je echte naam? ;D )

't Is allemaal best interessant wat je laat zien in je kaarten, hoe de verschillende bovenluchten in de verschillende maanden zich verhouden t.o.v. normaal in zachte of koude winters. Maar hoe groot is de spreiding hierin? Dan is het allemaal wat beter in perspectief te plaatsen als de bovenluchten van november overeenkomen met het gemiddelde voor koude winters. Anders zegt dat niet zo veel natuurlijk.

Edit: hieronder een uitdraai van run nr. 22 van ECMWF, dat is zeker niet verkeerd!


Is wel een leuk onderzoek dat hij doet natuurlijk.

& die kaartjes, betalend neem ik aan? Of waar kan je die vinden (a) Is wel een leuk plaatje (ookal lig ik in het gebied waar het minst zou liggen, het is en blijft een prachtkaart. Maar is nog heel ver weg
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Marsel op zo 03 dec 2017 - 18:13
Hoewel ik dit verschrikkelijk grauwe dooiweertje verafschuw was de passage van het KF aan de grond toch wel een aardige ervaring vanmiddag. Het systeem viel hier met name op doordat er eventjes een buitje viel, de wind ruimde en er langs de windsprong plots een bank rafelige St werd gevormd. De basis vermoedelijk nog geen 200ft, raakte bijna de grond op sommige momenten. Je zag als het ware hoe de koude laag nabij het oppervlak werd 'opgeschept' en afgevoerd. Na passage was het alsof de gordijnen open gingen: het zicht liep plotseling op, de wolkenbasis werd hoger en het daglicht deed weer z'n intrede. Blijft in de winter overigens altijd een rare gewaarwording dat het na een KF aanmerkelijk zachter kan zijn (hogere T & en Td) tov de waterkou in de warme sector.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op zo 03 dec 2017 - 18:21
Hier wil het nog niet zo vlotten met de instroom van warme lucht. Het is en blijft de hele dag al druilerig en we zitten momenteel op 1.5 graden, tevens ook de maximumtemperatuur van deze dag op het moment. Fris!

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op zo 03 dec 2017 - 18:44
Citaat van: Armand op zo 03 dec 2017 - 18:21
Hier wil het nog niet zo vlotten met de instroom van warme lucht. Het is en blijft de hele dag al druilerig en we zitten momenteel op 1.5 graden, tevens ook de maximumtemperatuur van deze dag op het moment. Fris!

Inderdaad, zelfde verhaal hier. Gisteren werd 6 à 8 graden voorspeld door het KMI voor vandaag, nu zitten we aan 1,3 in Brussel, hier is het nog ietsje frisser. Zal vannacht wel opwarmen vermoed ik, maar toch. Zeker niet veel warmer vandaag dan gisteren.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op zo 03 dec 2017 - 18:51
GFS 12z is ook weer best goed te noemen. In de loop van vrijdag lijkt er weer polaire lucht binnen te stromen met als gevolg winterse buien. Hoeft dus niet direct overal een pak sneeuw te betekenen, maar lokaal kan er wel een sneeuwdekje vormen. Dit blijft allemaal heel lastig voorspelbaar met buien. De GFS pluim voor Midden NL ziet er dan ook aardig uit:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017120312%2Fgraphe6_1000_485_109___.gif&hash=ba206a77123007c77048c3102181aae62125acd1)
Zie vooral die toch wel erg hoge sneeuwkans voor deze termijn, het loopt steeds iets op.

De pluim voor Zuidoost NL ziet er nog wat beter uit:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles7.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgens%2Fruns%2F2017120312%2Fgraphe6_1000_501_172___.gif&hash=3966f7dcffa414e28774abbde836cf7da3353131)
Op termijn ook weer grote onzekerheid, dat valt ook op.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 03 dec 2017 - 21:03
De eerste kou wordt uitgeluid, de volgende is al weer in zicht.

De afgelopen week bracht de eerste tekenen van de winter. Met enige nachten vorst, tot matige vorst in het zuiden zaterdagochtend, sneeuwval en gisteren in een strook over het land ook een ijsdag, dus maxima die niet boven het vriespunt kwamen. Het zachte weerjaar tot nu heeft dus effect op het zeewater, maar ook op de bodemtemperaturen. Gisteren zag je fraai dat in de loop van de dag de bodem nat werd, terwijl de bomen nog berijpt waren. Gevolg van een overvloed aan bodemwarmte. Maar zo'n koudere periode heeft grote effecten. Gisteren las ik van een Belgische weeramateur die de martieme gegevens bijhoudt van een boei 30 km uit de Belgische kust, dat de afgelopen 7 dagen de temperatuur van het zeewater met 1.5 C is afgenomen, dit is volgens zijn ervaring het hoogst haalbare in een periode van 'n week.
En bij de eerste koudere periode hoort ook een geslaagde dooiaanval. Omdat hogedruk zich de komende dagen verplaatst van het westen van UK naar Frankrijk (zie 1e kaart) is bij ons de aanvoer meer W/NW, wordt zachtere lucht op hoogte aangevoerd, en merken we aan de bodem gelijk weer de effecten van het zeewater, de minima liggen tot en met donderdag op 5 C of hoger, de maxima 7-9 C, enkele graden boven de normale 6 C dus.
Hoewel deze periode de bewolking zal overheersen valt er weinig of geen regen.
Donderdag verandert dit beeld, vanuit het zuidwesten nadert dan een frontensysteem, er gaat regen vallen en de wind neemt ook sterk toe. Vrijdag (2e kaart)is het systeem dan boven het zuidwesten van Scandinavie aangekomen, tegelijkertijd opnieuw drukstijgingen ten westen. Bij ons hierdoor weer instroom van koude polaire luchtsoorten, met veelvuldig winterse buien en maxima op vrijdag niet niet meer aan de 5 C zullen komen.
Dit weertype en patroon staat ook voor volgend weekend en het begin van de daaropvolgende week (zie 3e kaart) op het programma. Het blijft daarom koud, lichte vorst in de nacht en ochtend en overdag 2-5 C, met dagelijks kansen op sneeuwval. Er verschijnen zelfs af en toe modeloplossingen die het tegen die tijd tot een heuse sneeuwstorm laten komen.
Opnieuw interessante vooruitzichten dus, met op de zeer lange termijn vooruit (zo halverwege de maand) wellicht nóg interessantere als we in de modellen signalen zien van noordelijke hogedruk dat zich via Scandinavie zuidwaarts wil gaan uitbreiden.

ronald de wildt
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op zo 03 dec 2017 - 21:17
EC 12 komt wederom met laagje ten noorden van NL met sneeuwkansen vrij/za

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op ma 04 dec 2017 - 00:07
Citaat van: gilleeesss op zo 03 dec 2017 - 17:22
& die kaartjes, betalend neem ik aan? Of waar kan je die vinden (a) Is wel een leuk plaatje (ookal lig ik in het gebied waar het minst zou liggen, het is en blijft een prachtkaart. Maar is nog heel ver weg

Op kachelmannwetter.de zijn de EC-kaartjes gratis.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Wghstrfg op ma 04 dec 2017 - 10:17
Citaat van: GeneralDuke op zo 03 dec 2017 - 15:53
Ik heb een vraag aan Wghstrfg (is dat je echte naam? ;D )

't Is allemaal best interessant wat je laat zien in je kaarten, hoe de verschillende bovenluchten in de verschillende maanden zich verhouden t.o.v. normaal in zachte of koude winters. Maar hoe groot is de spreiding hierin? Dan is het allemaal wat beter in perspectief te plaatsen als de bovenluchten van november overeenkomen met het gemiddelde voor koude winters. Anders zegt dat niet zo veel natuurlijk.

Om de waarde van de anomalieën te kunnen inschatten, kun je gebruik maken van de berekeningen voor winters van vóór 1901. Daar heb ik ook even naar gekeken.
Hieronder de anomalieën voor oktober (links) en november (rechts) De Bilt (Utrecht) voorafgaand aan winters met een gemiddelde temperatuur <0,6, tweede helft 19e eeuw.

(https://i.imgur.com/bRAqThq.png)   (https://i.imgur.com/DblzcvW.png)

Ter vergelijking de zeer koude winters van vanaf 1901:

(https://i.imgur.com/htW5OlG.png)    (https://i.imgur.com/ngPjcxR.png)

Beiden kennen een hoog noordwest van Europa in oktober en een duikende straalstroom in november. Maar geen Alaskahoog in november, zoals dit jaar.

De significantie is tevens af te lezen aan de spreiding van de anomalie, maar voor een exacte benadering van de betekenis van de kaartjes zal ik met gridpunten moeten gaan werken. Dan kan ook een correlatiecoëfficiënt bepaald worden. Daarmee wil ik mij voorafgaand aan het volgende winterseizoen bezig gaan houden. Voorlopig moet ik volstaan met het geven van een aantal voorbeelden van extreme en dus erg representatieve winters, waar je uit de variatie een algemene indruk kunt krijgen van de betekenis van de gemiddelden. Je ziet bijvoorbeeld  dat 1956 minder goed past in het algemene plaatje.

Een aansprekend voorbeeld, oktober en november 1962, voorafgaand aan de strenge winter van 1963.

(https://i.imgur.com/VGflbM6.png)     (https://i.imgur.com/o6KiXgh.png)

Nog een sample, voorafgaand aan 1942:

(https://i.imgur.com/gBQlf78.png)     (https://i.imgur.com/IMaqTuB.png)

Ten slotte oktober en november 1955:

(https://i.imgur.com/JHhX2Sb.png)     (https://i.imgur.com/hlZ07u3.png)

De kaarten hierboven zijn te vinden op:
https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/plot20thc.v2.pl (https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/plot20thc.v2.pl)
https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/printpage.pl (https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/printpage.pl)
en voor iedereen vrij toegankelijk :).
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op ma 04 dec 2017 - 17:44
Interessante run van GFS12z Oper, het berekent allerlei afsnoerende laagjes waarbij de exacte positie natuurlijk allesbepalend voor de neerslagsoort wordt. De Oper heeft nu 3 afsnoerende laagjes redelijk snel achter elkaar berekent:
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017120412%2Fgfs-0-144.png%3F12&hash=f38ec6353c63d62761c9421038bb220ba4261710)
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017120412%2Fgfs-0-180.png%3F12&hash=0549655dc597e0e7b51c11e8a12254cfb4036841)
(https://www.meteo-service.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmodeles.meteociel.fr%2Fmodeles%2Fgfs%2Fruns%2F2017120412%2Fgfs-0-240.png%3F12&hash=0c4e5781a7e7ce60cc325543448f889a4aa22048)

Eens kijken of dit patroon van afsnoerende laagjes zich door gaat zetten, in de GEM 12z is trouwens iets soortgelijks terug te vinden.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op ma 04 dec 2017 - 18:31
Citaat van: Armand op ma 04 dec 2017 - 17:44
Interessante run van GFS12z Oper, het berekent allerlei afsnoerende laagjes waarbij de exacte positie natuurlijk allesbepalend voor de neerslagsoort wordt. De Oper heeft nu 3 afsnoerende laagjes redelijk snel achter elkaar berekent:


Eens kijken of dit patroon van afsnoerende laagjes zich door gaat zetten, in de GEM 12z is trouwens iets soortgelijks terug te vinden.

Ja, GFS control gaat eigenlijk voor hetzelfde scenario. (Ik hoop vooral op een pakje sneeuw, met daarnaa een blokkade zodat we niet na 3 dagen die sneeuw weer als water zien verschijnen) Maargoed, het is nog ver
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op ma 04 dec 2017 - 18:52
haha, betere start met zulke mooie sneeuwkaarten kan ik niet wensen voor het begin van de prille 2017-2018 winter 8) 8) 8)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op ma 04 dec 2017 - 20:17
Iemand die raad weet met ECMWF?? Kvind de runs nogal anders dan GFS. ? (qua hogedruk bij groenland)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Harry de Hond op ma 04 dec 2017 - 20:29
Citaat van: gilleeesss op ma 04 dec 2017 - 20:17
Iemand die raad weet met ECMWF?? Kvind de runs nogal anders dan GFS. ? (qua hogedruk bij groenland)

Is alleen de oper  straks alle lijntjes even kijken? Zeg ik met mn boerenverstand hoor. ????
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Weerextrem op ma 04 dec 2017 - 20:31
Citaat van: gilleeesss op ma 04 dec 2017 - 20:17
Iemand die raad weet met ECMWF?? Kvind de runs nogal anders dan GFS. ? (qua hogedruk bij groenland)

ECWMF kiest voor andere input, daarom ook wat anders!, wellicht morgenavond nieuwe input. (dan is de hoog bij ons verdwenen)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op ma 04 dec 2017 - 21:31
Als het maar weer niet zoiets wordt dat op t laatste moment alles slechter wordt :D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op di 05 dec 2017 - 12:14
Hehe, eindelijk werkt de site weer :)

Ziet er ineens een stuk minder goed uit tho. Jammer

***Edit: We zijn er mee bezig***
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Kwadrant op di 05 dec 2017 - 12:38
Paniek voetbal weer ? :o :o :o
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: maxzz op di 05 dec 2017 - 13:02
Zondag sneeuw? 't is nog een beetje vroeg om dit aan te nemen, maar het zou een mooie start van de winter zijn. En dan maar kijken hoe Kerst en Nieuwjaar verlopen  :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op di 05 dec 2017 - 13:18
komend weekend gaat de winter definitief doorstoten. het wordt koud en wit.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jenkie op di 05 dec 2017 - 13:39
Citaat van: dennis089 op di 05 dec 2017 - 13:18
komend weekend gaat de winter definitief doorstoten. het wordt koud en wit.

Daar hou ik je aan  :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op di 05 dec 2017 - 13:55
Donderdag op vrijdag mogelijk al beetje (natte) sneeuw
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op di 05 dec 2017 - 13:56
EC 00 is erg optimisctisch wat betreft de sneeuw van zo/ma

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: lans op di 05 dec 2017 - 14:08
De nieuwe gfs  pluim weer mooi.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: jandeventer op di 05 dec 2017 - 15:18
Ik hoop dat t witte goud gaat vallen,maar lees op diverse fora mee,en daar zijn de meningen net als de pluim heel divers in,sneeuw/natte drek/regen.als ik deze vergelijk met de temperaturen zijn de laatste 2 opties t meest waarschijnlijk welke later op de dagen in de avond op sommige plaatsen t wit kan worden maar deze ook weer als sneeuw voor de"zon" regen verdwijnen?
Hoop dat ik t verkeerd interpreteer want ja ik wil zeker wel winter
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op di 05 dec 2017 - 15:46
Ja is wel zonde dat het afgelopen tijd zo koud was met warme bovenluchten en dan dat we nu het omgekeerde scenario krijgen :P.

Hopen dat het uiteindelijk ongeveer goed valt, maar dat zullen we dus moeten zien. Benieuwd naar de nieuwe pluimpjes/kaartjes.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 05 dec 2017 - 16:08
Ik vind het er niet heel slecht uitzien. Het wordt geen winterinval zo lijkt het, maar (natte) sneeuw is op meerdere dagen mogelijk  (vrijdag t/m maandag lijkt al redelijk zeker). Ook hier zal het niet overal een gesloten en mooi "droog" sneeuwpakket zijn, maar ik geniet tegenwoordig al van alle kleine beetjes ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Extremissimorum op di 05 dec 2017 - 16:37
Belangrijk is het on te beseffen dat de 'sneeuw' in de berekeningen niet per se droge sneeuw is; ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat minstens de helft, en waarschijnlijk veel meer, van de sneeuw in natte vorm zal vallen, simpelweg omdat het niet koud genoeg wordt daarvoor.

Dit maakt de situatie uiteraard niet minder interessant: genoeg kansen aanwezig, en het staat er al heel lang in, en we komen steeds dichterbij de termijn. En ook belangrijk: mocht er sneeuw vallen, kan de pluim een stuk kouder uitvallen dan hij nu is, mogelijk tot 5 graden kouder dan aangegeven. Dat heb ik al eerder gezien, in het meest extreme geval in 2012, toen het plaatselijk -20 of nog kouder werd, waar een temperatuur van niet kouder dan -15 verwacht verwacht werd. Overigens zijn de ijsdagen nog altijd niet uit de pluim, wat duidt op die mogelijke mini-winter, afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw(val). Toegegeven, in 2012 was er een échte vorstperiode, en dat zit er nu zeker (nog) niet in, maar dit biedt al meer hoop dan wat we jaren gezien hebben, ook voor NW-Nederland!  ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Energizer85 op di 05 dec 2017 - 16:39
Citaat van: Armand op di 05 dec 2017 - 16:08
Ik vind het er niet heel slecht uitzien. Het wordt geen winterinval zo lijkt het, maar (natte) sneeuw is op meerdere dagen mogelijk  (vrijdag t/m maandag lijkt al redelijk zeker). Ook hier zal het niet overal een gesloten en mooi "droog" sneeuwpakket zijn, maar ik geniet tegenwoordig al van alle kleine beetjes ;)

Inderdaad... ziet er zeker niet slecht uit. Veel sneeuw in de verwachting en ja, afwachten hoe en hoeveel er precies valt. Hopelijk gaan de fijnmazige modellen ons hier straks mee helpen. Het is sws een interessante set-up. En in de loop van het weekend zal er meer duidelijk worden over het vervolg. Ik ben al blij dat de sneeuwkansen de afgelopen dagen in de kaarten zijn blijven staan.... dit is de laatste jaren juist vaak verdwenen met het dichter bij komen van de periode. Tevens is de pluim sws aan de lage kant voor een langere periode met ook nog een behoorlijk aantal leden die voor (nog) koudere temperaturen gaan.

Laten we vooral afwachten hoe het gaat lopen en genieten van de waarschijnlijk pittige winterse (sneeuw) buien die in de extreem koude polaire bovenluchten gaan ontstaan op vrijdag en zaterdag.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Bacci op di 05 dec 2017 - 17:10
25 November 2005 (zolang geleden alweer?) verwachting was regen voor heel het land (wel kans op natte sneeuw geloof ik?), zelfs op dezelfde dag was de verwachting hetzelfde gebleven, tijdje later dik pak sneeuw in het oosten. Zo zijn er nog genoeg voorbeelden van zulke situaties die beter of slechter uitvallen op het moment zelf.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: hesselsjoerd op di 05 dec 2017 - 17:19
Het is me nog niet helemaal duidelijk in welke vorm de buien vallen. De ene zegt dat alle waarden in orde zijn voor vaste neerslag en op bijvoorbeeld weer.nl hebben ze het over een smeltlaag van 400m. Iemand die het wel weet?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: sneeuw040 op di 05 dec 2017 - 17:21
In ieder geval een leuk vooruitzicht aankomend weekend. Ik denk dat de verschillen wel is erg groot kunnen worden in nederland. Zuidoost hoek lijkt me het koudst, hoe de voorspellingen op dit moment zijn.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op di 05 dec 2017 - 17:39
Citaat van: hesselsjoerd op di 05 dec 2017 - 17:19
Het is me nog niet helemaal duidelijk in welke vorm de buien vallen. De ene zegt dat alle waarden in orde zijn voor vaste neerslag en op bijvoorbeeld weer.nl hebben ze het over een smeltlaag van 400m. Iemand die het wel weet?

Ik kan geen soundings vinden van EC (iemand?), maar GFS laat idd een iets warmere laag net boven het oppervlak zien. Als het even doorregent/-sneeuwt kan het wel even wit worden maar ik vermoed dat het te warm is om echt te laten liggen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Global warming op di 05 dec 2017 - 17:58
Iets kouder dan de modellen en we hebben 20cm droge sneeuw. Zelfs een winterhater kan zich daarop verheugen.
Maar als de modellen zo blijven zie ik vervelend weer. Guur,nat,soms even wit en dan smeltende drap.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Armand op di 05 dec 2017 - 18:19
Citaat van: hesselsjoerd op di 05 dec 2017 - 17:19
Het is me nog niet helemaal duidelijk in welke vorm de buien vallen. De ene zegt dat alle waarden in orde zijn voor vaste neerslag en op bijvoorbeeld weer.nl hebben ze het over een smeltlaag van 400m. Iemand die het wel weet?

De neerslagsoort voor de buien is nu eenmaal ook het moeilijkst te bepalen. Als we vrijdag en zaterdag in de polaire lucht terecht gaan komen dan zal de sneeuwvalgrens een val naar beneden maken, maar inderdaad niet geheel tot grondniveau komen. Door aanvoer vanaf zee blijft de temperatuur overdag wel boven 0, maar echt warm zal het niet worden. Ik vermoed dat de neerslagvorm vooral hagel en natte sneeuw zal zijn. Mocht er een bui in de ochtend of avond/nacht vallen, dan is droge sneeuw ook zeker mogelijk.

Ook door verhoogde intensiteit kan de neerslag overgaan in (droge) sneeuw. Dit komt door een natuurkundig fenomeen: Als een sneeuwvlok wil smelten tot een regendruppel, dan kost dit (gek genoeg) een hele kleine hoeveelheid energie. Deze energie wordt onttrokken van de omgeving in de vorm van warmte. Als we puur en alleen naar 1 sneeuwvlok kijken die omlaag valt en smelt, dan kost dat dus een heel klein beetje energie in de vorm van warmte. De temperatuur op het moment van smelten zal dan een hele kleine fractie dalen.
Stel nu voor dat er heel veel sneeuwvlokken vallen en smelten (tijdens een intensieve bui), dan wordt er in verhouding veel meer warmte onttrokken van de omgeving (vanwege de energie die dus nodig is voor het smeltproces). Hierdoor zal de temperatuur tijdens zo'n intensieve bui nu wel meer dalen, waardoor de sneeuwvalgrens automatisch ook verder daalt en zo mogelijk tot aan de grond zelfs.

De timing van de buien alsook de intensiteit is dus heel belangrijk. Daar kan men nu moeilijk iets over zeggen dus blijft het afwachten. Het kan allemaal alsnog bij natte sneeuw blijven, maar we kunnen ook verrast worden door centimeters sneeuw. Niemand die het nu kan voorspellen.

Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 18:33
Jammer dat het Lagedrukgebied zo noordelijk zit voor donderdag/vrijdag. En ik zie er nog steeds geen lijn in in alle modellen samen... Wss gewoon weer 1 grote fail wbt de winter voor deze week
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Energizer85 op di 05 dec 2017 - 18:40
GFS is weer prima. Sneeuw vanaf vrijdagochtend tm zaterdag
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 18:42
Citaat van: Energizer85 op di 05 dec 2017 - 18:40
GFS is weer prima. Sneeuw vanaf vrijdagochtend tm zaterdag

voor NL ziet het er wel nice uit, voor de Belgen iets minder
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op di 05 dec 2017 - 18:43
Citaat van: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 18:33
Jammer dat het Lagedrukgebied zo noordelijk zit voor donderdag/vrijdag. En ik zie er nog steeds geen lijn in in alle modellen samen... Wss gewoon weer 1 grote fail wbt de winter voor deze week

Ik zie geen redenen om de winter nu al weer af te knallen, kom op... geniet een beetje van de mooie kaarten die ons voorgeschoteld worden, en ja al valt het uiteindelijk tegen, we hebben weer eens voorpret en dat is ook wat waard ;) ;)

En vergeet die sneeuwverrassing van vorige week ook niet... was ook niet helemaal verwacht...:)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 19:06
Citaat van: Gerard1995 op di 05 dec 2017 - 18:43
Ik zie geen redenen om de winter nu al weer af te knallen, kom op... geniet een beetje van de mooie kaarten die ons voorgeschoteld worden, en ja al valt het uiteindelijk tegen, we hebben weer eens voorpret en dat is ook wat waard ;) ;)

En vergeet die sneeuwverrassing van vorige week ook niet... was ook niet helemaal verwacht...:)

Daarom dat ik zei: Deze week. Ik hoop gewoon niet dat t weer een winter wordt met enkel voorpret


edit: op ultra LT laten ze nu meer hogedruk zien rond scandinavie. Maarja, voorpret
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op di 05 dec 2017 - 19:09
EC komt nu al drie runs met aardige kaarten voor de nacht zo/ma, met toch zo'n 10 cm in 6 uur (prikpunt Oost-NL). 2m-temperatuur rond de 0/+1, op 925 hPa rond de -2. Blijft spannend!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op di 05 dec 2017 - 19:57
Citaat van: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 19:06
Daarom dat ik zei: Deze week. Ik hoop gewoon niet dat t weer een winter wordt met enkel voorpret


edit: op ultra LT laten ze nu meer hogedruk zien rond scandinavie. Maarja, voorpret

Ik begrijp je wel.. na jaren van veel teleurstelingen is het ook niet verkeerd om een beetje terughoudend te zijn.. t zou alleen wel zo mooi zijn als gewoon de hele benelux nou eens wit ging kleuren..

Verder maar wat blij dat die sneeuw er nu zo standvastig erin blijft zitten.. nog maar 48 uur wachten en we weten al veel meer.. spannend 8) 8)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Flippie Flink op di 05 dec 2017 - 20:00
Kijk vooral eens op weerpluimen.nl!
Ik kwam deze site onlangs tegen, er wordt deze weken zowat uurlijks een verbetering of uitbreiding toegepast!
Ik hoef geen hele PluimTrend meer te maken, zie de performance op deze site.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 20:19
Ik zie leuke kaarten van EC zondag, maar worden die leuke sneeuwkaarten niet beetje overroepen aangezien de neerslag wss toch overgaat in regen door te hoge bovenluchten ?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op di 05 dec 2017 - 20:34
Citaat van: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 20:19
Ik zie leuke kaarten van EC zondag, maar worden die leuke sneeuwkaarten niet beetje overroepen aangezien de neerslag wss toch overgaat in regen door te hoge bovenluchten ?

Zeker de sneeuw van zondag, die wordt door veel regen gevolgd in de nacht. Maargoed, als in de avonduren 10 cm sneeuw valt is dat toch niet mis.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 21:18
Citaat van: GeneralDuke op di 05 dec 2017 - 20:34
Zeker de sneeuw van zondag, die wordt door veel regen gevolgd in de nacht. Maargoed, als in de avonduren 10 cm sneeuw valt is dat toch niet mis.

Het is wel mooi ja, alleen heb je er weinig aan. Maargoed, ik denk dat door de situatie vrijdag veel kan veranderen nog
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Energizer85 op di 05 dec 2017 - 21:24
Citaat van: gilleeesss op di 05 dec 2017 - 21:18
Het is wel mooi ja, alleen heb je er weinig aan. Maargoed, ik denk dat door de situatie vrijdag veel kan veranderen nog

Zondag is nog een eind weg. Het laagje moet iets zuidelijker... als dat gebeurd ziet t er weer compleet anders uit. Op deze termijn valt daar nog erg weinig over te zeggen. Behalve dan dat er zeker potentie is voor een mooie sneeuw situatie. Eerst maar eens na vrijdag en zaterdag toe werken...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op di 05 dec 2017 - 21:25
EC met sneeuwbommetje voor zondag (gevolgd door regen)


Ook vrijdag en zaterdag sneeuwkansen
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: vossejongk op di 05 dec 2017 - 21:42
Er wordt gewerkt aan een cadeautje voor jullie allemaal, deze komt hopelijk vanavond of anders uiterlijk morgen online ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op di 05 dec 2017 - 21:54
De weermodellen slaan al een aantal dagen positief uit voor een winters weekend. Maar we weten ook dat de media soms nogal flink kunnen overdrijven en zekerheden geven op momenten dat de betrouwbaarheid van de weermodellen dat nog echt niet toelaat. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van zo'n weersituatie en de wijze waarop weermodellen tot een berekening komen.

Maar hoe ziet het er dan wel uit?

In dit artikel gaan we in op de huidige stand van zaken zoals die in de weermodellen staat. Let erop: het duurt nog sowieso een dag of twee-drie voordat het vrijdag is, de eerste interessante dag in de serie mogelijke winterdagen. Dat betekent dat er nog veel kan veranderen. We moeten dan ook zeker de wens op veel sneeuw geen vader laten worden van de gedachte. Laten we realistisch blijven. Dit gaat er mogelijk gebeuren:

Volgens de huidige berekeningen van zowel het Amerikaanse model GFS als het Europese model ECMWF, de twee hoofdmodellen die veelal in wintersituaties worden gebruikt, komt er aanstaande vrijdag een krachtig lagedrukgebied bij Noorwegen te liggen. Als we op de weerkaart kijken met stroming dan zien we dat vanuit het Noordpoolgebied (het land linksboven in de kaart is Groenland) ijskoude lucht op transport wordt gezet richting ons land.

De vraag is echter in hoeverre die ijskoude lucht ons bereikt. Volgens het Europese model strandt deze 'tong' van kou ergens tussen IJsland en Ierland. Volgens het Amerikaanse model, dat qua temperatuur echter regelmatig scheutig is met extremiteiten, krijgt ook ons land en België komend weekend te maken met deze koude lucht. Het is op 1,5 kilometer dan circa 15 graden onder nul. Vandaag is dat circa 2 tot 5 graden boven nul – zie het verschil!

Ook moeten we in de gaten houden wanneer de weermodellen neerslag verwachten. Volgens de huidige berekeningen van het Amerikaanse model kunnen we tijdens het gehele weekend neerslaggebieden verwachten boven ons land. Kort samengevat betekent dat dat als de ingrediënten op de juiste manier samenvallen, we met flink wat winterweer te maken kunnen krijgen. De kans dat het echt helemaal losgaat lijkt echter relatief klein te zijn. Realistischer is een flinke episode van natte sneeuw – maar in het worst case scenario kunnen we ook gewoon regen krijgen!

We weten het dus nog niet gelet op de termijn tot komend weekend. Maar laten we eens kijken welke ingrediënten we precies nodig hebben en hoe de meeste berekeningen denken dat die komend weekend gaan samenvallen.

Wanneer valt er sneeuw?

Allereerst moet de temperatuur op standaardmeethoogte (1,5 meter) onder de 7 graden Celcius zijn. Dat voorkomt dat als neerslag überhaupt vast is (dat wil zeggen, sneeuw) dat ze direct smelt.
De lucht moet relatief droog zijn; de vochtigheidsgraad moet lager zijn dan 90%.
Het LCL (Lifting Condensation Level) dat grofweg kan worden aangemerkt als de wolkenbasis moet lager zijn dan ~ 300 meter.
De lucht moet vrij compact zijn, wat betekent dat de hoogte van het 500 hPa-drukvlak < 530 decameter moet zijn.
De temperatuur op het 850 hPa-drukvlak (ca. 1,5 kilometer hoogte) moet lager zijn dan -2 graden Celcius.
De potentiële natteboltemperatuur op 850 hPa moet lager zijn dan 3 graden Celcius.
Er moet niet al te veel stroming aanwezig zijn in de lucht.
Er moet enige verticale snelheid zijn van luchtdeeltjes voor buienvorming – al lijkt dat voor komend weekend iets minder aan de orde qua noodzaak.
De natteboltemperatuur op 1,5 meter moet onder de 2,5-3 graden Celcius zijn.
Komend weekend

Een aantal moeilijke termen, dat realiseren we ons. Laten we daarom kijken in hoeverre we volgens de berekeningen voldoen aan deze checklist:

De temperatuur komt uit op 5 graden Celcius of lager. Dat zou voldoende moeten zijn, maar het is wel behoorlijk aan de hoge kant als we echt droge sneeuw willen hebben.
De temperaturen liggen redelijk boven de dauwpunten gedurende het weekend, waardoor ook aan de droogheidseis wordt voldaan;
Met name in de oostelijke delen van het land ligt het LCL rond de ~300 meter, in andere delen steeds iets daarboven.
Hetzelfde zien we voor de compactheid van de lucht, al neemt deze naarmate het weekend vordert af;
Met mogelijkerwijs temperaturen van -12 tot -15 graden op het 1,5km-drukvlak volgens GFS zou de 850hPa-temperatuur wel goed moeten zitten. Het blijft echter de vraag in hoeverre de teug koude lucht doorzet.
De potentiële natteboltemperatuur op 850 hPa zien we niet onder de 6 graden Celcius duiken.
Er is relatief weinig echte stroming en er is vertical snelheid.
En de echte natteboltemperatuur moeten we nog meten ????

Kortom: het gaat een bijzonder spannend weekend worden. Iedereen die nu al roept dat het gaat sneeuwen moet je echter niet geloven. Zoals je aan bovenstaande checklist kunt zien is het (net als met onweer, grappig hè ;)) een situatie waarin het goed mogelijk is dat de ingrediënten niet allemaal tegelijk op de juiste plek gaan vallen. En dan komt een sneeuwsituatie simpelweg minder goed uit de verf. Persoonlijk en op basis van de huidige stand van zaken denk ik dat we te maken gaan krijgen met een situatie waarin regen overgaat in sneeuw – en het afwachten is of het dan koud genoeg wordt voor droge sneeuw.

Daarom is het ook belangrijk om een realistische verwachting in het oog te houden voor het komende weekend. Maar desondanks is een beetje dromen ook niet verkeerd zo nu en dan! Al helemaal niet als het over flinke sneeuwval gaat.

bron bliksemdetectie
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jenkie op di 05 dec 2017 - 22:02
Wat spannend allemaal. Net als velen hier hoop ik op een mooi pak sneeuw. Jammer alleen dat het zondag overgaat in regen. Maar ook dat begrijp ik, kan nog veranderen. Wat dat betreft weet ik ook dat we hier in het uiterste oosten vaak meer geluk hebben, en langer de kou hebben. Het zou verdorie echt balen zijn als de 10 cm van zondag weggespoeld wordt in de nacht......
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Gerard1995 op di 05 dec 2017 - 22:08
het sprookje moet niet worden verpest zondag... maargoed, eerst maar afwachten of dat überhaupt gaat gebeuren....... de buientrein wordt hoe dan ook voor langere tijden in gang gezet en dat is al leuk genoeg.. en oja.. de gezelligheid is weer compleet hier en dat vind ik misschien wel net zo prettig als de weersverwachting ;D ;D
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: petertje op di 05 dec 2017 - 22:35
Citaat van: vossejongk op di 05 dec 2017 - 21:42
Er wordt gewerkt aan een cadeautje voor jullie allemaal, deze komt hopelijk vanavond of anders uiterlijk morgen online ;)
je maakt me nieuwsgierig
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: TMCThomas op di 05 dec 2017 - 23:06
Wederom leuke kaarten voor aankomende vrijdag van GFS in de nieuwe run.
(https://s20.postimg.org/lwcl9a1bx/rart_17120818_17120518.gif)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Global warming op wo 06 dec 2017 - 00:28
Citaat van: Gerard1995 op di 05 dec 2017 - 22:08
het sprookje moet niet worden verpest zondag... maargoed, eerst maar afwachten of dat überhaupt gaat gebeuren....... de buientrein wordt hoe dan ook voor langere tijden in gang gezet en dat is al leuk genoeg.. en oja.. de gezelligheid is weer compleet hier en dat vind ik misschien wel net zo prettig als de weersverwachting ;D ;D

Dit vind ik nu een mooie reactie. Het is leuk,gezellig maar de uitkomst ongewis. Zelf zie ik alleen zondag wat wits en daarna niets meer wat op winter lijkt. Of je moet max 4 graden en min 0 winter noemen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Joep op wo 06 dec 2017 - 09:10
EC wederom met sneeuw voor het weekend, met name zondag
ook vrijdag en zaterdag sneeuwkansen.

Ook GFS komt hiermee
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jenkie op wo 06 dec 2017 - 09:21
En daarna?
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op wo 06 dec 2017 - 09:26
Citaat van: Jenkie op wo 06 dec 2017 - 09:21
En daarna?

Waarschijnlijk gaat de sneeuw over in regen en is maandag bij een temperatuur van 5 graden alles weer weg.
De exacte koers van het laagje is nog geenszins duidelijk, dat kan bovenstaande ook nog veranderen. WRF laat het laag bijvoorbeeld over Frankrijk trekken, wat hier in NL niks oplevert (geen regen en geen sneeuw). Dat is dus iets te zuidelijk.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jenkie op wo 06 dec 2017 - 09:32
Citaat van: GeneralDuke op wo 06 dec 2017 - 09:26
Waarschijnlijk gaat de sneeuw over in regen en is maandag bij een temperatuur van 5 graden alles weer weg.
De exacte koers van het laagje is nog geenszins duidelijk, dat kan bovenstaande ook nog veranderen. WRF laat het laag bijvoorbeeld over Frankrijk trekken, wat hier in NL niks oplevert (geen regen en geen sneeuw). Dat is dus iets te zuidelijk.

Ok, was er al een beetje bang voor. Jammer..... Geen witte decembermaand dus...
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op wo 06 dec 2017 - 09:34
Citaat van: Jenkie op wo 06 dec 2017 - 09:32
Ok, was er al een beetje bang voor. Jammer..... Geen witte decembermaand dus...

Nee, geen witte maandag.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op wo 06 dec 2017 - 09:40
Nou we krijgen waarschijnlijk al meer winter as weekend dan we in de afgelopen 2 jaar hebben gehad.
Het ziet er goed uit. Met de komende veel kans op sneeuw.
Gesloten sneeuwdek wordt lastiger maar hoe verder naar het binnenland hoe groter de kans.
Als een neerslaggebied ook nog goed overtrekt bijv. snachts en ten zuiden met de kern tov midden belgië kans op een gesloten sneeuwdek behoorlijk groot voor NL.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Jenkie op wo 06 dec 2017 - 09:51
Ja, je hebt gelijk Winter. Ik ga er ook volop van genieten!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Extremissimorum op wo 06 dec 2017 - 10:28
Spannende dag vandaag. Eerste hi-resberekeningen zullen binnenkomen, harmonie, ec h-res. Dat zal ons al een iets beter beeld geven.
Trouwens, die flinke bak water voor morgen, gaat dat nog van invloed zijn?

Citaat van: vossejongk op di 05 dec 2017 - 21:42
Er wordt gewerkt aan een cadeautje voor jullie allemaal, deze komt hopelijk vanavond of anders uiterlijk morgen online ;)

Ik heb een vermoeden wat dat kan zijn. Iets met winter, kerst, en smileys? ;)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lucifer op wo 06 dec 2017 - 10:46
Citaat van: TMCThomas op di 05 dec 2017 - 23:06
Wederom leuke kaarten voor aankomende vrijdag van GFS in de nieuwe run.

Even de voorgaande drie uur er bijgenomen (9-12h) met wat extra parameters om te schetsen hoe GFS de situatie ziet vrijdag.

Na passage van koufront met regen op donderdag komen we aan bij een interessante situatie. We krijgen koude bovenluchten met aanvoer van fikse buien.
In eerste instantie zien we die buien eerder vallen onder natte vorm, maar gaandeweg mengt zich natte sneeuw en eventueel later droge sneeuw tussen de buien.

* Als eerste plaatje hieronder de neerslagkaart. Gfs berekent al van vroeg zware buien.
* Met temperaturen van om en bij de -7 of -8 op 850hp is de bovenlucht koud genoeg om de buien meer en meer in vaste vorm te laten vallen.
* Dauwpunten zijn in een groot deel van BE en NE op dat moment al negatief.
* Ook de vorstgrens is in dalende lijn en zakt gestaag verder later op de namiddag/avond
* Temperaturen liggen in eerste instantie aan de hoge kant, maar mits isothermie z'n werk doet, koelt het tijdens de buien snel enkele graden af. (zie situatie vorige week BE)


Deze parameters worden verder in de namiddag/avond alleen maar gunstiger waardoor de kansen op sneeuw zelfs nog groter worden aangezien GFS ook 's avonds en 's nachts neerslag blijft berekenen.  Ook de rest van het weekend blijven sneeuwkansen aanwezig. Vraag is enkel in hoeverre en waar er een significant sneeuwdek kan gevormd worden.

Snowcasten dus en hopen dat de puzzelstukjes nu eens eindelijk goed vallen 
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: winter op wo 06 dec 2017 - 11:17
Hier WRF model gaat uit van voornamelijk natte sneeuw bij het eerste front op vrijdag.
Het 2e front erachter laat vanaf de kust direct kansen op natte sneeuw en verder landinwaarts kansen op droogsneeuw.
Weet niet hoe betrouwbaar het WRF model is. Ga meer naar Harmonie en Hirlam kijken die doen het vaak goed.
Heb nog even gekeken naar andere belangrijke parameters:
temp op 850 hPa: Noord NL= -6 en zuid NL (onder de rivieren) -9 graden.
Dauwtemp: noord Nl :+1 en zuid NL= -2/-3
Thehta liggen rond de 0 en zelfs negatief in groot deel van NL
Kans op sneeuw dmv neerslagafkoeling lijkt me toch echt groot ten ooste van tilburg utrecht.

Hier voor de leken: http://www.weer.nl/nieuws/detail/2008-11-18-de-voorwaarden-voor-sneeuw/
(https://www.weerplaza.nl/gdata/weerkaarten/wrf/wrf04km_pcptype_56.png)
(https://www.weerplaza.nl/weerkaarten/wrf/?tau=57&regio=bx&element=pcptype)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: GeneralDuke op wo 06 dec 2017 - 11:24
Citaat van: Extremissimorum op wo 06 dec 2017 - 10:28
Spannende dag vandaag. Eerste hi-resberekeningen zullen binnenkomen, harmonie, ec h-res. Dat zal ons al een iets beter beeld geven.

Wat is dat ec h-res? Bedoel je daarmee 3-uurlijkse output?

Nieuwste GFS (6Z) is goed, laat het van vrijdag 6Z - maandag 12Z eigenlijk onophoudelijk sneeuwen. Laagje trekt onderdoor, ongeveer Parijs - Keulen. In het (zuid)oosten vanaf zaterdag maximumtemperaturen 2 graden, dauwpunten in het hele land onder 0. Niet verkeerd!
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: lans op wo 06 dec 2017 - 13:33
GFS geeft nu voor het Oosten zondag en maandag een ijsdag. Dus Toch een paar dagen een witte wereld?

Edit: Vanaf vrijdag middag komt hij zelfs niet meer boven de 2 graden en zaterdag rond het vriespunt.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Hector Pascal op wo 06 dec 2017 - 14:19
Het wordt wel eens tijd dat hier meer dan 10 cm. gaat vallen. Volgens mij is de laatste keer op 15 februari 1991 geweest.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: dennis089 op wo 06 dec 2017 - 14:54
Citaat van: Hector Pascal op wo 06 dec 2017 - 14:19
Het wordt wel eens tijd dat hier meer dan 10 cm. gaat vallen. Volgens mij is de laatste keer op 15 februari 1991 geweest.

zou goed kunnen. ik ben van 1985 en ik kan me inderdaad als heel jong kind nog vaag herinneren dat er veel sneeuw lag, flink lopen bouwen xd helaas zijn mijn sneeuw herinneringen dun gezaaid hier in Nederland  ::) :-[ :(
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: cekstuffertz op wo 06 dec 2017 - 15:01
Vorig jaar hier nog ruim 8cm, was wel na 3 dagen weer weg....
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Bacci op wo 06 dec 2017 - 15:17
Sneeuwkansen duidelijk toegenomen:
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Lothiriel op wo 06 dec 2017 - 16:15
Citaat van: Hector Pascal op wo 06 dec 2017 - 14:19
Het wordt wel eens tijd dat hier meer dan 10 cm. gaat vallen. Volgens mij is de laatste keer op 15 februari 1991 geweest.

Een paar jaar terug hebben we hier toch ruim 20 cm geteld, was ook in december. Toen was er in NL wel bijna niks gevallen, IIRC.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: flyineddy op wo 06 dec 2017 - 16:44
Citaat van: Hector Pascal op wo 06 dec 2017 - 14:19
Het wordt wel eens tijd dat hier meer dan 10 cm. gaat vallen. Volgens mij is de laatste keer op 15 februari 1991 geweest.

2-3 maart 2005 20-50 cm hier in het noorden van het land.
Ik zat toen in groep 7 of 8 van de basisschool en we kregen vrij. Geweldig was dat. :D

Eddy.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Extremissimorum op wo 06 dec 2017 - 17:28
Citaat van: GeneralDuke op wo 06 dec 2017 - 11:24
Wat is dat ec h-res? Bedoel je daarmee 3-uurlijkse output?

Nee, foutje, die was het niet. Hirlam, harmonie, arome, en arpege. Arpwge berekent overigens GEEN sneeuw voor vrijdag, zaterdag.

Gfs 12 daarentegen: thundersnow?  ::)

Alleen dat laagje mag zondag wel iets noordelijker trekken. Noordwesten lijkt de sneeuwboot te missen.
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: Kermisspin op wo 06 dec 2017 - 17:49
Citaat van: flyineddy op wo 06 dec 2017 - 16:44
2-3 maart 2005 20-50 cm hier in het noorden van het land.
Ik zat toen in groep 7 of 8 van de basisschool en we kregen vrij. Geweldig was dat. :D

Eddy.

Mooi pak sneeuw lag er toen idd. Maar ook later hebben we van sneeuw kunnen genieten hoor. En in januari 2016 deden ze hier schaatsen op straat  ;D

Ik ben benieuwd hoe het aankomende weekend en daarna gaat verlopen. Het is rete spannend naar mijn mening. Hopen dat alle puzzel stukjes goed in elkaar vallen  :)
Titel: Winterverwachting 2017/2018
Bericht door: ThaGhostNL op wo 06 dec 2017 - 18:33
We gaan verder in het nieuwe topic. http://www.meteo-service.nl/index.php?topic=7654495.msg1242256;topicseen#new