Onweerskansen 2021 - Algemene vooruitzichten

Topic gezien door 24057 bezoekers
Gestart door ThaGhostNL, wo 05 mei 2021 - 19:05

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Hoeveel onweersdagen verwacht jij dit jaar?

 < 10  (Wordt weer drama, net als vorig jaar)
4 (11.8%)
10-15 dagen (Zeer weinig)
3 (8.8%)
20-25 dagen (Iets minder dan normaal)
5 (14.7%)
25-30 dagen (Normaal)
8 (23.5%)
30-35 dagen (Iets meer dan normaal)
5 (14.7%)
35-40 dagen (Veel)
7 (20.6%)
40-45 dagen (Zeer veel)
1 (2.9%)
45+ dagen (Laten we 2020 snel vergeten!)
1 (2.9%)

Totaal aantal stemmen: 34

ThaGhostNL

Nu het onweersseizoen weer voor de deur staat en de dagelijkse temperaturen langzaam weer naar zomerse waarden stijgen, komt het ook weer tot meer onstabiliteit. Voordat we gaan beginnen met de algemene onweerskansen topic 2021 eerst een kleine uitleg over welke soorten onweer wij in onze omgeving kunnen verwachten.

Soorten onweersbuien
De weersomstandigheden, waaronder onweersbuien gevormd worden, gebruikt men om ze te typeren.

Convectie-onweer ontwikkelt zich 's zomers, indien een langzaam bewegende vochtige luchtmassa door het aardoppervlak flink wordt verwarmd. Dikwijls klonteren buienwolken aan een tot grote complexen. In thermische lagedrukgebieden vindt 's zomers op uitgebreide schaal onweersontwikkeling plaats.

Thermische lage drukgebieden ontstaan aan het eind van perioden met heet zomerweer bij voorbeeld boven Frankrijk of het Iberisch Schiereiland. Een bekend voorbeeld daarvan is het thermische lagedrukgebied, dat in de zomer boven Zuidwest-Frankrijk ontstaat. In dit lagedrukgebied ontwikkelen zich grote buiencomplexen. Het hele systeem wordt nogal eens met de zuidwestelijke bovenstroming naar onze omgeving getransporteerd.

Frontaal onweer ontstaat door gedwongen opstijging langs een koufrontvlak of een warmtefrontvlak. Door de krachtige stijgstromen langs het koufront kunnen zware buien met onweer ontstaan. De onweersbuien, die langs een warmtefront ontstaan, zijn meestal niet zwaar omdat de stijgstromen er minder krachtig zijn.

Ook bij orografisch onweer wordt lucht gedwongen 'en masse' op te stijgen, nu langs de hellingen van een min of meer dwars op de stroming gelegen bergmassief. Een ander type orografisch onweer is van een thermische oorsprong. Het ontstaat door aanwarming van de lucht boven hete zuidhellingen, op het zuiden georiënteerde hellingen onderscheppen het meeste zonlicht en warmen daardoor het sterkst op.

Onweer kan ook ontstaan in convergentiegebieden, zoals lagedrukgebieden en troggen. Ook daar vindt namelijk massale gedwongen opstijging van lucht plaats. Door het transport van een relatief koele, vochtige luchtmassa over een warm (aard)oppervlak kan de opbouw zo onstabiel worden, dat onweersbuien worden gevormd. Men spreekt dan van advectief onweer.

Tekst afkomstig uit het boek Weerkunde - Meteorologie voor iedereen
Onderwerp:Weerkunde
Titel:Meteorologie voor iedereen
Auteur:Kees Floor
Uitvoering:eBook. Papieren editie uitverkocht.
ISBN/EAN:9789038922652
Eerste druk:mei 2004
Tweede druk:januari 2006
My brain is like my internet browser. I got like 19 tabs open, 3 of them are glitching and where the fuck is that music comming from.

ThaGhostNL

KNMI Guidance modelbeoordeling

Synoptische situatie:
Aan de oostflank van een lagedrukgebied ten westen van Ierland staat een zwakke zuid- tot zuidwestelijke stroming waarmee aanvankelijk van oorsprong maritiem polaire lucht wordt aangevoerd. Op nadering van het oostwaarts bewegende laag wordt de stroming geleidelijk sterker. Vanmiddag passeert het bijbehorende warmtefront van zuidwest naar noordoost ons land, waarna warme, maritiem tropische lucht wordt aangevoerd. Een gebied met hoge theta-w waardes, dat zich actueel boven het zuiden van Frankrijk bevindt, beweegt noordwaarts en komt vandaag geleidelijk dichterbij.

Zondagochtend beweegt het over ons land noordoostwaarts. Deze situatie heeft de kenmerken van een Spaanse pluim, in het theta-w patroon oogt dit systeem als een secundair frontaal systeem in de warme sector.

Modelbeoordeling:
Alle modellen laten voor de komende periode een eenduidige synoptische ontwikkeling zien. Ook qua bewolking en neerslag laten de modellen een vergelijkbaar beeld zien. Het enige wat afwijkt is dat alleen Hirlam in de warme sector nog een zwak neerslagsignaal genereert. Gezien de progtemps gaat het om bewolking die nauwelijks dik genoeg is voor neerslag, laat staan dat deze de grond zou kunnen bereiken, dus we gaan hier voorlopig niet vanuit. Zondagochtend lijken de buien bij the theta-w tong zich te concentreren op de westelijke kuststrook en de Noordzee. In de (zondag)avond volgt een tweede gebied gebied met onstabiliteit op hoogte, dit komt ook advectief vanuit Frankrijk. De modellen laten onweer, hagel en windstoten zien. Hierop hebben we een kansinschatting gemaakt en komen nu op 37,5% kans op een code Oranje.


My brain is like my internet browser. I got like 19 tabs open, 3 of them are glitching and where the fuck is that music comming from.

Joep

Harmonie

Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

TMCThomasEC komt vooral met potentie voor de ochtend.

Extremissimorum

Stralend zonning weer nog hier.
Maar er lijkt wel degelijk e.e.a. aan te komen met best wat activiteit.  ::)

Nou, ik ben benieuwd.

Joep

Aardig wat ontladingen momenteel

Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

TMCThomas

onweer dooft steeds uit voordat het hier is helaas.

Joep

In Frankrijk is een felle onweerslijn ontstaan.


ThaGhostNL

In de KNMI Guidance van 16:31 is er spraken van een mogelijke Squalline boven FR en BE. Het zal mij benieuwen in hoeverre wij in Nederland daarmee te maken krijgen. Hieronder de Guidance:

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Ten oosten van een lagedrukgebied nabij Ierland staat een zuidelijke stroming waarmee in onze omgeving (in de warme sector) continentaal tropische lucht wordt aangevoerd. In de loop van de avond trekt er een thermische vore over met name de westelijke helft van ons aandachtsgebied. Een golf in het koufront, met geleidelijk ook een laagje, trekt vannacht via het Nauw van Calais over de westelijke helft van de Noordzee noordwaarts. Het koufront zelf trekt maandagochtend inactief van zuidwest naar noordoost ons land, na passage bevinden we ons in een zuidwestelijke stroming met de aanvoer van getransformeerde maritiem polaire. Door golfvorming boven het Alpengebied stagneert het koufront boven Duitsland.

Modelbeoordeling:
Belangrijkste aandachtpunt voor deze periode is de kans op (zware) convectie van vanavond over de westelijke helft van het land. Qua actualiteit lijken de modellen er in tegenstelling tot vanmorgen wel weer goed op te zitten. De Harmoniemodellen blijven consistent in positie en timing van de buien van vanavond, alsmede de intensiteit van de buien met bijbehorende randverschijnselen. Zoals altijd wordt convectieve neerslag door de hoge resolutiemodellen realistischer weergegeven dan de hydrostatische modellen Hirlam en EC. Code geel staat uit voor de westelijke helft van het land, maar gezien de zware windstoten die de Harmonies steeds laten zien dienen we waakzaam te blijven. We houden vooral een scherp oog op de ontwikkeling in het noorden van Frankrijk, daar zouden de zware buien aan het begin van de avond moeten ontstaan. Verder zal het qua verloop ook weer een kwestie van nowcasten worden.

Aandachtspunten

Temperatuur:
Komende nacht hoge minima, op veel plaatsen niet onder de 15°C. Maandagmiddag beduidend koeler dan vandaag, Tx van 14°C langs de kust tot lokaal nog 19°C langs de oostgrens.

Wind:
Bij de buien van vanavond laten de Harmoniemodellen uitschieters zien in de range 41-48 kn (75- 90 km/u), het belangrijkste aandachtspunt. De progtemps zien er vlak voor het arriveren van die buien in de onderste 5000 vt droog en onstabiel uit en de convectieve handmethode geeft uitschieters tot 40 kn. De onderste paar honderd meter stabiliseren a.g.v. de dagelijkse gang vrij snel. De NAPE kan in deze situatie een grote rol spelen in de zwaarte van de windstoten, dit is wat de Harmoniemodellen dan ook expliciet berekenen. Qua locatie houden de modellen het vooral op de westelijke helft van het land, maar een iets oostelijker positie (westelijke helft) is niet uit te sluiten. Ook maandagochtend zijn windstoten bij de zwaardere buien niet helemaal uitgesloten, dan waarschijnlijk weer in de orde van 35 kn, er staat dan echter al wel duidelijk meer gradient.

Bewolking:
In het noorden van de FIR op de Noordzee nog Cb's met toppen tot FL370, langs de oostgrens aanvankelijk ook nog enkele Cb's met toppen tot FL250. Vanavond op de thermische vore opnieuw diepe convectieve bewolking, toppen volgens progtemps tot ca. FL380, maar kunnen mogelijk doorschieten naar boven FL400. In Nederland kunnen deze Cb's niet vanaf de grond ontstaan, naar de progtemps van Lille en Gent laten zien dat dat daar wel mogelijk is. In de nacht naar maandag eerst weer enkele opklaringen, maar later in de nacht naar maandag en maandagochtend van het zuidwesten uit toenemende bewolking bij het koufront. Ook op het koufront zijn enkele ingebedde Cb's mogelijk. Wat ook opvalt is dat vanaf de nacht naar maandag boven de Noordzee, mogelijk ook de noordwestkust, eigenlijk alle modellen wel een signaal voor mist en/of lage stratus hebben, met name in gebieden met weinig wind (de frontale vore, het occlusiepunt), hetgeen te verklaren is door de uitstroom van hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater. Maandag overdag nog enkele geïsoleerde Cb's met toppen tot FL120, verder ook veel ruimte voor de zon. Maandagavond zien we boven het oosten van het land middelbare en hogere bewolking vanwege het stagnerende front boven Duitsland.

Neerslag:
Boven de noordelijke helft van de FIR boven de Noordzee naar het noorden wegtrekkende geclusterde onweersbuien, langs de oostgrens aanvankelijk ook nog een geïsoleerd exemplaar.
Bij de buien in de avond speelt convergentie bij de thermische vore waarschijnlijk de grootste rol, MUCAPE 1000-1500 J/kg, effectieve schering boven ons land 20-30 kn. Boven het uiterste noorden van Frankrijk en het westen van België hogere CAPE-waardes (1500-2000 J/kg, lokaal hoger) en omdat de buien mogelijk vanaf de grond ontstaan een hogere effectieve schering, 30-40 kn. Ervan uitgaande dat de buien inderdaad boven het noorden van Frankrijk en België ontstaan zijn door de dynamische forcering in de thermische vore zelfs opgelijnde multicells of een squall-line mogelijk. Bij het zich ontwikkelende laagje bij de frontale golf ontwikkelt zich een gebied met geclusterde buien, deze trekken komende nacht en maandagochtend land de westrand van de FIR noordwaarts, PVA aan de voorzijde van een inkomende hoogtetrog speelt hierbij een belangrijke rol. Boven ons land levert het koufront slechts een enkele geïsoleerde bui op. Maandagmiddag in de polaire lucht nog een enkele geïsoleerde bui.

Zicht:
Goed, in de intensieve buien waarschijnlijk kortdurend matige tot slechte zichten. In de nacht naar maandag in het noordwestelijk deel van de FIR op de Noordzee en boven het noordwestelijke kustgebied waarschijnlijk matige tot slechte zichten (mogelijke mist) a.g.v. de hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater.

Paraaf meteoroloog: homan
bron: KNMI Guidance
My brain is like my internet browser. I got like 19 tabs open, 3 of them are glitching and where the fuck is that music comming from.

flyineddy

Vanmiddag is er in het noordoostelijke deel van het land kans op enkele stevige onweersbuien. Gezien de lage treksnelheid is daarbij kans op plaatselijk veel regen.

Estofex komt met een Level 1 voor noord Duitsland en ook nog een stukje noordoost Nederland, vooral voor zware regenval:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Citeer... Northern Germany ...

Similarly to the Level 1 area to the east, moist profiles with low LCLs are forecast over this domain, promoting high precipitation efficiency. Scattered to widespread initiation is likely in the afternoon hours and storms will spread from south to north in the mean wind of around 10 m/s. Moderate degree of mean wind may limit the heavy rainfall threat to some degree, but the overall risk seems still high enough to warrant a low-end Lvl 1.

Zie ook de KNMI Guidance:
CiteerGuidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zondag 16 mei 2021 24.00 locale tijd
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een vore boven het noorden van het land trekt vanmiddag noordwaarts weg, vrijwel gelijktijdig met de passage van een kortgolvige hoogtetrog. Ten zuiden van deze vore staat onder invloed van een sturend laag bij Ierland een zuidelijke stroming, waarbij de atmosfeer in het noorden en oosten nog diep onstabiel kan worden vanmiddag. In deze stroming worden een tweetal frontale systemen aangevoerd. Een eerste occlusie trekt vanmiddag van zuid naar noord over het land, enige uren later gevolgd door een wat duidelijker herkenbaar occluderend systeem. Deze tweede occlusie ligt vanavond nog boven het noorden en gaat door een kleinschalig laag langs onze kust indraaien. Zondag duurt het tot in de middag voordat deze ingedraaide occlusie(s) noordwaarts de zee op trekt. Zondag overdag passeert er zowel aan de grond als op hoogte een trog. De atmosfeer wordt dan weer diep onstabiel van opbouw. Zondagavond nadert het Ierse laag tot de Engelse oostkust met daarbij weer een ingedraaide occlusie, vergezeld door een volgende kortgolvige hoogtetrog.

Modelbeoordeling:
De nadruk ligt net zoals afgelopen dagen op convectie, ook al zijn er wat detailverschillen in de representatie van grenslaagbewolking tussen de modellen. Significante convectie wordt vanmiddag boven het noordoosten verwacht, zondag overdag overal landinwaarts. De modellen zijn in grote lijnen eenduidig en ook de specifieke "ontladingen"-uitvoer van Harmonie en EC vertonen zowel in absolute als ruimtelijke zin grote gelijkenissen. Gezien de synoptische setting en convectie-ingrediënten ziet e.e.a. er realistisch uit. Vooralsnog lijken de verwachte randfenomenen nog niet waarschuwingswaardig (code geel).

Aandachtspunten
Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:
Bij significante convectie vanmiddag en zondag overdag kans op uitschieters 25-30 kn (uitwisseling/water loading). Vanavond ten zuiden van het kleinschalige laagje mogelijk 6 Bft voor district Vlissingen.

Bewolking:
Bij de vore lokaal St-bewolking. Met name in het noorden en oosten vanmiddag Cb's met toppen FL250. Vooral bij het occluderende frontaal systeem (de zuidelijkste occlusie) een gelaagd pakket (met St-bewolking) met tevens enkele ingebedde Cb's. Ten zuiden van deze occlusie opnieuw geisoleerde Cb's met wat lagere toppen (FL150. Komende nacht grote St-kansen op de ingedraaide occlusie, met name voor de noordelijke helft, maar elders kan turbulentiestratus ontstaan. Zondag overdag meest geisoleerde convectie, Cb's met toppen tussen FL250 en FL300. In de avond in het zuidwesten frontale bewolking behorend bij het naderende laag.

Neerslag:
Significante convectie lijkt weggelegd voor het oosten en noorden vanmiddag, zondag overdag vrijwel overal. Regime van 500-1000 J/Kg SBCape, effectieve schering i.h.a. beperkt tot ca. 15 kn. Forcering steeds als gevolg van convergentie aan de grond en in de bovenlucht. Vanmiddag speelt ook de occlusie een rol (zie we momenteel al in het zuidoosten). Onweer is zeer waarschijnlijk (totale aantal ontladingen lijkt gezien de modeluitvoer mee te vallen), kleine hagel ook (gezien de CAPE). Windstoten kunnen optreden, maar zware lijken onwaarschijnlijk. In het noord(oost)en kan er gezien de lage treksnelheid op 700 hPa (10-15 kn) lokaal mogelijk veel neerslag in korte tijd vallen. Bij het occluderende frontaal systeem nauwelijks energie, lijkt meer op wat buiige regen.

Zicht:
Bij de vore nevelige condities. Nabij het kleinschalige laag vanavond en komende nacht kleine mistkansen (vooral Hirlam laat dit zien). Met weinig wind en hoge dauwpunten (8-9c), niet helemaal uitgesloten. Ook zondag overdag, wanneer het laagje overgaat in een soort langgerekte vore), is mist niet helemaal uitgesloten.

Paraaf meteoroloog: Aberson
Uitgifte: 15/05/2021 11.30 uur LT.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

flyineddy

Ook vandaag is er weer een kans op enkele stevige onweersbuien. Zie de KNMI Guidance. Kleine kanttekening, dit is de Guidance van vanochtend vroeg. Inmiddels is code geel afgegeven voor het hele land met uitzondering van de Wadden. Komende nacht ook een kans op dichte mist.
CiteerGuidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot donderdag 20 mei 2021 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
In een zwakke westelijke stroming worden diverse systemen in polaire lucht aangevoerd. Occlusierestanten (west-oost georienteerd en ter herleiden tot een laag noordwest van Ierland) liggen eerst vrijwel stationair boven het uiterste noorden van de FIR. Vanavond trekken deze restanten zuidoostwaarts richting ons land. Vervolgens gaat de aandacht uit naar een CAD die om 06 lt boven ZW-Engeland lag en vandaag ons land gaat passeren. De CAD gaat samen met een grondlaag en wordt kort gevolgd door een vrij scherpe hoogtetrog. Donderdag passeert een rug, later op de dag bereikt een actief laag de Britse Eilanden. Bijbehorende occlusie bereikt aan het einde van donderdagavond het westen van de FIR.

Modelbeoordeling:
Synoptisch gezien zijn er weinig verschillen. Aandacht gaat uit naar de convectie vandaag en grenslaagbewolking ook op donderdag . In de EC uitvoer is de convectie in de kuststrook te actief. In de meeste modellen lijkt de convectie in het noordoosten het meest actief, al vanaf het einde van de ochtend. We zien daar ook de hoogste Cape, maar dat is wel afhankelijk van de hoeveelheid instraling. Randfenomenen (hagel, neerslag, windstoten) geven vooralsnog net geen aanleiding tot het overschrijden van de gele criteria. In de Hap1 uitvoer is de grenslaagbewolking momenteel te uitgebreid en de basis te laag, waarschijnlijk ook bij de occlusierestanten van woensdagavond. In de nacht naar donderdag is er onzekerheid over mogelijk velden Sc/St bij de occlusierestanten en dit is bepalend voor de vorming van mistbanken. Die lijken er in opklaringen te komen en dan kan zich wat dikkere mist vormen die in de ochtend even nodig heeft om op te lossen.

Aandachtspunten
Temperatuur:

Overdag wordt het tussen de buien door vrijwel altijd warmer dan in de uitvoer.

Wind:
Bij een zwaardere bui mogelijk uitschieters 25-30 kn. Donderdagavond 6 Bft buitengaats op nadering van het actieve laag.

Bewolking:
Bij de CAD een gelaagd pakket met ingebedde Cb's. Overdag breekt deze bewolking en wordt convectief. De onstabiliteitsdiepte bedraagt vandaag maximaal FL280. Verder op een aantal momenten kansen op (lage) St. 1) Bij de occlusie boven de oostelijke Wadden, 2) turbulentie-St voor de CAD uit, 3) bij de CAD vooral boven zee, 4) woensdagavond en in de nacht naar donderdag bij occlusierestanten vanuit het noorden en 5) door optrekken van de mist donderdagochtend. Donderdagmiddag is er nog een enkele Tcu/Cb mogelijk, toppen max. FL100. Donderdag in de loop van de dag toename van hoge en middelbare bewolking bij het front.

Neerslag:
Vandaag meer buien dan gisteren en ook op grotere schaal actievere convectie. Ondanks dat er meer bewolking en dus minder instraling is, is er grootschalig meer stijgende beweging aanwezig a.g.v. een naderende scherpe hoogtetrog. Er is ongeveer 500-1000 J/Kg SbCape en 15 kn windschering. Typisch single cell waarbij convergentie aan de grond en grootschalige stijgende bewegingen de triggers zijn. Zwaarte van randfenomenen hagel/onweer/windstoten/neerslag geven vooralsnog geen aanleiding tot de uitgifte van waarschuwingen. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat op een enkele plek hagel van ca. 1 cm gaat vallen. Vandaag is er in het noorden op hoogte geringe stroming (< 10 kn op 700 hPa) en dus kan er lokaal wel behoorlijk wat neerslag vallen. PW is in deze luchtsoort echter relatief laag, < 20 mm. Donderdagmiddag op de meeste plaatsen droog, een enkele lichte bui is niet uitgesloten.

Zicht:
Vandaag buiten neerslag goede zichten. Aandachtspunt is de mogelijke vorming van nevel nabij de occlusierestanten. Mist gaan we voorlopig niet van uit (Tzee 10°C, Td 8-9°C). In de nacht naar donderdag waarschijnlijk op vrij grote schaal (dichte) mist(banken) boven land. Er is dan weinig bewolking, vrij vochtige lucht en weinig wind. Wel is er enige onzekerheid t.a.v. wolkenvelden bij de occlusierestanten die naar ons land afzakken. Dikkere mist kan 's ochtend enige tijd overgaan in lage St.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 19/05/2021 05.55 uur LT.

Kaartje voor vanmiddag met daarop de occlusierestanten (blauwe lijnen) boven ons land:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

TMCThomas

Code geel KNMI, waterhoos waargenomen boven IJsselmeer


flyineddy

Citaat van: TMCThomas op wo 19 mei 2021 - 12:25Code geel KNMI, waterhoos waargenomen boven IJsselmeer


Ik wilde net een zelfde reactie plaatsen, kom jij tussendoor.  :-X  ;)

Het ging hier in Hoogeveen net even goed tekeer. Flinke hoosbui, hagel en een paar klappen onweer. :)

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

TMCThomas

Citaat van: flyineddy op wo 19 mei 2021 - 12:29Ik wilde net een zelfde reactie plaatsen, kom jij tussendoor.  :-X  ;)

Hahah herkenbaar

Waterhozen boven Ijsselmeer:

https://twitter.com/hanstadema/status/1394949229664210945

Hier zojuist ook een paar flinken klappen gehad waarvan ik er 2 op video heb. De eerste knal was luid genoeg dat er wat audio clipping ontstond. Kunt ook zien dat de telefoon iets trilt door die 1 eerste knal.


Viel ook aardig wat hagel.


flyineddy

Het is op dit moment nog geen donders goed onweersjaar, maar er zijn nu weer wat kleine kansjes om in de gaten te houden. Zowel morgenavond (zuiden) als donderdag (landelijk) is er een kans op onweersbuien.

Allereerst de Guidance Modelbeoordeling voor morgen:
CiteerGuidance modelbeoordeling
Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 02 juni 2021 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.
Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Een hogedrukgebied boven Scandinavië heeft een uitloper richting het midden van de Noordzee. Een hoogtelaag boven het zuiden van de Oostzee beweegt zuidwestwaarts richting de Duitse Bocht, alwaar het woensdagmiddag aankomt en vervolgens blijft liggen. Tegelijkertijd beweegt een thermisch laag boven het Iberisch Schiereiland noordwaarts en bereikt woensdagmiddag Ierland. Een vore van dit laag bereikt woensdagmiddag west-oost georiënteerd het uiterste zuiden en ligt aan het einde van woensdagavond boven het rivierengebied. Ten zuiden van deze vore wordt duidelijk vochtigere lucht aangevoerd, thetaw850 stijgt in het zuiden naar 15/16°C aan het einde van de avond. Voordat de grondinversie ontstaat is de aanwezige lucht nog droog.

Modelbeoordeling:
Alle modellen, op EC na, hebben St/FG boven zee die er inmiddels niet meer zit. De meeste modellen hebben voor woensdagmiddag en -avond nauwelijks een neerslagsignaal in het noorden van het land, maar progtemps van EHGG laten slechts een hele zwakke subsidentie-inversie zien. Mogelijk dat daar toch nog wat "langs" kan schieten. Ten zuiden van de vore ontstaan boven België en Frankrijk buien, die mogelijk woensdagavond het zuiden bereiken. Op deze termijn zijn er nog verschillen in timing zichtbaar, maar eerder dan woensdagavond zijn die buien er waarschijnlijk niet.

Aandachtspunten
Temperatuur:

Dagelijkse gang zit het beste in Harmonie. In het zuidoosten woensdag lokaal mogelijk 29°C.

Wind:
Vanmiddag zeewind, vooral aan de noordkust gezien de oostenwind.

Bewolking:
Net ten noorden van de FIR is ook St aanwezig die de neiging heeft om zuidwaarts uit te breiden, bereidt de FIR waarschijnlijk niet. Als er woensdagmiddag buien boven het noordoosten ontwikkelen dan worden dat Cb's met een hoge basis rond 5000 vt en toppen tot FL180. Boven het zuiden kunnen woensdagavond Cb's met bases rond 4000 vt en toppen FL350 binnenkomen, maar dit is nog onzeker.

Neerslag:
Woensdagmiddag en avond een kleine kans op een lichte bui in het noordoosten. Vanaf woensdagavond in het zuiden een toenemende kans op een onweersbui. Schering laag. Weinig organisatie. Deze buien hebben een hoge CAPE, maar entrainment van droge lucht zal een rol spelen. Vanaf de grond kunnen deze niet ontstaan gezien het moment van de dag, tenzij er een goede outflow plaatsvindt. In het geval dat er buien zijn dan van het multiceltype, met schering tussen 20 en 30 kn en CAPE rond 500 J/kg.

Zicht:
-

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 01/06/2021 04.49 uur LT.

Hier een kaartje voor woensdagmiddag:
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
De rode lijn over Engeland en noord Frankrijk geeft de vore aan waarachter op woensdagavond onweersbuien zouden kunnen ontstaan boven Frankrijk en België, die vervolgens zuid Nederlands zouden kunnen bereiken.

Donderdag is er ook een kans, al is die nog net te ver weg voor details.
Zie hier de Guidance Meerdaagse voor de kans van donderdag:
CiteerGuidance meerdaagse
Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van donderdag 03 juni tot dinsdag 15 juni
Synoptische ontwikkeling:
Boven Scandinavië ligt een min of meer blokkerend hoog. Een laag boven Ierland heeft een vore boven ons land, waarin donderdag een aparte kern van lage druk uitdiept. De vore met het laag trekken noordwaarts en vrijdag passeert een zwak koufront. Vervolgens krijgt het Azorenhoog een uitloper richting ons land en probeert er een hoog richting Scandinavië te trekken. Dit lukt niet, maar in onze omgeving blijft de druk hoog.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De afgelopen runs zijn droger geworden, de neerslagpieken bevinden zich nu duidelijk bij het doorkomen van de vore en het koufront. Vooral op donderdag is er kans op onweersbuien, waardoor de neerslaghoeveelheden van plaats tot plaats flink zullen verschillen. Onzekerheden zijn in dit soort omstandigheden groot. De meeste leden komen donderdagmiddag met niet meer dan 20-25 kn aan schering tussen 0-6 km bij CAPE-waardes van 500-1000 J/kg in ons land.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Aanvankelijk maxima boven het langjarig gemiddelde en vooral donderdag kans op onweersbuien. Vanaf komend weekend maxima rond of iets boven het langjarig gemiddelde en dagelijks een kans van 30-40% op neerslag, maar geregeld zon en droge momenten.

Samenvatting EPS-periode:
Vrij grote (60%) kans op droog weer met zonnige perioden. 40% kans op regen of buien. De temperatuur ligt meestal rond normaal, maar de onzekerheid neemt toe.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 01/06/2021 02.57 uur LT

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

TMCThomas

Stelt allemaal niet zoveel voor maar harmonie berekent de eerste pitjes voor donderdagavond.
flyineddy

Nog een hoop onzekerheid, maar donderdag is in ieder geval een dag om in de gaten te houden. Er is enige potentie voor stevige onweersbuien, zei het vooral boven de oostelijke helft van het land.

Zie hier de KNMI Guidance van vanavond:
CiteerGuidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 02 juni 2021 24.00 locale tijd
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:
Aan de zuidwestflank van een omvangrijk hogedrukgebied boven Scandinavië voert een oostelijke stroming continentale getransformeerde polaire lucht aan. Een hoogtelaag ten zuiden van Zweden beweegt westwaarts via Denemarken richting het Noordzeedistrict Vissersbank, waar het vanmiddag aankomt en vervolgens blijft liggen. Tegelijkertijd beweegt een lagedrukgebied boven de golf van Biskaje noordwaarts om vanmiddag Ierland te bereiken. Een vore vanuit dit laag boven het midden van Frankrijk, trekt eveneens noordwaarts en zal morgen aan het einde van de middag west-oost georiënteerd het uiterste zuiden bereiken. In de avond beweegt de vore naar het rivierengebied. Ten zuiden van deze vore wordt duidelijk vochtigere lucht aangevoerd, thetaw850 stijgt in het zuiden naar 15/16°C aan het einde van de avond. Voordat de grondinversie ontstaat is de aanwezige lucht nog droog. Een ZO-NW georiënteerde hoogterug bereikt donderdagmiddag het zuidwesten, trekt noordoostwaarts en ligt aan het begin van de nacht naar vrijdag van noordwest naar zuidoost.

Modelbeoordeling:
De Harmoniemodellen laten een nieuw gebiedje vanaf de Vissersbank woensdag overdag over het uiterste noorden van de FIR westwaarts bewegen, actueel zit er een gebied met St (en mogelijk mist) voor de westkust van Denemarken. Dat lijkt iets zuidelijker. Verder gaat de aandacht uit naar de mogelijke convectie. Op de dagelijkse gang ontstaan er vandaag (onweers)buien boven het noordwesten van de Duitsland op nadering van het hoogtelaag en op uitgebreidere schaal aan de zuidflank van de vore boven België. De modellen laten later vanmiddag en -avond een buiensignaal zien boven het noordwesten van Duitsland (invloed van het hoogtelaag). Het is niet uit te sluiten dat een exemplaar ook het noordoosten van ons land zal bereiken, progtemps van EHGG laten slechts een zwakke subsidentie-inversie zien, dus dit blijft een aandachtspunt. Alhoewel de buien boven België woensdagavond op de dagelijkse gang weer grotendeels zullen instorten, is het niet uitgesloten dat restanten hiervan het uiterste zuiden zullen bereiken, al dan niet geholpen door de outflow van de Belgische buien. Dat laatste is ook een belangrijk aandachtspunt voor de kleine luchtvaart, aangezien de windvlagen het zuiden zouden kunnen bereiken zonder dat er daadwerkelijk neerslag valt. Donderdag overdag komen alle modellen in de oostelijke helft met onweersbuien op dagelijkse gang in de vore, als de aangevoerde lucht inmiddels vochtig genoeg is. Boven het westen ligt dan inmiddels een dikterug, terwijl onderin de wind al aanlandig is.

Aandachtspunten

Temperatuur:

De dagelijkse gang zit het beste in Harmonie. In het zuidoosten woensdagmiddag middag lokaal 28°C. Donderdag speelt de aanwezigheid van eventuele buienrestanten een rol bij het opwarmen.

Wind:
Vanmiddag mogelijk zeewind. In/bij de vore weinig wind, in de avond sterk beïnvloed door outflow, de Harmonies geven een indicatie voor windstoten tot 30 kn in het uiterste zuiden van het land. De lucht onderin is erg droog, windstoten bij de buien zijn dus goed te verklaren. Bij de buien van donderdag zien we dit niet meer, de lucht is dan inmiddels vochtiger.

Bewolking:
Vannacht en vanochtend houdt het uiterste noorden van de FIR kans op stratus/mist. Als er morgenmiddag/avond buien boven het noordoosten ontwikkelen dan worden dat Cb's met een hoge basis rond 5000 vt en toppen tot FL180. Boven het uiterste zuiden vanavond mogelijk Cb's met bases rond 4000 vt en toppen FL350, maar dit is nog onzeker. Waarschijnlijker zijn restanten van middelbare onstabiliteit. Donderdag overdag in de oostelijke helft Cb's 4000 vt, toppen FL380, mogelijk overshooting naar FL400.

Neerslag:
Vanmiddag en vanavond een kleine kans op een bui in het noordoosten. Vanaf vanavond in het zuiden een toenemende kans op een onweersbui. Schering laag. Weinig organisatie. Deze buien hebben een hoge CAPE, maar entrainment van droge lucht zal een rol spelen. Vanaf de grond kunnen deze niet ontstaan gezien het moment van de dag, tenzij er een goede outflow plaatsvindt. In het geval dat er buien zijn dan van het multiceltype, met schering tussen 20 en 30 kn en CAPE rond 500 J/kg. Donderdag overdag is de CAPE veel hoger, Harmonie komt lokaal met meer dan 2000 J/kg. EC laat lagere waardes zien (1000-1500 J/kg), maar dit model is circa 2 graden kouder dan Harmonie (en we gaan uit van Harmonie qua temperatuur, omdat dit model in dit soort omstandigheden beter is, blijft de temperatuur donderdag echter achter door buienrestanten van de dag ervoor dan gaat dit niet meer op). Schering tussen 0 en 6 km veelal 20-30 kn. Convectiemodus is multicel, maar met een geringe bovenstroming van circa 10 kn kan er lokaal veel regen in korte tijd vallen.

Zicht:
In het uiterste noorden van de FIR mogelijk mist gedurende deze nacht en vanochtend.

Paraaf meteoroloog: zwagers
Uitgifte: 01/06/2021 23.34 uur LT.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

TMCThomas

Code geel KNMI voor morgen.Het meeste word nu op de grens verwacht. modellen laten een vrij scherpe lijn zien tussen wel/geen buien. De buien onstaan op het vore dat vochtige lucht met zich mee brengt.Waar de buien precies gaat onstaan is nog een lastige, ik zie het eigenlijk wel gebeuren dat het meeste over de grens zal vallen, gaat ook nog afhangen van of we vandaag te maken gaan krijgen met buien. Die kunnen de opwarming morgen vertragen en de aanwezige cape verlagen.


flyineddy

Zoals Thomas al aangeeft lijkt het onweer van morgen zich vooral in de buurt van de oostgrens af te spelen. Met name het noordoosten van Nederland heeft morgen de beste papieren, zowel qua kans op onweer als betere ontwikkeling van eventuele onweersbuien.

Zie ook het neerslag kopje van de laatste KNMI Guidance, waarin nu iets meer in detail getreden wordt.
CiteerNeerslag:
Vanaf vanavond in het zuiden een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Schering laag, dus weinig organisatie. Deze buien hebben een hoge CAPE, maar entrainment van droge lucht zal een rol spelen. Vanaf de grond kunnen deze niet ontstaan gezien het moment van de dag, tenzij er een goede outflow plaatsvindt. In het geval dat er buien zijn dan van het multiceltype, met schering tussen 20 en 30 kn en CAPE rond 500 J/kg. Donderdag overdag meer CAPE daarbij: Harmonie komt lokaal met meer dan 2500 J/kg, ook Hirlam berekent ruim 2000 J/kg in het uiterste oosten. Zelfs EC MLCAPE laat in het noordoosten lokaal 1500+ J/kg zien. De 0-6 km windschering is donderdagmiddag ongeveer gelijk aan de effectieve windschering en loopt uiteen van 10-15 kn in het zuidwesten tot ca. 30 kn in het uiterste noordoosten. De lijn ten noordoosten waarvan de effectieve windschering boven de 20 knopen ligt loopt ongeveer van Den Helder (te veel CIN daar) naar de Achterhoek. Convectiemodus bij de thermische vore loopt dus ook uiteen van pulse buien in het zuidoosten tot multicells in het oosten en noordoosten. Met de berekende CAPE-waarden is bij de thermische vore overal grote hagel mogelijk, maar in het zuidoost en is dat evt. waarschijnlijk slechts zeer lokaal en kortdurend. In het oosten en noordoosten kunnen de buien zich echter beter organiseren en is de kans op wat grotere hagel van meer dan 2 cm groter. Van de Harmonies komen HAP3 en HAQ2 met een duidelijk signaal hiervoor in de graupelkolom (>20 kg/m2), HAP1 en HAP2 zijn wat rustiger wat de hagel betreft. Echt heel dik ziet het CAPE-profiel er niet uit met een maximaal temperatuurverschil van ongeveer 4°C. Opgelegd is de grote hagel dus nog niet. Het CAPE-SHEAR product in Hirlam komt voor Friesland t/m de Achterhoek op 45-55 uit. Bovendien kan er vanwege een geringe bovenstroming van circa 10 kn en een PW van 30-35 mm lokaal veel regen in korte tijd vallen. De Harmonies geven soms signalen van zeer lokaal 40 mm in een uur tijd.

Hieronder nog even het CAPE vs shear (windschering) diagram. Altijd handig om te zien welke convectieve modus/organisatiegraad gepaard gaat met deze waarden. :)
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.

Eddy.
Bliksems wat een gedonder.

Eric


Powered by EzPortal